Κύριο μενού

Dangerous goods

Επικίνδυνα αγαθά είναι τα αντικείμενα ή ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο για την υγεία, την ασφάλεια, την ιδιοκτησία ή το περιβάλλον όταν μεταφέρονται αεροπορικώς.

Η easyJet δεν μεταφέρει επικίνδυνα αγαθά σε κανένα αεροσκάφος της, εκτός από τις περιπτώσεις που αναγράφονται παρακάτω.

Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για λεπτομέρειες σχετικά με τα στοιχεία:

 • που μπορείτε να λάβετε μόνο ως χειραποσκευή,
 • που πρέπει να τοποθετηθούν στην Παραδοτέα Αποσκευή,
 • δεν επιτρέπονται για μεταφορά.

Τεμάχιο

Χειραποσκευή

Παραδοτέα Αποσκευή

Οξυγόνο ή αέρας, αεριούχοι, μικροί κύλινδροι απαραίτητοι για ιατρική χρήση. Ο κύλινδρος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 5 κιλά μικτό βάρος.

Υγρό οξυγόνο – - Μονάδες που περιέχουν κατεψυγμένο υγρό οξυγόνο.Συσκευές αναισθητοποίησης ή ακινητοποίησης –  συσκευές ειδικά σχεδιασμένες να αναισθητοποιούν ή ακινητοποιούν, όπως:
 • συσκευές ακινητοποίησης, όπως όπλα αναισθητοποίησης, όπλα πρόκλησης ηλεκτροσόκ (taser) και ράβδους ηλεκτροσόκ,
 • συσκευές για αναισθητοποίηση ζώων και δολοφονία ζώων,
 • χημικές ουσίες που προκαλούν αναπηρία και ανικανότητα, αέρια και σπρέι, όπως σπρέι εξουδετέρωσης, σπρέι πιπεριού, σπρέι capsicum, δακρυγόνα, σπρέι με οξύ και απωθητικά σπρέι για ζώα.


Χαρτοφύλακες με ταινία ασφαλείαςé, κουτιά μετρητών, τσάντες μεταφοράς χρημάτων κ.λπ., που περιέχουν επικίνδυνα εμπορεύματα, όπως μπαταρίες λιθίου ή/και πυροτεχνικό υλικό.Πυρομαχικά για αθλητικούς σκοπούς που έχουν συσκευασθεί με ασφάλεια σε ποσότητες μικρότερες από 5 κιλά μικτό βάρος ανά άτομο για ιδία χρήση του ατόμου, με εξαίρεση τα πυρομαχικά με εκρηκτικά ή εμπρηστικά βλήματα. Αποζημιώσεις για περισσότερους από έναν επιβάτες δεν πρέπει να συνδυαστούν σε ένα ή περισσότερα πακέτα.Όπλα, πυροβόλα και άλλες συσκευές που εκτοξεύουν βλήματα – συσκευές ικανές, ή που φαίνονται ικανές, να χρησιμοποιηθούν με σκοπό την πρόκληση σοβαρού τραυματισμού με εκτόξευση βλήματος, όπως:
 • πυροβόλα όπλα όλων των τύπων, όπως πιστόλια, περίστροφα, τουφέκια, καραμπίνες,
 • όπλα-παιχνίδια, αντίγραφα και απομιμήσεις πυροβόλων όπλων που είναι δυνατόν να εκληφθούν ως πραγματικά όπλα,
 • κατασκευαστικά μέρη πυροβόλων όπλων, με εξαίρεση τις σκοπευτικές διόπτρες,
 • όπλα πεπιεσμένου αέρα και CO2, όπως πιστόλια, όπλα με σκάγια, τουφέκια και όπλα ρουλεμάν,
 • πιστόλια εκτόξευσης φωτοβολίδων επισήμανσης, πιστόλια εκκίνησης,
 • τόξα, βαλίστρες και βέλη
 • ψαροντούφεκα και λόγχες,
 • σφεντόνες και καταπέλτες.

Δείτε τις ξεχωριστές ενότητες παρακάτω που αναφέρονται στα πυροβόλα όπλα.

Σόμπες για κάμπινγκ και δοχεία καυσίμου που περιείχαν εύφλεκτο υγρό καύσιμο μπορούν να μεταφερθούν υπό τον όρο η δεξαμενή καυσίμων της σόμπας για κάμπινγκ ή/και ο περιέκτης καυσίμου έχει αδειάσει τελείως από όλα τα υγρά καύσιμα και έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα για την πρόληψη κάθε κινδύνου.


Δείτε τη σημείωση 1
Το διοξείδιο του άνθρακα, σε στέρεη μορφή (ξηρός πάγος), και σε ποσότητες που δεν υπερβαίνει τα 2,5 κιλά ανά επιβάτη, όταν χρησιμοποιείται για τη συσκευασία φθαρτών αγαθών δεν υπόκειται στους κανονισμούς αυτούς, με την προϋπόθεση ότι το πακέτο επιτρέπει την απελευθέρωση του διοξειδίου του άνθρακα.


Δείτε τη σημείωση 2
Βοηθήματα κινητικότητας (π.χ. αναπηρικά αμαξίδια) που χρησιμοποιούν μη υγρές μπαταρίες για χρήση από επιβάτες, των οποίων η κινητικότητα περιορίζεται είτε από ανικανότητα, είτε λόγω υγείας ή ηλικίας, ή ένα προσωρινό πρόβλημα κινητικότητας (π.χ. σπασμένο πόδι).

