Hlavní menu

Processing of personal data: detailed information

Služby vám poskytované:

 • Spravujeme váš účet a zpracováváme vaše rezervace a objednávky.
 • Spravujeme vaše rezervace a nákupy.
 • Spravujeme produkty a služby třetích stran, které prostřednictvím našich stránek nebo naší aplikace prodáváme.
 • Shromažďujeme a odesíláme předběžné informace o cestujících (API), pokud si tyto neukládáte v rámci svého účtu.
 • Získáváme cestovní odbavení.
 • Vedeme vás na palubu letadla.
 • Řešíme narušení letu a vyřizujeme s tím související reklamace i ostatní reklamace a požadavky.
 • Staráme se o vaši bezpečnost.
 • Provozujeme program easyJet Plus.
 • Komunikujeme s vámi.
 • Informujeme vás o produktech a službách, o kterých si myslíme, že vás mohou zajímat.
 • Spravujeme podnikové účty.

Abychom mohli zlepšovat naše produkty a služby:

 • Analyzujeme odpovědi získané v rámci průzkumu mínění zákazníků.

Abychom mohli provozovat naši činnost:

 • Vyšetřujeme a vypořádáváme se s cestujícími, kteří narušují cestovní řád, i s osobami vyloučenými z přepravy.
 • Detekujeme podvody, monitorujeme je a předcházíme jim.
 • Reagujeme na vaše požadavky v oblasti dodržování vašich práv na ochranu osobních údajů.
 • Vypracováváme finanční, auditní a daňové zprávy.
 • Odpovídáme na požadavky ke zpřístupnění informací (např. požadavky policie).
 • Odpovídáme na dotazy médií nebo vydáváme tiskové zprávy.


Správa vašeho účtu a plnění vašich rezervací a objednávek

Kategorie osobních údajů
Právní základ Jak dlouho vaše údaje uchováváme
Podrobnosti o účtu včetně vašeho titulu, jména, kontaktní údaje včetně e-mailové adresy, telefonního čísla a poštovní adresy a heslo Pokud tyto údaje uchováváme, abychom dokončili rezervaci nebo nákup doprovodných služeb, spravovali rezervace letů nebo provedli něco, co je nezbytné pro účely plnění smlouvy s vámi, zpracováváme údaje pro účely výkonu naší smlouvy s vámi.

Jestliže vytvoříte účet, ale nic od nás ihned nenakupujete, zpracováváme vaše údaje, abychom s vámi mohli uzavřít budoucí smluvní vztah.
Dokud svůj účet neuzavřete nebo pokud nebudete účet používat po dobu 6,5 let.
Podrobnosti o platební kartě, kterou chcete uložit pro budoucí použití Váš souhlas
Dokud svůj účet neuzavřete nebo se nerozhodnete odstranit údaje nebo nebudete účet používat po dobu 2 let.
Předběžné informace o cestujících (API), které se rozhodnete uložit pro budoucí použití.
Členské číslo programu easyJet Plus nebo jiný typ členství (např. členství v leteckém klubu)
Pro výkon naší smlouvy s vámi
Dokud svůj účet neuzavřete nebo pokud nebudete účet používat po dobu 6,5 let.


