Hoofdmenu

Bescherming bij insolventie

Alle vluchten en auto's die samen worden geboekt, zijn financieel beschermd tegen ons onvermogen.

Hoe wordt mijn boeking beschermd?

Onder de richtlijn pakketreizen hebben we ervoor gezorgd dat vluchten en auto's die samen geboekt zijn, financieel worden beschermd tegen ons onvermogen. Het moment waarop je je boeking doet, is bepalend voor hoe je wordt beschermd. Zie onderstaande tabel. Dus mocht ons iets overkomen, dan kunnen we je ervan verzekeren dat je je reis kunt afmaken en veilig thuis kunt komen. Mocht je nog niet aan je reis zijn begonnen, dan krijg je de reissom volledig terugbetaald.

De easyJet-website waar je de boeking hebt gemaakt Pakketboekingen (vlucht + auto) gemaakt vanaf 1 januari 2021
English
ATOL Beschermd onder ATOL 11446

Contactgegevens van de CAA:

The Civil Aviation Authority
Gatwick Airport South
West Sussex
RH6 0YR
claims@caa.co.uk
ATOL helplijn: 020 7453 6350
Website: www.atol.org.uk

Frans, Italiaans, Spaans, Nederlands, Catalaans, Zwitsers Frans, Zwitserduits

easyJet heeft een verzekering afgesloten bij International Passenger Protection Ltd (IPP) met Liberty Mutual Insurance Europe SE (LMIE) handelend onder de naam Liberty Specialty Markets, een lid van de Liberty Mutual Insurance Group. LMIE heeft als maatschappelijke 5-7 rue Leon Laval, L-3372, Leudelange, Luxemburg en staat geregistreerd onder nummer B232280 (Registre de Commerce et des Sociétés). LMIE is een Europese naamloze vennootschap die onder toezicht staat van het Commissariat aux Assurances en heeft een vergunning gekregen van de Luxemburgse minister van Financiën om als verzekerings- en herverzekeringsmaatschappij te opereren. Deze verzekering is alleen voor passagiers die rechtstreeks bij/aan easyJet Airline Company Ltd boeken en betalen.

IPP logo
Zwitserland
Name: Liberty Mutual Insurance Group, Lintheschergasse 19 · 8001 Zurich.
Telephone: +41 44 285 10 00
Email: Insolvency-claims@ipplondon.co.uk
Or online at https://www.ipplondon.co.uk/claims.asp

Duitsland
Tel. +49 211 54014244
Email: ipp-de@de.sedgwick.com
Online-Antragsformular: https://www.ipplondon.co.uk/claims-german.asp

Voor alle andere EU-passagiers
IPP Claims at Sedgwick
Telephone: +31 103120666
Email: ippclaims@nl.sedgwick.com
or online at https://www.ipplondon.co.uk/claims.asp

Belangrijke informatie over ATOL-bescherming in het VK - als je na het boeken van een pakket een ATOL-certificaat ontvangt, houd er dan rekening mee dat dit alleen geldig is voor klanten die boeken in het Verenigd Koninkrijk. Als je vanuit een ander land boekt, wordt de bescherming die van toepassing is op je boeking hierboven beschreven.

Consumenten die via een easyJet-website in een andere taal boeken
Bovenstaande dekking is alleen van toepassing op inwoners van het VK, de EU en Zwitserland die pakketten boeken via de bovengenoemde websites. Als je via een andere website of vanuit een ander land boekt, is de hierboven beschreven dekking mogelijk niet van toepassing.


Basisrechten krachtens Richtlijn (EU) 2015/2302


 • Voordat hij de pakketreisovereenkomst sluit, zal de reiziger alle essentiële informatie over de pakketreis ontvangen.

 • De aansprakelijkheid voor de goede uitvoering van alle reisdiensten die in de overeenkomst zijn opgenomen, berust altijd bij ten minste één handelaar.