1. Ο χειριστής πρέπει να επαληθεύσει ότι:
α. Η μπαταρία είναι συνδεδεμένη σωστά με το βοήθημα κινητικότητας,
β. Οι ακροδέκτες της μπαταρίας προστατεύονται από βραχυκυκλώματα (π.χ. μένουν εγκλωβισμένοι μέσα σε ένα δοχείο μπαταρίας) και
γ. Τα ηλεκτρικά κυκλώματα έχουν απομονωθεί: Για να το κάνετε αυτό, τοποθετήστε τη συσκευή σε λειτουργία κίνησης (δηλαδή, όχι σε λειτουργία ελεύθερου τροχού) και ελέγξτε εάν το βοήθημα κινητικότητας θα ενεργοποιηθεί και αν ναι, εάν η χρήση του μοχλού κίνησης έχει ως αποτέλεσμα τη λειτουργία του βοηθήματος κινητικότητας. Επίσης, πρέπει να εξακριβωθεί ότι τα κυκλώματα των συμπληρωματικών μηχανοκίνητων συστημάτων, όπως το σύστημα καθίσματος, έχουν ανασταλεί για την πρόληψη της ακούσιας λειτουργίας, π.χ. με τον διαχωρισμό των καλωδίων σύνδεσης. Εάν το ηλεκτρικό βοήθημα κινητικότητας δεν έχει υποστεί την απαραίτητη επεξεργασία για να είναι ασφαλές για μεταφορά, τότε δεν θα μπορεί να φορτωθεί στο αεροσκάφος.

2. Τα βοηθήματα κινητικότητας πρέπει να μεταφέρονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην καταστρέφονται από την κίνηση των αποσκευών, του ταχυδρομείου, των αποθηκευτικών φορτίων ή άλλων εμπορευμάτων,

3. Όταν το βοήθημα κινητικότητας είναι ειδικά σχεδιασμένο για να επιτρέπει την αφαίρεση της μπαταρίας (ή των μπαταριών του), τότε αυτή πρέπει να αφαιρείται από τον χρήστη (π.χ. πτυσσόμενο βοήθημα):
α. Η μπαταρία(ες) πρέπει να αφαιρεθεί. Στη συνέχεια, το βοήθημα κινητικότητας μπορεί να μεταφερθεί ως παραδοτέα αποσκευή, χωρίς περιορισμό,
β. Η μπαταρία(ες) πρέπει να μεταφερθεί σε σκληρή, άκαμπτη συσκευασία που θα τοποθετηθεί στο χώρο αποσκευών,
γ. Η μπαταρία(ες) πρέπει να προστατεύεται από βραχυκύκλωμα και
δ. Ο πιλότος πρέπει να ενημερωθεί για τη θέση της συσκευασμένης μπαταρίας.

4. Συνιστάται στους επιβάτες να κάνουν εκ των προτέρων όλο τον απαραίτητο προγραμματισμό με τον αερομεταφορέα.
Βοηθήματα κινητικότητας (π.χ. αναπηρικά αμαξίδια) που χρησιμοποιούν υγρές μπαταρίες για χρήση από επιβάτες των οποίων η κινητικότητα περιορίζεται είτε από ανικανότητα, είτε λόγω υγείας ή ηλικίας, ή ένα προσωρινό πρόβλημα κινητικότητας (π.χ. σπασμένο πόδι). Η μεταφορά τους δεν επιτρέπεται (easyJet). Κανονισμοί εταιρείας.Βοηθήματα κινητικότητας (π.χ. αναπηρικά αμαξίδια) που χρησιμοποιούν μπαταρίες ιόντων λιθίου για χρήση από επιβάτες των οποίων η κινητικότητα περιορίζεται είτε από ανικανότητα, είτε λόγω υγείας ή ηλικίας, ή ένα προσωρινό πρόβλημα κινητικότητας (π.χ. σπασμένο πόδι).

1. Ο χειριστής πρέπει να επαληθεύσει ότι:
α. Η μπαταρία είναι συνδεδεμένη σωστά με το βοήθημα κινητικότητας,
β. Οι ακροδέκτες της μπαταρίας προστατεύονται από βραχυκυκλώματα (π.χ. μένουν εγκλωβισμένοι μέσα σε ένα δοχείο μπαταρίας) και
γ. Τα ηλεκτρικά κυκλώματα έχουν απομονωθεί: Για να το κάνετε αυτό, τοποθετήστε τη συσκευή σε λειτουργία κίνησης (δηλαδή, όχι σε λειτουργία ελεύθερου τροχού) και ελέγξτε εάν το βοήθημα κινητικότητας θα ενεργοποιηθεί και αν ναι, εάν η χρήση του μοχλού κίνησης έχει ως αποτέλεσμα τη λειτουργία του βοηθήματος κινητικότητας. Επίσης, πρέπει να εξακριβωθεί ότι τα κυκλώματα των συμπληρωματικών μηχανοκίνητων συστημάτων, όπως το σύστημα καθίσματος, έχουν ανασταλεί για την πρόληψη της ακούσιας λειτουργίας, π.χ. με το διαχωρισμό των καλωδίων σύνδεσης. Εάν το ηλεκτρικό βοήθημα κινητικότητας δεν έχει υποστεί την απαραίτητη επεξεργασία για να είναι ασφαλές για μεταφορά, τότε δεν θα μπορεί να φορτωθεί στο αεροσκάφος.