Správa rezervací a nákupů

Kategorie osobních údajů
Právní základ Jak dlouho vaše údaje uchováváme
Vaše jméno, příjmení a kontaktní údaje Správa vašich rezervací a nákup pomocných produktů a služeb jsou nezbytné z důvodu výkonu naší smlouvy s vámi.
6,5 let od vašeho letu.
Věková skupina (dospělý / dítě / kojenec)
Číslo rezervace
Letový itinerář
Jména pasažérů (pokud jsou jiná než vaše jméno)
Zakoupené produkty a služby (tj. tašky, přidělená sedadla, sportovní vybavení)
Údaje o platební kartě Zpracování vašich platebních údajů je nezbytné pro účely výkonu naší smlouvy s vámi.
Platební údaje a údaje o bankovním účtu německých zákazníků a případů, kdy to vyžadují právní předpisy, zpracováváme tak, abychom vyhověli našim zákonným povinnostem.
6,5 let od data letu, s výjimkou našeho primárního čísla účtu, které uchováváme méně než jeden den, pokud se nerozhodnete uložit si ho ke svému účtu pro budoucí použití.
Informace o bankovním účtu (platí pouze pro německé zákazníky a jen když to vyžaduje legislativa)
Zpracování vašich platebních údajů je nezbytné pro účely výkonu naší smlouvy s vámi.
Platební údaje a údaje o bankovním účtu německých zákazníků a případů, kdy to vyžadují právní předpisy, zpracováváme tak, abychom vyhověli našim zákonným povinnostem.
6,5 let od vašeho letu.
Důvod cesty (práce / volný čas) V legitimním zájmu zlepšování zkušenosti našich zákazníků. 6,5 let od vašeho letu.
Kódy slev a nárok na slevy Pro výkon naší smlouvy s vámi. 6,5 let od vašeho letu.
Číslo členství easyJet Plus


Správa produktů a služeb třetí strany prodávaných prostřednictvím našeho webu nebo aplikace

Kategorie osobních údajů
Právní základ Jak dlouho vaše údaje uchováváme
Pronájmy vozidel: křestní jméno a příjmení řidiče, číslo smlouvy o pronájmu, země, datum vyzvednutí a odevzdání, letištní transfer a typ vozu. Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely výkonu smlouvy mezi vámi a námi nebo poskytovatelem služeb. 6,5 let od vašeho letu.
Letištní transfery: podrobnosti o provozovateli, typ zakoupených služeb, destinace a vaše jméno, příjmení a datum narození.
Hotelové rezervace: vaše kontaktní údaje a fakturační údaje a poskytovatel hotelových služeb.
GetYourGuide Deutschland GmbH: vaše kontaktní a fakturační údaje.
TrustedHouseSitters Limited: vaše kontaktní a fakturační údaje.
Informace související s nákupem karty easyJet v měně euro zajišťované společností R. Raphael & Sons plc, Payment card technologies (Retail) Limited.
Parkování u letiště: vaše kontaktní a fakturační údaje a poskytovatel služeb.
Informace související se zakoupeným pojištěním včetně vašich kontaktních a fakturačních údajů a poskytovatele pojištění.


Shromažďování a přenos předběžných informací o cestujících (API), pokud je nemáte uložené u svého účtu

Kategorie osobních údajů
Právní základ Jak dlouho vaše údaje uchováváme
Vaše celé jméno Požaduje se, abychom tyto údaje zpracovávali pro účely vyhovění našim zákonným povinnostem.

Pokud se rozhodnete nahrát kopii vašeho průkazu totožnosti, zpracujeme ji na základě vašeho souhlasu.
3 měsíce od data, kdy ji přeneseme příslušným úřadům.
Národnost
Datum narození
Pohlaví
Typ a číslo cestovního dokladu
Datum vypršení platnosti cestovního dokladu
Země vydání cestovního dokladu
Pokud se rozhodnete naskenovat svůj průkaz totožnosti pomocí naší aplikace, kopie fotografie


Odbavení při cestách

Kategorie osobních údajů
Právní základ Jak dlouho vaše údaje uchováváme
Vaše kontaktní údaje, pokročilé údaje o cestujícím, informace z průkazu totožnosti, podrobnosti o letu a číslo sedadla, podrobnosti o zavazadle, stav členství easyJet Plus, podrobnosti o pronájmu auta a požadavky na speciální služby.
Pro vyhovění našim právním povinnostem ověřit přesnost údajů o cestujícím a komunikaci správných údajů o cestujícím úřadům pro kontrolu hranic. 4 měsíce od data přenesení záznamu.