 • De reiziger krijgt een noodtelefoonnummer of gegevens inzake een contactpunt via welk hij contact kan opnemen met de organisator of de reisagent.

 • De reiziger kan de pakketreis, met inachtneming van een redelijke termijn en eventueel tegen de betaling van extra kosten, aan een andere persoon overdragen.

 • De prijs van de pakketreis kan alleen worden verhoogd indien specifieke kosten toenemen (bijvoorbeeld brandstofprijzen), indien zulks uitdrukkelijk in de overeenkomst is opgenomen, en in elk geval niet later dan 20 dagen vóór het begin van de pakketreis. Indien de prijsverhoging hoger is dan 8 % van de prijs van de pakketreis kan de reiziger de overeenkomst beëindigen. Indien de organisator zich het recht op een prijsverhoging voorbehoudt, heeft de reiziger recht op een prijsverlaging wanneer de relevante kosten zouden afnemen.

 • Ingeval een van de essentiële elementen van de pakketreis, met uitzondering van de prijs, aanzienlijk wordt gewijzigd, kan de reiziger de overeenkomst zonder betaling van een beëindigingsvergoeding beëindigen en krijgt hij een volledige terugbetaling. Indien de handelaar die voor de pakketreis verantwoordelijk is, de pakketreis vóór het begin van de pakketreis annuleert, heeft de reiziger recht op terugbetaling en, indien passend, op een schadevergoeding.

 • De reiziger kan de overeenkomst in uitzonderlijke omstandigheden zonder betaling van een beëindigingsvergoeding vóór het begin van de pakketreis beëindigen, bijvoorbeeld wanneer er op de plaats van bestemming ernstige veiligheidsproblemen zijn die waarschijnlijk gevolgen zullen hebben voor de pakketreis.

 • Daarnaast kan de reiziger de overeenkomst te allen tijde vóór het begin van de pakketreis beëindigen tegen betaling van een passende en gerechtvaardigde beëindigingsvergoeding.

 • Indien na het begin van de pakketreis aanzienlijke elementen van de pakketreis niet zoals afgesproken kunnen worden geleverd, moet een geschikt alternatief arrangement aan de reiziger worden aangeboden, zonder extra kosten. Indien de diensten niet worden uitgevoerd volgens de overeenkomst en dit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de pakketreis en de organisator dit probleem niet heeft verholpen, kan de reiziger de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een beëindigingsvergoeding beëindigen.

 • In geval van reisdiensten die niet uitgevoerd zijn of niet goed uitgevoerd zijn heeft de reiziger ook recht op een prijsverlaging en/of schadevergoeding.

 • De organisator is verplicht reizigers die in moeilijkheden verkeren, bijstand te verlenen.

 • Indien de insolventie van de organisator of, indien van toepassing, de doorverkoper na het begin van de pakketreis intreedt en het vervoer in de pakketreis inbegrepen is, wordt er voor repatriëring van de reiziger gezorgd. easyJet airline company Limited heeft zich van bescherming bij insolventie voorzien bij - International Passenger Protection Ltd (IPP) https://www.ipplondon.co.uk/claims.asp.


Richtlijn (EU) 2015/2302, als omgezet in het nationale recht: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/nl_transposition_law.pdf.


Contactgegevens van de CAA:

The Civil Aviation Authority
Gatwick Airport South
West Sussex
RH6 0YR
claims@caa.co.uk
ATOL helplijn: 020 7453 6350
Website: www.atol.org.uk
De Richtlijn (EU) 2015/2302 zoals omgezet in de Britse wetgeving kan hier worden geraadpleegd.


Er is een fout opgetreden


Er is helaas iets misgegaan. Probeer het opnieuw of neem contact met ons op als dit probleem zich blijft voordoen.


Klik hier voor een lijst van al onze lokale telefoonnummers.


Klik hier als je al een online restitutieverzoek hebt ingediend en je hiervan de status wilt volgen.