2. Τα βοηθήματα κινητικότητας πρέπει να μεταφέρονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην καταστρέφονται από την κίνηση των αποσκευών, του ταχυδρομείου, των αποθηκευτικών φορτίων ή άλλων εμπορευμάτων,

3. Όταν το βοήθημα κινητικότητας είναι ειδικά σχεδιασμένο για να επιτρέπει την αφαίρεση της μπαταρίας (ή των μπαταριών του), τότε αυτή πρέπει να αφαιρείται από το χρήστη (π.χ. πτυσσόμενο βοήθημα):
α. Η μπαταρία(ες) πρέπει να αφαιρεθεί και να μεταφερθεί στην καμπίνα των επιβατών,
β. Οι ακροδέκτες της μπαταρίας πρέπει να προστατεύονται από βραχυκύκλωμα (με μόνωση των τερματικών, π.χ. βάζοντας περιτύλιγμα με ταινία στους εκτεθειμένους ακροδέκτες),
γ. Η μπαταρία πρέπει να προστατεύεται από φθορές (π.χ. με τοποθέτηση κάθε μπαταρίας σε μια προστατευτική θήκη),
δ. Η αφαίρεση της μπαταρίας από το βοήθημα κινητικότητας πρέπει να πραγματοποιηθεί ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή ή του ιδιοκτήτη της συσκευής,
ε. Η μπαταρία δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 300Wh και,
στ. Έως μία εφεδρική μπαταρία που δεν υπερβαίνει τα 300Wh ή δύο ανταλλακτικά που δεν υπερβαίνουν τα 160Wh το καθένα μπορούν να μεταφερθούν.

4. Ο πιλότος πρέπει να ενημερωθεί για τη θέση της μπαταρίας ιόντων λιθίου.

5. Συνιστάται στους επιβάτες να κάνουν εκ των προτέρων όλο τον απαραίτητο προγραμματισμό με τον αερομεταφορέα.

Δείτε το σημείο 3
Αντικείμενα παραγωγής θερμότητας, όπως υποβρύχιοι φακοί (λάμπες κατάδυσης) και λαμπτήρες υπεριωδών ακτίνων.

Δείτε τη σημείωση 3
Τα βαρόμετρα υδραργύρου ή τα θερμόμετρα μεταφέρονται από έναν εκπρόσωπο του γραφείου της κυβέρνησης για τον καιρό ή από μια παρόμοια επίσημη υπηρεσία.


Δείτε τη σημείωση 4
Σακίδιο διάσωσης από χιονοστιβάδα Η easyJet παρέχει αυτόματη «έγκριση του αερομεταφορέα» για κάθε επιβάτη να μεταφέρει ένα πακέτο διάσωσης για χιονοστιβάδες που περιέχει φυσίγγια συμπιεσμένου αερίου (υποδιαίρεση 2.2, μη εύφλεκτο, μη τοξικό αέριο) με την επιφύλαξη των εξής:
 • Οι αερόσακοι μέσα στα σακίδια πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με βαλβίδες εκτόνωσης της πίεσης
 • Μπορούν να είναι εξοπλισμένα με πυροτεχνικό μηχανισμό πυροδότησης που περιέχει καθαρή εκρηκτική ύλη έως 200 mg, σύμφωνα με την υποδιαίρεση 1.4S (δεν υπάρχει σημαντικός κίνδυνος)
 • ΔΕΝ επιτρέπονται ανταλλακτικά φυσίγγια
 • Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι είναι συσκευασμένο για την αποφυγή ακούσιας ενεργοποίησηςΜεμονωμένες συσκευασίες που περιέχουν κατεψυγμένο υγρό άζωτο (ξηρό φορτωτή), που απορροφάται πλήρως από ένα πορώδες υλικό που περιέχει μόνο μη επικίνδυνα εμπορεύματα.


Μικροί μη εύφλεκτοι κύλινδροι αερίου, που περιέχουν διοξείδιο του άνθρακα ή άλλο κατάλληλο αέριο σε Division 2.2. Μέχρι δύο (2) μικρούς κυλίνδρους τοποθετημένους σε ένα σωσίβιο και μέχρι δύο (2) εφεδρικές φιάλες ανά άτομο, καθώς και όχι περισσότερους από τέσσερις (4) κυλίνδρους χωρητικότητας 50ml νερού για άλλες συσκευές.
Αερολύματα στο Division 2.2, χωρίς δευτερεύοντα κίνδυνο, για αθλητικούς σκοπούς ή οικιακή χρήση.


Μη ραδιενεργά φαρμακευτικά αντικείμενα ή αντικείμενα καλλωπισμού (συμπερ. Αεροζόλ), όπως σπρέι μαλλιών, αρώματα, κολόνιες και φάρμακα που περιέχουν αλκοόλ. Η συνολική καθαρή ποσότητα όλων προαναφερόμενων αντικειμένων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 κιλά ή τα 2 λίτρα και η καθαρή ποσότητα κάθε μεμονωμένου αντικειμένου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,5 κιλά ή τα 0,5 λίτρα.


Αλκοολούχα ποτά, όταν είναι σε συσκευασίες λιανικής πώλησης, που περιέχουν πάνω από 24%, αλλά όχι περισσότερο από 70% αλκοόλη κατ' όγκο, σε δοχεία που δεν υπερβαίνουν τα 5 λίτρα, με συνολική καθαρή ποσότητα ανά άτομο 5 λίτρα.Μη εύφλεκτες, μη τοξικές φιάλες αερίου που εφαρμόζονται για τη λειτουργία των μηχανικών μελών. Επίσης, εφεδρικοί κύλινδροι παρόμοιου μεγέθους, εφόσον απαιτούνται για την εξασφάλιση επαρκούς τροφοδοσίας για όλη τη διάρκεια του ταξιδιού.