Zajišťování letů

Kategorie osobních údajů
Právní základ Jak dlouho vaše údaje uchováváme
Prohlášení o zákaznících (seznam všech cestujících v rámci letu), které zahrnuje jména cestujících, číslo sedadla, národnost, místo nástupu a výstupu, datum a číslo letu). Abychom vyhověli našim zákonným povinnostem, že jsou na palubě správných letů pouze osoby, které mají oprávnění, a abychom zajistili, že našim zákazníkům bude poskytnuta odpovídající asistence.
Odstraněno poté, co let vzlétl, s výjimkou případů, kdy to požaduje příslušný úřad nebo veřejný orgán.
Zprávy o požadavcích na speciální služby
Seznam jmen cestujících/přidání/odstranění Abychom vyhověli našim zákonným povinnostem, že jsou na palubě správných letů pouze osoby, které mají oprávnění, a abychom zajistili, že našim zákazníkům bude poskytnuta odpovídající asistence.
6,5 let od data letu.
Pomoc pro pacienty / změna seznamu pomoci
Seznam sesouhlasení cestujících


Zpracování narušení letů

Kategorie osobních údajů
Právní základ Jak dlouho vaše údaje uchováváme
Vaše kontaktní údaje a informace o letu
Pro účely vyhovění našim právním závazkům v souvislosti s narušenými lety. 6,5 let od data narušeného letu
Přidělení ubytování v hotelu, pokud vám zajišťujeme ubytování v hotelu.


Správa nároků v případě narušení letu a dalších nároků

Kategorie osobních údajů
Právní základ Jak dlouho vaše údaje uchováváme
Nároky v případě narušení letu a související informace
Osobní údaje související s nároky zpracováváme, abychom vyhověli naší právní povinnosti uplatnit práva cestujících, kteří na to mají nárok. 6,5 let od uzavření případu
Nároky pojištění odpovědnosti cestujících a související informace
Nároky související se ztracenými a poškozenými zavazadly cestujících a související informace
Právní nároky a související informace
Jestliže nám vzniknou zákonné povinnosti reagovat na vaše nároky nebo vyplatit odškodné, zpracováváme vaše údaje, abychom vyhověli našim právním povinnostem. Jinak vaše údaje zpracováváme v legitimním zájmu poskytovat zákaznické služby a chránit a uplatňovat naše práva.
10 let od data vypořádání/posouzení/příkazu
Informace o bankovním účtu
Jestliže nám vzniknou zákonné povinnosti reagovat na vaše nároky nebo vyplatit odškodné, zpracováváme vaše údaje, abychom vyhověli našim právním povinnostem. Jinak vaše údaje zpracováváme v legitimním zájmu poskytovat zákaznické služby a chránit a uplatňovat naše práva.
90 dní od uzavření případu
Eskalované stížnosti zákazníků
Jestliže nám vzniknou zákonné povinnosti reagovat na vaše nároky nebo vyplatit odškodné, zpracováváme vaše údaje, abychom vyhověli našim právním povinnostem. Jinak vaše údaje zpracováváme v legitimním zájmu poskytovat zákaznické služby a chránit a uplatňovat naše práva.
6,5 let od data podání stížnosti


Záruka zajištění vaší bezpečnosti

Kategorie osobních údajů
Právní základ Jak dlouho vaše údaje uchováváme
Bezpečnostní hlášení a záznamy nehod cestujících Pro vyhovění našim zákonným povinnostem zaznamenávat bezpečnostní nehody v souvislosti s lety. 6,5 let od data letu.
Zprávy o imigraci
Provozní zprávy
Zdravotní hlášení
Prohlášení svědků


