Hoofdmenu

Verklaring van uw Rechten voor vertragingen en annuleringen van vluchten

Deze kennisgeving bevat belangrijke informatie over uw rechten zoals vastgelegd in de Europese Verordening (EG) Nr.261/2004 en is op u van toepassing indien:
 • u een bevestigde boeking heeft op een vlucht die wordt uitgevoerd door easyJet Airline Company Ltd, easyJet Europe Airline GmbH of easyJet Switzerland S.A. die is gekocht tegen een tarief dat direct of indirect beschikbaar was voor het grote publiek; en
 • uw vlucht vertrekt vanaf een luchthaven in een Europees land; of
 • uw vlucht vertrekt vanaf een luchthaven in een niet-Europees land naar een luchthaven in een Europees land waarop het Verdrag van toepassing is, tenzij u bepaalde voordelen of compensatie ontvangt en bijstand hebt ontvangen in dat niet-Europese land; en
 • u zichzelf voorafgaand aan de deadline voor inchecken van de vlucht met een bevestigde reservering hebt gemeld voor het inchecken (zie onze Algemene voorwaarden) of zoals anderszins aan u gemeld (behalve in het geval dat uw vlucht is geannuleerd).

Vluchtannulering

Als uw vlucht wordt geannuleerd, kunt u mogelijk aanspraak maken op de in de paragrafen 2 en 3 genoemde rechten. U kunt ook recht hebben op een vergoeding op grond van paragraaf 1 van deze kennisgeving, BEHALVE wanneer:
 • u ten minste twee weken voor de geplande vertrektijd wordt geïnformeerd over de annulering; of
 • u tussen 2 weken en 7 dagen voor de geplande vertrektijd wordt geïnformeerd over de annulering en een andere route krijgt aangeboden, waardoor u niet meer dan 2 uur voor de geplande vertrektijd kunt vertrekken en uw eindbestemming minder dan 4 uur na de geplande aankomsttijd kunt bereiken; of
 • u binnen 7 dagen voor de geplande vertrektijd wordt geïnformeerd over de annulering en een andere route krijgt aangeboden, waardoor u niet meer dan 1 uur voor de geplande vertrektijd kunt vertrekken en uw eindbestemming minder dan 2 uur na de geplande aankomsttijd kunt bereiken; of
 • de annulering het gevolg is van buitengewone omstandigheden die niet voorkomen hadden kunnen worden zelfs als alle redelijke maatregelen waren genomen, waaronder maar niet beperkt tot de luchtverkeersleiding, het weer, burgerlijke onrust, terroristische waarschuwingen en beveiligingswaarschuwingen, stakingsacties en onverwachte vluchtveiligheidsproblemen.

1. Recht op compensatie


Is uw vlucht geannuleerd? Zo ja, dan hebt u mogelijk recht op de volgende vergoeding:

 • EUR 250 voor alle vluchten van 1500 kilometer of minder;
 • EUR 400 voor alle intracommunautaire vluchten van meer dan 1500 kilometer en voor alle andere vluchten tussen 1500 en 3500 kilometer;
 • EUR 600 voor alle vluchten die niet onder (a) of (b) vallen.


Houd er rekening mee dat de vergoeding met 50% zal worden verminderd als wij in staat zijn u een andere route aan te bieden op een andere vlucht naar uw eindbestemming, op voorwaarde dat u arriveert:

 • binnen 2 uur van de aankomsttijd van uw oorspronkelijke vlucht, met betrekking tot vluchten van 1500 km of minder;
 • binnen 3 uur van de aankomsttijd van uw oorspronkelijke vlucht voor alle vluchten tussen 1500 en 3500 km, mits u binnen Europa vliegt; of
 • binnen 4 uur van de aankomsttijd van uw oorspronkelijke vlucht, met betrekking tot vluchten van 3500 km of meer.

Houd er rekening mee dat u alleen recht hebt op de vergoeding wanneer de oorzaak van de vertraging of annulering voortkomt uit andere redenen dan de uitzonderlijke omstandigheden, zoals vermeld in de paragrafen 1 en 2 van deze kennisgeving, en voor onvrijwillige achterblijvers om redenen anders dan vanwege gezondheid, veiligheid, of ontoereikende reisdocumenten.

2. Recht op terugbetaling of een andere vlucht


Is uw vlucht geannuleerd? Zo ja, dan kunt u ook het volgende verkrijgen:

 • vergoeding voor het niet-gemaakte deel van de reis; of
 • vergoeding voor het gedeelte of de gedeelten van de reis dat/die al is/zijn gemaakt indien de vlucht niet langer enig nut dient ten opzichte van uw oorspronkelijke reisplannen, samen met, in voorkomend geval, een retourvlucht bij de eerste gelegenheid naar het eerste vertrekpunt; of
 • een andere vlucht bij de eerste gelegenheid naar uw eindbestemming onder vergelijkbare vervoersvoorwaarden; of
 • een andere vlucht op een latere datum naar uw keuze naar uw eindbestemming onder vergelijkbare vervoersvoorwaarden, indien er plaats beschikbaar is.

3. Recht op verzorging


Is uw vlucht meer dan 2 uur vertraagd of zonder voorafgaande kennisgeving geannuleerd? Zo ja, dan hebt u recht op:

 • (a) maaltijden en drankjes die in verhouding staan tot de wachttijd;
 • (b) hotelaccommodatie en vervoer tussen de luchthaven en het hotel, indien een verblijf van één of meer nachten noodzakelijk wordt;
 • (c) twee telefoongesprekken, telex- of faxberichten of e-mails.

Is uw vlucht zonder kennisgeving aan u vertraagd of geannuleerd voordat u aankomt op de luchthaven? U hebt recht op (a) en (c) hierboven.

Moest u vanwege vertraging of een andere vlucht uw vlucht uitstellen naar ten minste de dag na de vertrektijd van de oorspronkelijke vlucht? Zo ja, dan hebt u recht op (b).

In het onwaarschijnlijke geval dat het niet mogelijk is voor easyJet om zorg te regelen zoals uiteengezet in deze paragraaf, dan zal easyJet u voor redelijke kosten vergoeden na uw verzoek via de website. U dient ons te voorzien van volledig gespecificeerde betalingsbewijzen met beschrijving van de gemaakte kosten. Houd er rekening mee dat wij alcohol niet terugbetalen.


Bezoek onze helppagina vertragingen en annuleringen voor meer informatie.