Συμπυκνωτές οξυγόνου. Πρόκειται για συσκευές με μπαταρία ή με ρεύμα. Επιτρέπονται καθώς δεν περιέχουν οξυγόνο και δεν εμπλέκεται κάποια χημική αντίδραση. Φιλτράρουν και συμπυκνώνουν την ποσότητα του οξυγόνου στην ατμόσφαιρα. Μπορούν να λειτουργήσουν μόνο με μπαταρία εντός του αεροσκάφους.Υποβρύχιες καταδυτικές φιάλες/φιάλες οξυγόνου επιτρέπονται για μεταφορά με αεροσκάφη της easyJet υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι βαλβίδες έχουν απομακρυνθεί και οι κύλινδροι είναι άδειοι.


Γεννήτριες οξυγόνου (χημικές), που περιέχουν μία ή περισσότερες χημικές ουσίες οι οποίες, όταν ενεργοποιείται η γεννήτρια, παράγουν θερμότητα για τη δημιουργία οξυγόνου με χημική αντίδραση.


Σίδερα μαλλιών που περιέχουν αέριο υδρογονάνθρακα. Έως ένα (1) ανά επιβάτη ή πλήρωμα-μέλος, υπό την προϋπόθεση ότι το καπάκι ασφαλείας έχει εφαρμοστεί σωστά πάνω στο στοιχείο θέρμανσης. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται στο αεροσκάφος οποιαδήποτε στιγμή. Τα ανταλλακτικά αερίου ΔΕΝ επιτρέπονται για μεταφορά.


Ιατρικό ή κλινικό θερμόμετρο, που περιέχει υδράργυρο, ένα (1) ανά επιβάτη για προσωπική χρήση, εφόσον βρίσκεται στην προστατευτική θήκη του.
Ραδιοϊσοτοπικοί βηματοδότες ή άλλες συσκευές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που τροφοδοτούνται από μπαταρίες λιθίου, εμφυτευμένους σε άτομο, ή ραδιοφάρμακα που περιέχονται στο σώμα ενός ατόμου, ως αποτέλεσμα κάποιας ιατρικής θεραπείας. Σημείωση: Δεν επιτρέπεται σε χειραποσκευή, εάν δεν χρησιμοποιείται.


Σπίρτα ασφαλείας ή αναπτήρας με καύσιμο/υγρό που απορροφάται πλήρως σε στερεό και προορίζεται για χρήση από ένα άτομο και μεταφέρεται από αυτό. Ωστόσο, οι αναπτήρες με δοχείο με εύφλεκτο υγρό που περιέχουν μη απορροφήσιμο υγρό καύσιμο (εκτός από υγροποιημένα αέρια), ελαφρύτερα καύσιμα και ανταλλακτικά αναπτήρων δεν επιτρέπεται να μεταφέρονται στην παραδοτέα αποσκευή ή τη χειραποσκευή του επιβάτη. Σημείωση: “Απλά σπίρτα” που ανάβουν κατόπιν τριβής απαγορεύονται για αερομεταφορά.
Ηλεκτρονικά τσιγάρα και συσκευές ατμισμού, όλα τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και οι συσκευές ατμισμού πρέπει να μεταφέρονται στην καμπίνα και η επαναφόρτιση απαγορεύεται αυστηρά. Επιτρέπονται αυστηρά έως και δύο εφεδρικές μπαταρίες σε χειραποσκευές.
Χριστουγεννιάτικα πυροτεχνήματα, 2 κουτιά ανά άτομο υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκονται στην αρχική συσκευασία του κατασκευαστή. Μικρότερα αντικείμενα που περιλαμβάνονται δεν θα πρέπει να περιέχουν απαγορευμένα αντικείμενα.
Εκρηκτικές ύλες και εμπρηστικές ουσίες και συσκευές - εκρηκτικές και εμπρηστικές ουσίες και συσκευές ικανές, ή που φαίνονται ικανές, να χρησιμοποιηθούν με σκοπό την πρόκληση σοβαρού τραυματισμού ή την απειλή για την ασφάλεια αεροσκάφους, όπως:

 • πυρομαχικά
 • πυροκροτητές,
 • πυροκροτητές και ασφάλειες,
 • αντίγραφα ή απομιμήσεις εκρηκτικών μηχανισμών,
 • νάρκες, χειροβομβίδες και λοιπά εκρηκτικά πολεμοφόδια,
 • πυροτεχνήματα και άλλα βεγγαλικά,
 • καπνογόνα δοχεία και φυσίγγια,
 • δυναμίτη, μπαρούτι και πλαστικά εκρητικά


Μπαταρία λιθίου που τροφοδοτεί ηλεκτρονικές συσκευές. Μπαταρίες ιόντων λιθίου για φορητές ηλεκτρονικές συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των ιατρικών συσκευών), άνω των 100 Wh, χωρίς όμως να υπερβαίνουν τα 160 Wh. Για φορητές ιατρικές ηλεκτρονικές συσκευές μόνο, μπαταρίες λιθίου με περιεκτικότητα λιθίου που υπερβαίνει τα 2 g αλλά όχι τα 8 g.