Provozování našeho schématu easyJet Plus

Kategorie osobních údajů
Právní základ Jak dlouho vaše údaje uchováváme
Vaše jméno a kontaktní údaje, včetně e-mailové adresy, telefonního čísla a poštovní adresy Vaše údaje zpracováváme pro účely výkonu naší smlouvy s námi a provedení kroků k uzavření smlouvy s vámi, když se rozhodnete stát členem programu easyJet Plus.
9 měsíců po ukončení vašeho členství.
Datum narození
Členské číslo a stav členství
Faktura za členství (na žádost zákazníka)
Vaše údaje zpracováváme pro účely výkonu naší smlouvy s námi a provedení kroků k uzavření smlouvy s vámi, když se rozhodnete stát členem programu easyJet Plus.
Jakmile vám zašleme fakturu, nenecháváme si její kopii. Faktura byla zaslána zákazníkovi.


Komunikace s vámi

Kategorie osobních údajů
Právní základ Jak dlouho vaše údaje uchováváme
Jméno a kontaktní údaje včetně e-mailové adresy, telefonního čísla a poštovní adresy
Pokud právní předpisy vyžadují, abychom s vámi komunikovali (například ohledně narušení letů), zpracováváme vaše údaje v souladu s našimi zákonnými povinnostmi.

Pokud komunikace souvisí s naší smlouvou s vámi nebo s budoucí smlouvou, zpracováváme vaše údaje pro účely provádění naší smlouvy s vámi nebo uzavření smlouvy s vámi.

U veškeré další komunikace zpracováváme vaše údaje v našem i vašem legitimním zájmu, jako je například správa vašeho účtu, odpovídání na vaše otázky a poskytování zákaznických služeb.
6,5 let
Soukromé zprávy v sociálních sítích, které nám zasíláte
Pokud právní předpisy vyžadují, abychom s vámi komunikovali (například ohledně narušení letů), zpracováváme vaše údaje v souladu s našimi zákonnými povinnostmi.

Pokud komunikace souvisí s naší smlouvou s vámi nebo s budoucí smlouvou, zpracováváme vaše údaje pro účely provádění naší smlouvy s vámi nebo uzavření smlouvy s vámi.

U veškeré další komunikace zpracováváme vaše údaje v našem i vašem legitimním zájmu, jako je například správa vašeho účtu, odpovídání na vaše otázky a poskytování zákaznických služeb.
6,5 let od data komunikace
Veřejné zprávy v sociálních sítích
Pokud právní předpisy vyžadují, abychom s vámi komunikovali (například ohledně narušení letů), zpracováváme vaše údaje v souladu s našimi zákonnými povinnostmi.

Pokud komunikace souvisí s naší smlouvou s vámi nebo s budoucí smlouvou, zpracováváme vaše údaje pro účely provádění naší smlouvy s vámi nebo uzavření smlouvy s vámi.

U veškeré další komunikace zpracováváme vaše údaje v našem i vašem legitimním zájmu, jako je například správa vašeho účtu, odpovídání na vaše otázky a poskytování zákaznických služeb.
2 roky
Písemná komunikace, kterou nám zasíláte
Pokud právní předpisy vyžadují, abychom s vámi komunikovali (například ohledně narušení letů), zpracováváme vaše údaje v souladu s našimi zákonnými povinnostmi.

Pokud komunikace souvisí s naší smlouvou s vámi nebo s budoucí smlouvou, zpracováváme vaše údaje pro účely provádění naší smlouvy s vámi nebo uzavření smlouvy s vámi.

U veškeré další komunikace zpracováváme vaše údaje v našem i vašem legitimním zájmu, jako je například správa vašeho účtu, odpovídání na vaše otázky a poskytování zákaznických služeb.
3 měsíce od naskenování vaší písemné komunikace
Zprávy v živém chatu
Pokud právní předpisy vyžadují, abychom s vámi komunikovali (například ohledně narušení letů), zpracováváme vaše údaje v souladu s našimi zákonnými povinnostmi.

Pokud komunikace souvisí s naší smlouvou s vámi nebo s budoucí smlouvou, zpracováváme vaše údaje pro účely provádění naší smlouvy s vámi nebo uzavření smlouvy s vámi.

