Főmenü

Különleges igényű utasok

Cégünk tájékoztatása a különleges igényekről

Ha Önnek speciális igényei vannak, indulás előtt legalább 48 órával értesítsen azokról bennünket. 

Amennyiben Foglalását telefonon intézi, akkor az igényekről a Foglalás időpontjában tájékoztatnia kell bennünket.

Internetes Foglalást végző Utasoknak ki kell választaniuk a kívánt segítség fajtáját a Foglalás folyamata során.

Alternatívaként, amennyiben Ön a Foglalást anélkül intézte, hogy az igényeiről tájékoztatott volna bennünket, fel kell vennie a kapcsolatot telefonon az Ügyfélszolgálatunkkal ezen kérés előfoglalásához vagy a My easyJet.com oldalon a Foglalás visszaigazolási szolgáltatáson keresztül kell előfoglalnia a segítséget.

Legalább 48 órára van szükségünk ahhoz, hogy értesítsük a repülőtéri hatóságokat a segítségnyújtás szükségességéről. A Járat menetrend szerinti indulása előtt kevesebb, mint 48 órával történő igénybejelentés esetén elképzelhető, hogy nem tudjuk kérését teljesíteni. Ez azt eredményezheti, hogy az utas nem tud elutazni, ha a repülőtéri hatóságok nem tudják teljesíteni az Ön igényeit. Ugyanakkor, amennyiben lehetséges, az easyJet mindig igyekszik segítséget nyújtani az utasoknak a repülőgépbe történő beszálláshoz és a repülőgépből történő kiszálláshoz.

A polgári légi közlekedés biztonsági előírásai szerint különleges igényű utasok nem ülhetnek a repülőgép vészkijárataival egy sorban vagy a korlátozottan elfoglalható üléseken. Ezen biztonsági előírásokon felül minden ésszerű lépést megteszünk az Ön ülőhellyel kapcsolatos igényeinek kielégítése érdekében.

Eljárások és Gyógyszerek

Az Utasok egészségügyi eszközt és/vagy legfeljebb 2 darab mozgássegítő eszközt vihetnek akár Kézipoggyászként, akár Feladott Poggyászként, feltéve hogy az orvosi eszköz vagy a mozgássegítő eszköz olyan formájú és méretű, mely alkalmassá teszi a repülőgép fedélzetén való szállításra. Túlméretes eszközt a repülőgép rakterében kell szállítani. Ez díjmentesen szállítható a standard poggyász-súlykereten felül.

A gyógyszerek/orvosi felszerelések nem kerülhetnek a normál feladott poggyászba, hogy könnyen azonosítani lehessen a csomagfeladási pultnál.

A létfontosságú gyógyszerei és/vagy gyógyászati ellátmánya igazolásához orvosi dokumentum (pl. levél) szükséges a kezelőorvosától, aki igazolja, hogy Önnek magával kell vinnie ezeket a gyógyszereket és/vagy ellátmányt.

A kontrollált kábítószerekkel és/vagy injekció útján beadandó anyagokkal utazó Utasoknak orvosi levelet/vényt kell magukkal hozniuk a kábítószerek részleteire és tervezett felhasználásukra vonatkozó igazolásként.

Kerekes Székek és Mozgássegítő Eszközök

Azon kerekesszékek és más, a mozgáshoz szükséges eszközök szállítását, amelyeket nem lehet kézzel a légi jármű rakodóterébe bepakolni, csak akkor vállaljuk el, ha mindkét repülőtér megfelelő eszközt tud biztosítani ezen speciális poggyászok berakodásához és kirakodásához. Kérjük, vegye figyelembe, hogy egyes repülőtereken nem áll rendelkezésre megfelelő emelőeszköz a nehéz kerekesszékekhez és más, a mozgáshoz szükséges eszközökhöz. Kérjük, értesítsen bennünket 48 órával az indulása előtt, hogy ezt kivizsgálhassuk, és speciális igényét az elvárható módon kiszolgálhassuk. Utasonként kettő, a mozgáshoz szükséges eszközt (pl. egy kerekesszéket és egy másik, a mozgáshoz szükséges eszközt) ingyen szállítunk az utas rendes, engedélyezett poggyászán felül. A sportkerekesszékek beletartozhatnak ebbe az engedélyezett poggyászba. Ettől függetlenül az utasonként engedélyezett kettő, a mozgáshoz szükséges eszközön felüli sportkerekesszéket „Sporteszközként” kezeljük (lásd a 20.4-es pontot (Poggyász, engedélyezett poggyász) és a 20.6-os pontot (Poggyász, sporteszközök)), és ennek megfelelően számítjuk költségét.

Zárt, nem kifolyásveszélyes típusú akkumulátorral rendelkező kerekes székek szállíthatók az easyJet járatain. Nem lezárt, kifolyásveszélyes akkumulátorral rendelkező kerekes székek nem szállíthatók az easyJet járatain.