Σημείωση 1: Αν κάποιο προϊόν με μπαταρία λιθίου θεωρηθεί αντικείμενο ανάκλησης λόγω ασφάλειας σχετικά με την μπαταρία, δεν πρέπει να το πάρετε στο αεροσκάφος εκτός και αν έχει ακολουθηθεί η οδηγία για το αντικείμενο/εξάρτημα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Αν οι επιβάτες αντιληφθούν οποιαδήποτε στιγμή ότι έχουν μαζί τους κάποιο αντικείμενο που υπόκειται σε ανάκληση, παρακαλούνται να ενημερώσουν άμεσα έναν εκπρόσωπο της easyJet.

Σημείωση 2: Τα αντικείμενα που περιέχουν ελαττωματικές/φθαρμένες μπαταρίες λιθίου δεν πρέπει να μεταφέρονται.

Σημείωση 3: Η easyJet δίνει αυτόματη «έγκριση του αερομεταφορέα» για μπαταρίες ιόντων λιθίου έως 160 Wh
Ανταλλακτικές μπαταρίες λιθίου Μπαταρίες ιόντων λιθίου για φορητές ηλεκτρονικές συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των ιατρικών συσκευών), άνω των 100 Wh, χωρίς όμως να υπερβαίνουν τα 160 Wh. Για φορητές ιατρικές ηλεκτρονικές συσκευές μόνο, μπαταρίες λιθίου με περιεκτικότητα λιθίου που υπερβαίνει τα 2 g αλλά όχι τα 8 g. Αυστηρά έως και δύο εφεδρικές μπαταρίες σε χειραποσκευές. Αυτές οι μπαταρίες θα πρέπει να προστατεύονται ξεχωριστά για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων.


Φορητές ηλεκτρονικές συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των ιατρικών συσκευών) που περιέχουν λίθιο ή κύτταρα ιόντων λιθίου ή μπαταρίες, όπως ρολόγια, υπολογιστικές μηχανές, κάμερες, κινητά τηλέφωνα, φορητοί υπολογιστές, βιντεοκάμερες, κ.λπ., όταν μεταφέρονται από επιβάτες ή το πλήρωμα για προσωπική χρήση. Οι μπαταρίες δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 2 g για μπαταρίες λιθίου και τα 100 Wh για τις μπαταρίες ιόντων λιθίου. Σημείωση: υπάρχει όριο 15 φορητών ηλεκτρονικών συσκευών ανά επιβάτη.


Όλες οι εφεδρικές μπαταρίες, συμπεριλαμβανομένων αυτών που περιέχουν λίθιο ή κύτταρα ιόντων λιθίου ή μπαταρίες, τέτοιες ηλεκτρονικές συσκευές πρέπει να μεταφέρονται αποκλειστικά και μόνο στις χειραποσκευές. Αυτές οι μπαταρίες θα πρέπει να προστατεύονται ξεχωριστά για την αποφυγή βραχυκυκλώματος.


Φορητές ηλεκτρονικές συσκευές που περιέχουν μη υγρές μπαταρίες, θα πρέπει να είναι 12 V ή λιγότερο και 100 Wh ή λιγότερο. Μπορούν να μεταφερθούν έως 2 εφεδρικές μπαταρίες.


Ο αυτοθερμαινόμενος ρουχισμός, όπως τα θερμαινόμενα μπουφάν και τα αθλητικά ρούχα, Οεπιτρέπεται στην καμπίνα με την προϋπόθεση ότι οι μπαταρίες που περιέχουν δεν υπερβαίνουν τα 2 g για τις μπαταρίες μετάλλων λιθίου και τα 100 Wh για τις μπαταρίες ιόντων λιθίου. Σημειώστε ότι τα εν λόγω είδη δεν επιτρέπεται να τροφοδοτούνται με ρεύμα στο αεροσκάφος.


Συστήματα στήλης καυσίµου και εφεδρικά φυσίγγια καυσίμου τροφοδοτούν φορητές ηλεκτρονικές συσκευές (π.χ. φωτογραφικές μηχανές, κινητά τηλέφωνα, φορητούς υπολογιστές και κάμερες). Παρακαλείστε να δείτε τη σημείωση 5 για περισσότερες πληροφορίες.


Αιχμηρά αντικείμενα. Κάθε αιχμηρό αντικείμενο που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, μεταξύ των οποίων:

 • ρόπαλα του μπέιζμπολ και σόφτμπολ,
 • ρόπαλα ή ράβδοι (άκαμπτα ή εύκαμπτα)
 • ρόπαλα του κρίκετ/μπαστούνια του γκολφ, μπαστούνια του χόκεϊ, μπαστούνια του λακρός,
 • καλάμια για ψάρεμα,
 • εξοπλισμός πολεμικών τεχνών, π.χ. σιδερογροθιές, νουντσάκου, κ.λπ.
Χημικές και τοξικές ουσίες. Κάθε χημική ή τοξική ουσία που θέτει σε κίνδυνο την υγεία των επιβατών/του πληρώματος ή την ασφάλεια του αεροσκάφους ή της περιουσίας, όπως:

 • δηλητήρια
 • μολυσματικά ή βιολογικώς επικίνδυνα υλικά. π.χ. μολυσμένο αίμα, βακτηρίδια και ιοί
Εργατικά εργαλεία – εργαλεία ικανά να χρησιμοποιηθούν με σκοπό να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό ή να απειλήσουν την ασφάλεια του αεροσκάφους, μεταξύ των οποίων:

