Hoofdmenu

Kennisgeving van uw rechten in het geval van vluchtvertragingen, annuleringen en instapweigering

Dit bericht bevat belangrijke informatie over uw rechten volgens de Europese regelgevingen (EC) No.261/2004 / de rechten van Vliegtuigpassagiers en Air Travel Organiser’s Licence (bijlage) (EU Exit) Regelgevingen 2019, en is op u van toepassing wanneer:

 • u een bevestigde boeking heeft op een vlucht die wordt uitgevoerd door easyJet UK Limited, easyJet Europe Airline GmbH of easyJet Switzerland S.A. die is gekocht tegen een tarief dat direct of indirect beschikbaar was voor het grote publiek; en
 • uw vlucht vertrekt vanaf een luchthaven in een Europees land; of
 • uw vlucht vertrekt vanaf een luchthaven in een niet-Europees land naar een luchthaven in een Europees land waarop het Verdrag van toepassing is, tenzij u bepaalde voordelen of compensatie ontvangt en bijstand hebt ontvangen in dat niet-Europese land; en
 • u zichzelf voorafgaand aan de deadline voor inchecken van de vlucht met een bevestigde reservering hebt gemeld voor het inchecken (zie onze Algemene voorwaarden) of zoals anderszins aan u gemeld (behalve in het geval dat uw vlucht is geannuleerd).

Vluchtvertraging

Wanneer easyJet redelijkerwijs verwacht dat een vlucht een vertraging zal oplopen van ten minste 2 uur na de geplande vertrektijd in geval van vluchten van 1500 km of minder, of van ten minste 3 uur in geval van alle vluchten binnen Europa van meer dan 1500 km en voor alle andere vluchten tussen 1500 en 3500 km, of van ten minste 4 uur of voor vluchten van meer dan 3500 km, dan zult u recht hebben op een aantal van de in paragraaf 3, onder (a) en (c) genoemde rechten.

Als uw vlucht ten minste vijf uur vertraagd is, hebt u recht op vergoeding van de vlucht indien u ervoor kiest om niet verder te vliegen zoals uiteengezet in paragraaf 2(a).

Als uw vlucht vertraagd is tot de dag na de oorspronkelijke vertrektijd, dan kunt u aanspraak maken op de rechten in paragraaf 3(b) en (c).

In het geval dat uw vlucht een vertraging heeft opgelopen van meer dan 3 uur na de geplande aankomsttijd, kunt u aanspraak maken op de rechten in paragraaf 1 hieronder, tenzij de vertraging het gevolg is van buitengewone omstandigheden die niet voorkomen hadden kunnen worden zelfs als alle redelijke maatregelen waren genomen, waaronder maar niet beperkt tot de luchtverkeersleiding, het weer, burgerlijke onrust, terroristische waarschuwingen en beveiligingswaarschuwingen, stakingsacties en onverwachte vluchtveiligheidsproblemen.


Vluchtannulering

Als uw vlucht wordt geannuleerd, kunt u mogelijk aanspraak maken op de in de paragrafen 2 en 3 genoemde rechten. U kunt ook recht hebben op een vergoeding op grond van paragraaf 1 van deze kennisgeving, BEHALVE wanneer:
 • u ten minste twee weken voor de geplande vertrektijd wordt geïnformeerd over de annulering; of
 • u tussen 2 weken en 7 dagen voor de geplande vertrektijd wordt geïnformeerd over de annulering en een andere route krijgt aangeboden, waardoor u niet meer dan 2 uur voor de geplande vertrektijd kunt vertrekken en uw eindbestemming minder dan 4 uur na de geplande aankomsttijd kunt bereiken; of
 • u binnen 7 dagen voor de geplande vertrektijd wordt geïnformeerd over de annulering en een andere route krijgt aangeboden, waardoor u niet meer dan 1 uur voor de geplande vertrektijd kunt vertrekken en uw eindbestemming minder dan 2 uur na de geplande aankomsttijd kunt bereiken; of
 • de annulering het gevolg is van buitengewone omstandigheden die niet voorkomen hadden kunnen worden zelfs als alle redelijke maatregelen waren genomen, waaronder maar niet beperkt tot de luchtverkeersleiding, het weer, burgerlijke onrust, terroristische waarschuwingen en beveiligingswaarschuwingen, stakingsacties en onverwachte vluchtveiligheidsproblemen.

Instapweigering

Wanneer u tegen uw wil niet aan boord wordt gelaten van een vliegtuig dat dat u tijdig bent ingecheckt, hebt u mogelijk rechten volgens paragrafen 1, 2 en 3. Dit geldt niet wanneer er geldige redenen zijn om u niet aan boord te laten.