U veškeré další komunikace zpracováváme vaše údaje v našem i vašem legitimním zájmu, jako je například správa vašeho účtu, odpovídání na vaše otázky a poskytování zákaznických služeb.
7,5 let od data komunikace
Informace, které nám zasíláte přes webové formuláře
E-mail
Poznámky ke komunikaci
Písemné potvrzení rezervace
Pro výkon naší smlouvy s vámi
Po odeslání je neuchováváme.
Zvukové záznamy hovorů
Legitimní zájmy: z důvodu řešení stížností, obrany a uplatňování našich práv a zaškolování a zlepšování našich týmů zákaznických služeb.
180 dní od data telefonátu.


Informování o produktech a službách, které by vás podle našeho názoru mohly zajímat

Kategorie osobních údajů
Právní základ Jak dlouho vaše údaje uchováváme
Vaše kontaktní údaje a informace o vás
Vaše osobní údaje zpracováváme v našem legitimním zájmu nabídky produktů a služeb, které by vás podle našeho názoru mohly zajímat.

Pokud jste se rozhodli nám poskytnout další informace pro účely marketingu (například vaše zvolené preferované letiště) nebo pokud musíme mít váš souhlas kvůli právnímu požadavku, budeme vaše údaje zpracovávat pouze v případě, že jste s tím souhlasili.
Dokud svůj účet neodstraníte nebo neodvoláte souhlas nebo pokud nebudete účet používat po dobu 6,5 let.

Ponecháme záznam o souhlasu 6,5 let od uzavření účtu.
Historie rezervací/nákupu
Vaše marketingové předvolby
Členství v leteckém klubu
Vaše osobní údaje zpracováváme v legitimním zájmu určení, zda máte nárok na členství v našem leteckém klubu, a pokud se k leteckému klubu přidáte, pak podle potřeby pro výkon naší smlouvy s vámi.
Až 1 rok od ukončení vašeho členství v leteckém klubu.
Členské číslo v klubu easyJet Plus a související informace
Pro výkon naší smlouvy s vámi.
9 měsíců po ukončení vašeho členství.


Správa podnikových zákazníků

Kategorie osobních údajů
Právní základ Jak dlouho vaše údaje uchováváme
Vaše jméno, e-mailová adresa a kontaktní číslo, pokud jste podnikový kontakt vaší společnosti.
Pokud jste obchodní cestující, zpracováváme vaše osobní údaje v legitimním zájmu komunikace s vámi o produktech a službách, které vaše společnost zakoupila.

Budeme vám také zasílat marketingovou komunikaci o našich produktech a službách (znovu připomínáme legitimní zájem), pokud nám neřeknete, že tuto komunikaci dostávat nechcete.
6,5 roku od data ukončení smlouvy.

Pokud dojde ke změně kontaktu po dobu životnosti smlouvy, jsou podrobnosti o počátečním kontaktu odstraněny a osobní údaje nového kontaktu jsou uchovány po dobu 5 let od ukončení smlouvy.
Adresa společnosti
Pohlaví
Pracovní pozice
Oprávnění ke komunikaci


Analýza odpovědí v zákaznickém průzkumu

Kategorie osobních údajů
Právní základ Jak dlouho vaše údaje uchováváme
Vaše jméno a e-mailová adresa
Z důvodu legitimního zájmu na zlepšování našich produktů a služeb a zákaznických služeb. 4,5 let od přijetí.
Země trvalého pobytu
Číslo letu
Číslo rezervace
Vaše komentáře
Hodnocení zpětné vazby


Vyšetřování a jednání s nepřizpůsobivými a zakázanými cestujícími

Kategorie osobních údajů
Právní základ Jak dlouho vaše údaje uchováváme
Seznam zakázaných cestujících a informace související s vyšetřováním zakázaných cestujících
V legitimním zájmu zajištění bezpečnosti našich provozů a ochrany bezpečnosti a zabezpečení našich cestujících a zaměstnanců.