 • λοστοί,
 • τρυπάνια και αιχμές τρυπανιών, συμπεριλαμβανομένων ασύρματων φορητών τρυπανιών,
 • εργαλεία με λεπίδες ή εξαρτήματα μήκους άνω των 6 εκατοστών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως όπλο, όπως κατσαβίδια και σμίλες,
 • πριόνια, συμπεριλαμβανομένων ασύρματων φορητών πριονιών,
 • καμινέτων,
 • όπλα με μπουλόνι και πιστόλια καρφώματος.
Αντικείμενα με αιχμηρό άκρο ή αιχμηρή ακμή – αντικείμενα με αιχμηρό άκρο ή αιχμηρή ακμή ικανή να χρησιμοποιηθεί με σκοπό να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό, μεταξύ των οποίων:

 • αντικείμενα που έχουν σχεδιαστεί για κοπή, όπως μικρά και μεγάλα τσεκούρια και μπαλτάδες,
 • παγοκόφτες και παγοθραύστες,
 • ξυραφάκια,
 • κοπίδια,
 • μαχαίρια με λεπίδες μήκους άνω των 6 εκατοστών
 • ψαλίδια με λάμα μήκους άνω των 6 εκατοστών, όπως μετράται από το υπομόχλιο,
 • εξοπλισμός πολεμικών τεχνών με αιχμηρές άκρες ή ακμές,
 • ξίφη και σπάθες,
 • μπατόν για σκι/πεζοπορία,

 • παγοπέδιλα,

 • βέλη, βελάκια, καμάκια, μαχαίρια και λόγχες.
Hoverboards, γνωστές επίσης ως Rideables ή Segway σανίδες

Αποσκευή (βαλίτσα, σακκίδιο ή παρόμοιο) που περιέχει μπαταρία λιθίου ή φορητή μπαταρία, επίσης γνωστή και ως Smart Baggage


Δείτε τη σημείωση 6
Δείτε τη σημείωση 7


Σημειώσεις:

1.

Το άδειο δοχείο καυσίμου πρέπει να αποστραγγίζεται και στη συνέχεια να παραμένει ανοιχτό για τουλάχιστον 6 ώρες έτσι ώστε οποιοδήποτε υπολειπόμενο υγρό καύσιμο να εξατμιστεί. Εναλλακτικές μέθοδοι όπως η προσθήκη λαδιού μαγειρέματος στη δεξαμενή καυσίμου ή στο δοχείο για να ανυψωθεί το σημείο ανάφλεξης οποιουδήποτε υπολειμματικού υγρού και, στη συνέχεια, το άδειασμα του δοχείου καυσίμου είναι εξίσου αποδεκτές. Το δοχείο καυσίμου πρέπει στη συνέχεια να κλείσει καλά με το καπάκι και να τυλιχθεί με απορροφητικό υλικό, όπως χαρτοπετσέτες, και να τοποθετηθεί σε τσάντα από πολυαιθυλένιο ή άλλο ισοδύναμο υλικό. Το επάνω μέρος της τσάντας πρέπει να σφραγιστεί ή να μαζευτεί και να κλείσει με ένα λαστιχάκι ή κορδόνι. Υπό την προϋπόθεση ότι η μέθοδος αυτή ακολουθείται, η σόμπα καυσίμου ή δοχείο μπορεί να χαρακτηριστεί ως μη επικίνδυνη.

2.

Το διοξείδιο του άνθρακα, σε στέρεη μορφή (ξηρός πάγος) απαιτεί προηγούμενη έγκριση από τον ταξιδιωτικό πράκτορα πριν από το ταξίδι. Κάθε παραδοτέα αποσκευή πρέπει να φέρει την ένδειξη «DRY ICE» ή «CARBON DIOXIDE, SOLID» και το καθαρό βάρος του ξηρού πάγου ή την ένδειξη ότι δεν υπερβαίνει τα 2,5 κιλά.

3.

Αντικείμενα παραγωγής θερμότητας. Αντικείμενα παραγωγής θερμότητας, δηλαδή, εξοπλισμός που λειτουργεί με μπαταρία, όπως υποβρύχιοι φακοί και εξοπλισμός συγκόλλησης με υπεριώδεις ακτίνες, που παράγουν υπερβολική θερμότητα και μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά, μπορούν να μεταφέρονται μόνο στις χειραποσκευές. Το συστατικό παραγωγής θερμότητας, ή η πηγή ενέργειας, πρέπει να αφαιρεθεί για την πρόληψη της ακούσιας λειτουργίας της συσκευής κατά τη μεταφορά.

4.

Βαρόμετρα υδραργύρου ή θερμόμετρα. Ένα βαρόμετρο υδραργύρου ή θερμόμετρο υδραργύρου που μεταφέρεται από έναν εκπρόσωπο του γραφείου της κυβέρνησης για τον καιρό ή κάποιας παρόμοιας επίσημης υπηρεσίας. Το βαρόμετρο ή θερμόμετρο πρέπει να είναι συσκευασμένο σε μια ανθεκτική εξωτερική συσκευασία, με σφραγισμένη εσωτερική επένδυση ή μια τσάντα με ισχυρά στεγανά και ανθεκτικά στη διάτρηση υλικά που είναι αδιαπέραστα από τον υδράργυρο, η οποία θα εμποδίσει τη διαρροή του υδραργύρου από τη συσκευασία, ανεξάρτητα από τη θέση του. Ο πιλότος πρέπει να ενημερωθεί για τη θέση του βαρόμετρου ή του θερμόμετρου.