Segítséget igénylő utasaink (ideértve azokat az utasokat, akik kerekes széket használnak, akik segítség nélkül nem tudnak járni, akik a repülőgép lépcsőjén nem tudnak felmenni, vagy akik nem tudnak nagy távolságokat gyalogolni) a repülőtéren kerekes székes segítséget vehetnek igénybe. A szolgáltatás biztosítása érdekében Önnek a foglaláskor, de legkésőbb 48 órával a menetrend szerinti járat indulása előtt értesítenie kell az easyJetet.

További ülésekre vonatkozó igény

Üléseink legkisebb méretei az alábbiak:

  • Sortávolság (a szék háta és az előtte lévő szék háta közötti távolság): 29" (kb. 72,5 cm)
  • Szélesség (a kartámlák közötti távolság): 17 ½" (kb. 44 cm)

Amennyiben Ön bármilyen okból (ideértve az egészségügyi indokokat, pl. a törött lábat is) nem fér el egy fenti méretű ülésen, kérjük, hogy váltson jegyet további ülőhelyekre az irányadó árakon a speciális igényei teljesítéséhez.

Törött végtagú utasok

Azok az Utasok, akiknek a felső végtagja (azaz a derék és attól felfelé) gipszben van, egyetlen ülőhelyet igényelnek az utazáshoz.

Azoknak a felnőtt utasoknak, akiknek az alsó végtagja gipszben van (azaz a derék és/vagy a teljes láb), Járatonként összesen két vagy több ülőhelyre kell jegyet váltaniuk annak érdekében, hogy a magasságukhoz szükséges hely kényelmesen biztosítható legyen. Ez lehetővé teszi a láb emelt helyzetben tartását a repülőút során, ami csökkenti a láb duzzadását.

Azok az Utasok, akiknek a lábszára van gipszben, utazhatnak egy ülőhelyen. A szükséges ülőhelyek számát úgy kell megállapítani, hogy az az Utas magasságának kényelmesen megfeleljen.

Amennyiben további ülőhelyeket kell megvásárolni az Ön igényeinek teljesítéséhez, akkor azt arra tekintet nélkül meg kell tenni, hogy a repülőgép tele van, vagy sem.  Amennyiben a Járat tele van, akkor Ön köteles arra a következő elérhető Járatra átfoglalni, amelyen Ön a további ülőhelyet meg tudja vásárolni.  Ebben az esetben az easyJet nem felel az éjszakai tartózkodás miatt esetlegesen felmerülő költségekért.

A további ülőhelyek foglalására vonatkozó ugyanezen előírások alkalmazandók a begipszelt alsó végtaggal utazó gyermekekre is, azonban esetükben a gipsz hossza fogja meghatározni, hogy a gyermeknek egy, kettő vagy három ülőhelyre van-e szüksége a láb emelt helyzetben tartásához a repülőút alatt.

Azon Utasoknak, akikre a gipszet kevesebb mint 48 órával korábban helyezték fel, biztosítaniuk kell, hogy a gipsz teljes hosszában fel legyen vágva a repülőút során előforduló esetleges duzzadás elleni védekezés érdekében. Amennyiben a gipszet több mint 48 órával korábban helyezték fel, nem szükséges a gipsz felvágása. Ez vonatkozik a kalciumszulfát alapú és a műanyag alapú gipszekre is.

Művégtaggal utazó Utasok

A mechanikus végtagok működtetésére viselt gázpalackok, valamint az azokkal azonos méretű tartalék palackok szállíthatók a repülőút alatti megfelelő gázellátás biztosítása érdekében.

Vak, látássérült, siket vagy hallássérült Utasok

Gondoskodunk arról, hogy vak, látássérült, siket vagy hallássérült utasaink korábban szállhassanak be a repülőgépbe, hogy a fedélzeti személyzet elmagyarázhassa a fedélzeten érvényes biztonsági szabályokat.  Amennyiben Ön Vezető vagy Segítő Kutyával utazik, kérjük, hogy olvassa el a 10.19. pontot (Különleges Igényű Utasok – Fogyatékosság, Orvosi és Egészségügyi Problémák, Vakvezető és Segítő Kutyák).

Vakvezető és Segítő Kutyák

A Vakvezető Kutyák vak vagy látássérült személyek mozgásához történő segítségnyújtásra betanított kutyák. A Segítő Kutyák a fogyatékos emberek segítésére betanított kutyák, ideértve a siket vagy hallássérült személyekhez tartozó hallássérült-segítő kutyákat is.