Pokud právní předpisy vyžadují, abychom vám zabránili v letu, zpracováváme vaše údaje v souladu s touto zákonnou povinností.
Informace o nehodách, které nevedou k dalšímu vyšetřování: 3 měsíce od data podání zprávy.

Seznam zakázaných cestujících: po dobu trvání zákazu a následně jeden měsíc.

Zprávy o bezpečnosti a nehodách: 6,5 let od data letu.


Zjišťování, sledování a prevence podvodů

Kategorie osobních údajů
Právní základ Jak dlouho vaše údaje uchováváme
To závisí na podvodu, na který máme podezření, ale obvykle se jedná o jméno, kontaktní údaje a podrobnosti o účtu, IP adresu, informace o poloze, informace o rezervaci a letu, platební údaje a související informace.
V legitimním zájmu sledování, zjišťování a prevence podvodů. 6 let


Odpovědi na vaše žádosti o uplatnění vašich práv v rámci zákona o ochraně osobních údajů

Kategorie osobních údajů
Právní základ Jak dlouho vaše údaje uchováváme
Informace nezbytné k ověření vaší totožnosti a ověření, že jste příslušným subjektem údajů
Pro účely vyhovění našim zákonným povinnostem v rámci systému ochrany údajů.
Odstraněno po splnění vaší žádosti.
Informace vyhledávané/zpracovávané na základě vaší žádosti, což záleží na rozsahu žádosti.
Pro účely vyhovění našim zákonným povinnostem v rámci systému ochrany údajů. 6,5 let od data narušeného letu.


Finanční, auditní a daňové výkaznictví

Kategorie osobních údajů
Právní základ Jak dlouho vaše údaje uchováváme
Zprávy z externích auditů, které mohou obsahovat vaše osobní údaje
V legitimním zájmu provádění externích auditů našich operací.
7 let
Jména pacientů na zprávách o osvobození pasažérů letů od letištních poplatků (novorozenci a děti)
Vyhovění naší zákonné povinnosti osvobodit cestující od
Letištní poplatek
7 let
Bankovní výpisy
V legitimním zájmu ověření platných plateb od zákazníků.
7 let
Bankovní rekonciliace
V legitimním zájmu ověření platných plateb od zákazníků. 90 dní od uzavření případu nebo po úspěšné platbě, pokud se uskuteční později.


Odpovídání na žádosti o zpřístupnění informací (například od policie)

Kategorie osobních údajů
Právní základ Jak dlouho vaše údaje uchováváme
To záleží na povaze žádosti, ale často sem patří vaše jméno a kontaktní údaje, finanční nebo platební údaje a cestovní údaje.
V legitimním zájmu napomáhání při prevenci nebo detekci zločinů, když není žádost povinná.

Pro účely vyhovění našim zákonným povinnostem, když je žádost závazná (například provedená v rámci statutární moci nebo v reakci na soudní příkaz).
1 rok od poskytnutí informací.


Odpovídání na žádosti médií nebo vydávání tiskových zpráv

Kategorie osobních údajů
Právní základ Jak dlouho vaše údaje uchováváme
Závisí to na situaci, ale obvykle je to jméno zákazníka a podrobnosti o letu.
V legitimním zájmu odpovídání na dotazy médií, vztahy s veřejností nebo poskytování zákaznických služeb. 6,5 roku od data vydání tiskové zprávy nebo prohlášení

Došlo k chybě.


Je nám líto, ale něco se nepovedlo. Zkuste to znovu, ale pokud problém přetrvá, neváhejte se na nás obrátit.


Naše místní telefonní čísla jsou uvedena zde.


Pokud jste již požádali online o vrácení peněz a chcete sledovat stav žádosti, klikněte sem.