5.

Συστήματα στήλης καυσίµου και εφεδρικά φυσίγγια καυσίμου. Φορητές ηλεκτρονικές συσκευές (π.χ. φωτογραφικές μηχανές, κινητά τηλέφωνα, φορητοί υπολογιστές και βιντεοκάμερες) τροφοδοτούνται από τα συστήματα στήλης καυσίµου και εφεδρικά φυσίγγια καυσίμου, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. τα φυσίγγια καυσίμου μπορούν να περιέχουν μόνο εύφλεκτα υγρά (όπως μεθανόλη), μυρμηκικό οξύ και βουτάνιο,

β. τα φυσίγγια καυσίμου πρέπει να συμμορφώνονται με το πρότυπο IEC PAS 62282-6-1 Ed. 1,

γ. τα φυσίγγια καυσίμου δεν θα πρέπει να ανεφοδιάζονται από το χρήστη. Ο ανεφοδιασμός των συστημάτων στήλης καυσίμου δεν επιτρέπεται, εκτός εάν επιτρέπεται η εγκατάσταση εφεδρικού φυσιγγιού. Φυσίγγια καυσίμου, που χρησιμοποιούνται για να ξαναγεμίσουν τα συστήματα στήλης καυσίμου, αλλά τα οποία δεν έχουν σχεδιαστεί ή δεν προορίζονται να παραμείνουν εγκατεστημένα (εφεδρικές κυψέλες καυσίμου), δεν επιτρέπεται να μεταφέρονται,

δ. η μέγιστη ποσότητα καυσίμου σε κάθε φυσίγγι καυσίμου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 200 ml για υγροποιημένα αέρια, 120 ml για μη μεταλλικά δοχεία φυσιγγιών καυσίμου ή 200 ml για φυσίγγια καυσίμου μετάλλου. Κάθε φυσίγγι καυσίμου πρέπει να επισημαίνεται με την πιστοποίηση του κατασκευαστή ώστε να είναι σύμφωνη με το πρότυπο IEC PAS 62282-6-1 Ed. 1, και με τη μέγιστη ποσότητα και τον τύπο του καυσίμου στο φυσίγγιο.

ε. κάθε φυσίγγι καυσίμου πρέπει να επισημαίνεται με την πιστοποίηση του κατασκευαστή ώστε να είναι σύμφωνη με το πρότυπο IEC PAS 62282-6-1 Ed. 1 που συμμορφώνεται με την προδιαγραφή.

στ. δεν μπορούν να μεταφερθούν περισσότερα από δύο εφεδρικά φυσίγγια καυσίμου ανά επιβάτη,

ζ. τα συστήματα στήλης καυσίμου που περιέχουν καύσιμα και φυσίγγια καυσίμου, συμπεριλαμβανομένων των εφεδρικών φυσιγγιών, μπορούν να μεταφερθούν μόνο στις χειραποσκευές,

η. η αλληλεπίδραση μεταξύ των φυσιγγιών καυσίμου και των ενσωματωμένων μπαταριών μιας συσκευής πρέπει να συμμορφώνονται με το πρότυπο IEC PAS 62282-6-1 Ed. 1. Τα συστήματα στήλης καυσίμου που έχουν ως αποκλειστική λειτουργία να φορτίσουν την μπαταρία στη συσκευή δεν επιτρέπονται,

θ. τα συστήματα στήλης καυσίμου δεν θα πρέπει να μπορούν να φορτίζουν τις μπαταρίες όταν η φορητή ηλεκτρονική συσκευή δεν είναι σε χρήση, ενώ θα πρέπει και να φέρουν ανεξίτηλη επισήμανση από τον κατασκευαστή: «ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ» και

ι. εκτός από τις γλώσσες που ενδέχεται να απαιτούνται από το κράτος προέλευσης για τις άνωθεν ενδείξεις, πρέπει να χρησιμοποιείται και η αγγλική γλώσσα.

6.

Εάν η αποσκευή Smart Baggage πρόκειται να τοποθετηθεί στην καμπίνα, ο πελάτης πρέπει να είναι σε θέση να αποσυνδέσει την μπαταρία λιθίου/φορητή μπαταρία με ευκολία, αλλά μπορεί να παραμείνει στην τσάντα. Η αποσκευή Smart Baggage δεν πρέπει να επιτραπεί για το ταξίδι εάν ο πελάτης δεν μπορεί να αποσυνδέσει και να βγάλει με ευκολία την μπαταρία λιθίου/φορητή μπαταρία.

7.

Αν πρόκειται να παραδοθεί μια έξυπνη αποσκευή και να τοποθετηθεί στον χώρο αποσκευών του αεροσκάφους, η μπαταρία λιθίου/ο φορτιστής μπαταρίας πρέπει να αποσυνδεθεί από την έξυπνη αποσκευή στην Παράδοση αποσκευών και να μεταφερθεί στην καμπίνα. Τυχόν εκτεθειμένοι ακροδέκτες πρέπει να προστατεύονται από βραχυκύκλωμα. Η μπαταρία λιθίου/ο φορτιστής μπαταρίας πρέπει να έχει αποσυνδεθεί, επομένως, αν δεν μπορείτε να την/τον αφαιρέσετε από την αποσκευή σας, δεν θα μπορέσουμε να δεχτούμε την αποσκευή στο αεροσκάφος.