1. Recht op compensatie


Is uw vlucht geannuleerd? Hebt u onvrijwillig een instapweigering ontvangen? Zo ja, dan hebt u mogelijk recht op de volgende vergoeding:

 • EUR 250 voor alle vluchten van 1500 kilometer of minder;
 • EUR 400 voor alle intracommunautaire vluchten van meer dan 1500 kilometer en voor alle andere vluchten tussen 1500 en 3500 kilometer;
 • EUR 600 voor alle vluchten die niet onder (a) of (b) vallen.


Houd er rekening mee dat de vergoeding met 50% zal worden verminderd als easyJet in staat is je een andere route aan te bieden op een andere vlucht naar je eindbestemming die volgens de planning zou aankomen:

 • niet meer dan 2 uur na de oorspronkelijke aankomsttijd van je vlucht, voor vluchten van 1.500 km of minder;
 • niet meer dan 3 uur na de oorspronkelijke aankomsttijd van je vlucht voor alle vluchten tussen 1.500 en 3.500 km, op voorwaarde dat je binnen Europa vliegt; of
 • niet meer dan 4 uur na je oorspronkelijke aankomsttijd voor alle andere vluchten.

Houd er rekening mee dat u alleen recht hebt op de vergoeding wanneer de oorzaak van de vertraging of annulering voortkomt uit andere redenen dan de uitzonderlijke omstandigheden, zoals vermeld in de paragrafen 1 en 2 van deze kennisgeving, en voor onvrijwillige achterblijvers om redenen anders dan vanwege gezondheid, veiligheid, of ontoereikende reisdocumenten.

Ons team zal de relevante gegevens beoordelen, zodat wij uw rechten kunnen vaststellen. Ga naar www.easyJet.com/nl/help/boarding-and-flying/delays-and-cancellations voor meer informatie.


2. Recht op terugbetaling of een andere vlucht


Is uw vlucht geannuleerd of mocht u niet aan boord? Zo ja, dan hebt u ook recht op het volgende:

 • vergoeding voor het niet-gemaakte deel van de reis; of
 • vergoeding voor het gedeelte of de gedeelten van de reis dat/die al is/zijn gemaakt indien de vlucht niet langer enig nut dient ten opzichte van uw oorspronkelijke reisplannen, samen met, in voorkomend geval, een retourvlucht bij de eerste gelegenheid naar het eerste vertrekpunt; of
 • een andere vlucht bij de eerste gelegenheid naar uw eindbestemming onder vergelijkbare vervoersvoorwaarden; of
 • een andere vlucht op een latere datum naar uw keuze naar uw eindbestemming onder vergelijkbare vervoersvoorwaarden, indien er plaats beschikbaar is.

3. Recht op verzorging


Is uw vlucht meer dan drie uur vertraagd (of twee uur als uw vluchtafstand minder dan 1500 km is) of volledig geannuleerd of bent u tegen uw wil niet aan boord gelaten van het vliegtuig? Zo ja, dan hebt u recht op:

 • (a) maaltijden en drankjes die in verhouding staan tot de wachttijd;
 • (b) hotelaccommodatie en vervoer tussen de luchthaven en het hotel, indien een verblijf van één of meer nachten noodzakelijk wordt;
 • (c) twee telefoongesprekken, telex- of faxberichten of e-mails.

Is uw vlucht zonder kennisgeving aan u vertraagd of geannuleerd voordat u aankomt op de luchthaven? U hebt recht op (a) en (c) hierboven.

Moest u vanwege vertraging of een andere vlucht uw vlucht uitstellen naar ten minste de dag na de vertrektijd van de oorspronkelijke vlucht? Zo ja, dan hebt u recht op (b).

In het onwaarschijnlijke geval dat het niet mogelijk is voor easyJet om zorg te regelen zoals uiteengezet in deze paragraaf, dan zal easyJet u voor redelijke kosten vergoeden na uw verzoek via de website. U dient ons te voorzien van volledig gespecificeerde betalingsbewijzen met beschrijving van de gemaakte kosten. Houd er rekening mee dat wij alcohol niet terugbetalen.


Indien u details wenst over de toepasselijke nationale handhavingsinstantie, dan kunt u deze hier vinden: https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/passenger-rights/national-enforcement-bodies-neb_en.


Als u een klacht wilt indienen, neem dan contact op met onze klantenservice door het contactformulier in te vullen op www.easyJet.com/nl/help/contact.


Meer informatie over onze claimprocedure is te vinden op www.easyJet.com/nl/terms-and-conditions.


Er is een fout opgetreden


Er is helaas iets misgegaan. Probeer het opnieuw of neem contact met ons op als dit probleem zich blijft voordoen.


Klik hier voor een lijst van al onze lokale telefoonnummers.


Klik hier als je al een online restitutieverzoek hebt ingediend en je hiervan de status wilt volgen.