Ahhoz, hogy az eb az easyJet Járatokon Vakvezető vagy Segítő Kutyaként legyen szállítható, a Vakvezető vagy Segítő Kutyának:

  • Arra kell betanítva lennie, hogy fogyatékos embereket kísérjen és segítse őket (ideértve a látássérült, hallássérült vagy mozgáskorlátozott személyeket is);
  • Elismert kiképző szervezet által kell betanítva lennie;
  • Elismert kiképző szervezet hivatalos azonosító okmányával kell rendelkeznie, amely igazolja, hogy az eb teljes mértékben betanított segítő kutya, vagy hivatalos kiképző irányítása alatt áll;
  • Azonosító mellényt/hámot kell viselnie; valamint
  • Folyamatosan az Utas irányítása alatt kell állnia

Vakvezető vagy Segítő Kutya

Az utasoknak előzetesen, már a foglalás során értesíteniük kell az easyJetet, hogy kísérő- vagy vezetőkutyával utaznak, illetve az indulás előtt legalább 48 órával kapcsolatba kell lépniük az easyJettel az értékesítési pulton vagy az ügyfélszolgálaton keresztül.

Az easyJet a vak, gyengénlátó, siket vagy halláskárosodott utasok, illetve egyéb, kísérő- vagy vezetőkutya segítségét igénylő fogyatékkal élő utasok esetében engedélyezi a kísérő- vagy vezetőkutyák járatra való beszállását bármely irányba az Egyesült Királyság és Európa között az Egyesült Királyság minden olyan repülőterén, ahol vállalatunk jelen van. Nem utazhatnak Vakvezető és/vagy Segítő Kutyák az Egyesült Királyság vagy az európai kontinens és Marokkó, Egyiptom, Izrael, Koszovó, Törökország valamint Jordánia közötti Járatokon. Az európai kontinens és Szicília, Szardínia vagy a Baleár-szigetek közötti Járatok a jelen rendelkezés alkalmazásában az európai kontinensen belüli járatoknak minősülnek. Az „európai kontinens" kifejezés a Szerződési Feltételeink alkalmazásában az easyJet hálózat valamennyi útvonalát magába foglalja, kivéve az Egyesült Királyság és az európai kontinens közötti, valamint a Marokkóból, Egyiptomból, Izraelből, Koszovóból, Törökországból, valamint Jordániából induló és oda érkező járatokat.

 

Az easyJet a vak, gyengénlátó, siket vagy halláskárosodott utasok, illetve egyéb, kísérő- vagy vezetőkutya segítségét igénylő fogyatékkal élő utasok esetében engedélyezi a kísérő- vagy vezetőkutyák járatra való beszállását bármely irányba az Egyesült Királyság és Európa között, mindenkor a Szerződési Feltételeink rendelkezései szerint.

A Vakvezető vagy Segítő Kutyák fedélzeten való szállításra történő elfogadásának feltétele, hogy az Utas teljes körű felelősséget vállaljon a Vakvezető vagy Segítő Kutyáért, ideértve az egyesült királysági útvonalakon történő Járatok esetében azt is, hogy a Vakvezető vagy Segítő Kutya megfeleljen az Egyesült Királyságban érvényes, Kisállatok Utazására vonatkozó Szabályzat (UK Pet Travel Scheme) előírásainak.

Az elismert segítő kutya olyan kutya, amely magas szintű képzésben részesült fogyatékkal élők támogatásához. Az utasnak be kell mutatnia azokat a hivatalos okiratokat, amelyek igazolják, hogy a kutya teljes körűen kiképzett, elismert segítő kutya, vagy kutyaoktatóval utazik. A kutya kiképzését az alábbi szervezetek által akkreditált iskolák valamelyikének kell tanúsítania:

  • Assistance Dogs International (ADI)
  • Assistance Dogs UK (ADUK)
  • International Guide Dog Federation (IGDF)

Nem vállalunk felelősséget a nem megfelelő okmányokkal utazásra jelentkező Vakvezető vagy Segítő Kutyákért, beleértve általánosságban az eb sérüléséért, elvesztéséért, késéséért, betegségéért, elhalálozásáért fennálló vagy Vakvezető vagy Segítő Kutya bármely országba, államba vagy területre történő belépésének vagy az azokon történő áthaladásának elutasításából származó költségekért fennálló bármely felelősséget.

A Vakvezető vagy Segítő Kutyák díjmentesen elhelyezhetők a repülőgép padlóján, a kutyát alkalmazó személy lábánál. A Vakvezető vagy Segítő Kutyáknak a repülőtér termináljában és a repülőgép fedélzetén mindig a kutyát alkalmazó személy által biztosítandó hámot kell viselniük.  A hámot felszállás, leszállás és légörvények alatt, illetve a „biztonsági öveket becsatolni” jelzés kigyulladásakor a tulajdonos biztonsági övéhez kell kötni.

A szükséges teendők végrehajtása érdekében a kísérő- vagy vezetőkutyával utazóknak a menetrend szerinti járatuk indulása előtt 2 óra ajánlott megjelenni a csomagfeladási pultnál. Bővebb információ a 12-es cikkben olvasható (Utasfelvétel és repülőtéri teendők).
 

 

Hiba történt


Sajnos valamilyen hiba történt. Próbáld újra, és ha a probléma továbbra is fennáll, lépj kapcsolatba velünk.


Helyi telefonszámainkat itt megtekintheted.


Ha már benyújtottál egy online visszatérítési kérelmet, és érdekelne annak állapota, kattints ide.