Hoofdmenu

Belangrijke kennisgeving

Contractvoorwaarden

 

Voordat u boekt, dient u onze contractvoorwaarden te hebben gelezen. Er wordt om een bevestiging gevraagd of u deze voorwaarden gelezen en begrepen hebt, voordat u een boeking kunt maken.

 

KENNISGEVING M.B.T. AANSPRAKELIJKHEID:

 

WAARSCHUWING: De tekst van onderstaande kennisgeving is verplicht volgens de wetgeving van de Europese Unie. Het is echter geen geheel nauwkeurige of volledige omschrijving van de aansprakelijkheid van de vervoerder. De tekst kan niet worden gebruikt als basis voor compensatieclaims of interpretatie. In alle gevallen is de vervoerder alleen aansprakelijk voor claims waarvoor juridische aansprakelijkheid is vastgesteld. Een "Communautaire luchtvaartmaatschappij" is een luchtvaartmaatschappij met een geldige exploitatievergunning, verleend krachtens Europese Verordening (EEG) nr. 2407/92.

 

Aansprakelijkheid van luchtvaartmaatschappijen voor passagiers en hun bagage

 

Deze informatieve kennisgeving geeft een samenvatting van de aansprakelijkheidsregels die luchtvaartmaatschappijen van de Gemeenschap overeenkomstig de EG-wetgeving en het Verdrag van Montreal toepassen.

 

Schadeloosstelling bij overlijden of letsel De aansprakelijkheid voor overlijden of letsel van passagiers is niet door financiële limieten beperkt. Voor schade tot 113 100 bijzondere trekkingsrechten (ongeveer 110.000 GBP) kan de luchtvaartmaatschappij vorderingen tot schadeloosstelling niet betwisten. Boven dat bedrag kan ze zich tegen een vordering verzetten als ze het bewijs kan leveren dat ze niet nalatig is geweest of anderszins in gebreke is gebleven.

 

Voorschotten

 

Als een passagier gewond raakt of om het leven komt, moet de luchtvaartmaatschappij binnen 15 dagen nadat de schadevergoedingsgerechtigde geïdentificeerd is, een voorschot uitbetalen om aan de onmiddellijke economische behoeften tegemoet te komen. In geval van overlijden kan het voorschot niet minder dan 16 000 bijzondere trekkingsrechten (ongeveer €19.519) bedragen.

 

Vertraging van passagiers

 

In geval van vertraging van passagiers is de luchtvaartmaatschappij aansprakelijk voor schade die ontstaat, tenzij zij alle redelijke maatregelen getroffen heeft om de schade te voorkomen of in de onmogelijkheid verkeerde om dergelijke maatregelen te treffen. De aansprakelijkheid voor vertraging van passagiers is beperkt tot 4 694 bijzondere trekkingsrechten (ongeveer 4.600 GBP).

 

Vertraging van bagage

 

In geval van vertraging van bagage is de luchtvaartmaatschappij aansprakelijk voor schade die ontstaat, tenzij zij alle redelijke maatregelen getroffen heeft om de schade te voorkomen of in de onmogelijkheid verkeerde om dergelijke maatregelen te treffen. De aansprakelijkheid voor vertraging van bagage is beperkt tot 1 288 bijzondere trekkingsrechten.

 

Vernietiging, verlies of beschadiging van bagage

 

De luchtvaartmaatschappij is aansprakelijk voor vernietiging, verlies of beschadiging van bagage tot een maximum van 1 288 bijzondere trekkingsrechten. Wanneer het aangegeven bagage betreft, is de maatschappij ook aansprakelijk indien zij niet in gebreke is gebleven, tenzij de bagage al beschadigd was. Wanneer het niet-aangegeven bagage betreft, is de luchtvaartmaatschappij slechts aansprakelijk als zij in gebreke is gebleven.

 

Hogere limieten voor bagage

 

Er kan een hogere aansprakelijkheidslimiet gelden indien de passagier voordat hij aan boord is gegaan, een speciale verklaring heeft afgelegd en een aanvullende vergoeding heeft betaald.

 

Klachten over bagage

 

Als de bagage beschadigd, vertraagd, vermist of vernietigd is, moet de passagier zo spoedig mogelijk bij de luchtvaartmaatschappij een schriftelijke klacht indienen. In geval van beschadiging van aangegeven bagage moet de passagier binnen zeven dagen een schriftelijke klacht indienen en in geval van vertraging van aangegeven bagage binnen 21 dagen na de datum waarop de bagage tot zijn beschikking is gesteld.

 

Aansprakelijkheid van de contractuele vervoerder en die van de feitelijke vervoerder

 

Als de luchtvaartmaatschappij die de vlucht verzorgt niet dezelfde is als de maatschappij waarmee het vervoerscontract is gesloten, heeft de passagier het recht een klacht of vordering tot schadeloosstelling aan elk van beide maatschappijen te richten. Indien de naam of code van een luchtvaartmaatschappij op het ticket staat, is de maatschappij de vervoerder waarmee het vervoerscontract is gesloten.

 

Termijn voor gerechtelijke procedure

 

Een gerechtelijke procedure tot het verkrijgen van schadeloosstelling moet worden aangevangen binnen twee jaar na het tijdstip van aankomst van het vliegtuig of het tijdstip waarop het vliegtuig had moeten aankomen.

 

Grondslag voor de kennisgeving

 

Grondslag voor deze regels is het Verdrag van Montreal van 28 mei 1999, dat in de Gemeenschap wordt uitgevoerd door Verordening (EG) nr. 2027/97 (gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 889/2002) en de nationale wetgeving van de lidstaten.

 

OPMERKING: De aansprakelijkheid van een Communautaire luchtvaartmaatschappij wordt bepaald door het Verdrag van Montreal van 1999 en Europese Verordening (EG) nr. 2027/97 (gewijzigd bij nr. 889/2002). Met het oog hierop dienen zowel easyJet Airline Company Limited als easyJet Switzerland S.A. te worden beschouwd als Communautaire luchtvaartmaatschappij. Het Verdrag van Montreal kan de aansprakelijkheid van vervoerders in geval van overlijden of letsel, voor vernietiging, verlies of beschadiging van bagage en voor vertraging beperken.

 

Voor claims die worden ingediend in rechtsgebieden waar deze voorwaarden niet van kracht zijn, kan het Verdrag van Warschau van 1929 (en eventuele toepasselijke wijzigingen hierop) gelden en de aansprakelijkheid van vervoerders voor overlijden, persoonlijk letsel of verlies of beschadiging van bagage beperken, mits de speciale contractvoorwaarden van een Communautaire luchtvaartmaatschappij niet worden aangetast.

 

Er is een fout opgetreden


Er is helaas iets misgegaan. Probeer het opnieuw of neem contact met ons op als dit probleem zich blijft voordoen.


Klik hier voor een lijst van al onze lokale telefoonnummers.


Klik hier als je al een online restitutieverzoek hebt ingediend en je hiervan de status wilt volgen.