ΠΥΡΟΒΟΛΑ ΟΠΛΑ ΚΑΙ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ/ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΟΠΛΑ

Πιστόλια, αυτόματα όπλα, πυρομαχικά, πολεμοφόδια (στα οποία συμπεριλαμβάνονται άδεια φυσίγγια), καλύμματα όπλων, πυροτεχνήματα, φωτοβολίδες, δοχεία καπνού και κροτίδες, δεν επιτρέπονται για μεταφορά σε αεροσκάφος της easyJet, με κάποιες συγκεκριμένες εξαιρέσεις, όπως περιγράφονται παρακάτω.

Αθλητικά και αγωνιστικά όπλα που αναφέρονται σε αυτό το Άρθρο και τα πυρομαχικά τους επιτρέπεται να μεταφέρονται με την προϋπόθεση ότι είναι σε ασφαλή συσκευασία. Παρακαλείστε να διαβάσετε τις ειδικές απαιτήσεις παρακάτω και να επικοινωνήσετε με την Ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών μας για να ενημερώσετε ότι θα ταξιδεύετε με πυροβόλο όπλο ή πυρομαχικά. Να σημειωθεί ότι ενδέχεται να ισχύουν διαφορετικές πολιτικές για όπλα στις πτήσεις προς/από το αεροδρόμιο Tegel του Βερολίνου που εκτελούνται από τις συνεργαζόμενες εταιρείες μας - για λεπτομέρειες επικοινωνήστε με την Ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών μας.

Όλοι οι επιβάτες που σκοπεύουν να ταξιδέψουν με πυροβόλα όπλα ή πυρομαχικά θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει ότι διαθέτουν τα απαραίτητα:

α) έγγραφα και άδειες,
β) άδειες εξαγωγής/εισαγωγής, και
γ) έγκριση από τις τοπικές και εθνικές αρχές.

Παρακαλείστε να λάβετε υπόψη σας ότι ορισμένοι τύποι πυροβόλων όπλων δεν επιτρέπονται σε συγκεκριμένες χώρες και η easyJet δεν είναι σε θέση να αποδεχθεί τα πυροβόλα όπλα για μεταφορά προς και εντός των χωρών αυτών. Οι επιβάτες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι ότι οι παραπάνω απαιτήσεις (α) – (γ) είναι ορθές και επίκαιρες για οποιοδήποτε πυροβόλο όπλο/α ή πυρομαχικά. Οι επιβάτες θα πρέπει επίσης να έχουν μαζί τους έγκυρο δελτίο ταυτότητας (π.χ. διαβατήριο).

Παρακαλούμε, βεβαιωθείτε ότι είστε στα γραφεία παράδοσης αποσκευών τουλάχιστον 90 λεπτά πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση της πτήσης σας προκειμένου να γίνουν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι. Εάν φτάσετε μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, ενδέχεται να μην σας επιτραπεί να ταξιδέψετε.

Παρακαλούμε, λάβετε υπόψη σας ότι επιτρέπονται τα παρακάτω είδη πυροβόλων όπλων:

 • Αθλητικές καραμπίνες με κάννες μεγαλύτερες από 60 εκατοστά.
 • Αθλητικά τουφέκια (συμπεριλαμβανομένων των τουφεκιών αέρα) οποιουδήποτε διαµετρήµατος, αλλά όχι ημιαυτόματα όπλα με διάμετρο μεγαλύτερη από 0,22
 • Αθλητικά μακρύκαννα όπλα με διαμέτρημα 0,22 ή λιγότερο.
 • Οποιοδήποτε τουφέκι και πιστόλι με διάμετρο 0,22 ή λιγότερο.
Τα πυροβόλα όπλα πρέπει να αδειάζονται και να συσκευάζονται σωστά σε κατάλληλη τσάντα για όπλα. Κάθε επιβάτης επιτρέπεται να έχει μαζί του πυρομαχικά μέγιστου βάρους 5 κιλών τα οποία πρέπει να είναι σε ασφαλή συσκευασία, ιδανικά στη συσκευασία που παρέχει ο κατασκευαστής. Απαγορεύονται πυρομαχικά με εκρηκτικά ή εμπρηστικά βλήματα.

Εάν ταξιδεύετε με αθλητικά ή αγωνιστικά πυροβόλα όπλα πρέπει να είστε άνω των 18 ετών ή να συνοδεύεστε από κάποιον άνω των 18 ετών. Εάν επιθυμείτε να ταξιδέψετε με αθλητικά ή αγωνιστικά πυροβόλα όπλα, τότε υπάρχει επιπλέον χρέωση αθλητικού εξοπλισμού ανά πυροβόλο όπλο ανά πτήση.

Λάβετε υπόψη ότι ορισμένα αεροδρόμια ενδέχεται να απαγορεύουν τη μεταφορά αντιγράφων όπλων.


ΑΥΤΗ Η ΛΙΣΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΠΡΟΣΘΕΣΟΥΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ή/ΚΑΙ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.

Προέκυψε σφάλμα


Ζητούμε συγγνώμη, αλλά προέκυψε σφάλμα. Παρακαλούμε, δοκιμάστε ξανά ή επικοινωνήστε μαζί μας εάν το ζήτημα αυτό εξακολουθεί να υφίσταται.


Μπορείτε να βρείτε τους κατά τόπους τηλεφωνικούς αριθμούς μας εδώ.


Εάν έχετε ήδη καταθέσει ένα ηλεκτρονικό αίτημα επιστροφής χρημάτων και θα θέλατε να παρακολουθήσετε την κατάσταση, κάντε κλικ εδώ.