Country-specific travel information
CESTOVNÍ INFORMACE DLE KONKRÉTNÍ ZEMĚVzhledem k tomu, že mnohé státy v nedávné době zavedly určitá cestovní omezení a vstupní požadavky, včetně možných omezení přístupu ze specifikovaných rizikových oblastí, je vaší odpovědností i nadále ověřovat aktuální informace na relevantních vládních webových stránkách, a ještě před odletem splnit veškeré požadavky pro vstup do vaší zamýšlené destinace, stejně jako pro vstup do vaší předpokládané destinace návratu. Tyto požadavky mohou zahrnovat mimo jiné doklad o negativním výsledku testu na COVID-19 (který může být nutné předložit v určitém konkrétním jazyce či jazycích), povinnost vyplnění místně specifických formulářů, a splnění karanténních požadavků po příletu. Upozorňujeme, že v případě příletu do Spojeného království jste vzhledem k novým požadavkům britské vlády povinni pobývat 10 dní v následné karanténě, a to v zařízení řízené karantény, pokud přilétáte z jedné ze zemí na „červeném seznamu“, nebo v domácí karanténě v případě příletu z některé z ostatních zemí; v obou případech jste povinni podstoupit další testování na COVID-19 v průběhu své karantény.

Naše stránka s informacemi specifickými pro jednotlivé země vám pomůže s dohledáním některých lokálních informací, které potřebujete ke svým přípravám na cestu, a obsahuje také odkazy na některé státní webové stránky a formuláře; mějte však na paměti, že zde nemusí být vždy uvedeny nejčerstvější informace dotyčného státu. Proto je důležité i nadále kontrolovat informace či aktuality lokálních státních orgánů.

Další informace k potřebným dokumentům a ostatním požadavkům jednotlivých států v souvislosti s vaší cestou naleznete zde. >

Cestujete-li ze Spojeného království, klikněte sem pro bližší informace o službách PCR testování na Covid-19.

Před cestou se prosím ujistěte, že máte vyplněny veškeré požadované formuláře a dokumenty. Během cesty můžete být požádáni o předložení potvrzení. Pokud tak neučiníte, může vám být odepřena možnost cestovat nebo zamítnut vstup do vaší destinace.

Albanian flag

Albania

Albanian authorities have certain restrictions and entry requirements for passengers traveling into Albania, which may include restrictions from specified risk areas.

It is your responsibility to check the relevant local government websites and comply with all entry requirements. These may include, but not limited to, providing evidence of a negative COVID-19 test, completion of specific forms, and quarantine requirements on arrival.


Check local government travel advice, requirements and restrictions for entering Albania

Travel information >


If travelling from the UK, check UK Foreign Travel Advice

Information for UK passengers >


Specific forms - for flights arriving into Albania

Albanian traveller Form >IMPORTANT:


Please check that you have completed all forms or documents as required before travel.

You may be asked to show proof during your journey.

Failure to do so could result in you being refused travel or denied entry to your destination.Austria

Austria

Austrian authorities have certain restrictions and entry requirements for passengers travelling into Austria, which may include restrictions from specified risk areas.

It is your responsibility to check the relevant local government websites and comply with all entry requirements. These may include, but not limited to, providing evidence of a negative COVID-19 test, completion of specific forms, and quarantine requirements on arrival.


Check local government travel advice, requirements and restrictions for entering Austria

Entry regulations >


Additional requirements:

Following a requirement from Austrian authorities, passengers aged 15 and over are required to wear an FFP2 mask (or equivalent) certified without a valve on board. Children aged between 6 and 14 years are required to wear a suitable mask on board.


If travelling from the UK, check UK Foreign Travel Advice

Information for UK passengers > 


Specific forms - All passengers travelling from the UK must complete the form below

Quarantine declaration - English >

Quarantine declaration - German >

Pre-travel clearance - English/German >IMPORTANT:


Please check that you have completed all forms or documents as required before travel.

You may be asked to show proof during your journey.

Failure to do so could result in you being refused travel or denied entry to your destination.Belgium flag

Belgie

Belgické úřady zavedly určitá omezení a vstupní požadavky na osoby cestující do Belgie, což může znamenat mimo jiné zákaz či omezení přístupu ze specifikovaných rizikových oblastí.

Je vaší odpovědností navštívit relevantní webové stránky místních úřadů a vyhovět veškerým vstupním požadavkům. Tyto požadavky mohou mimo jiné zahrnovat předložení dokladů o negativním výsledku testování na COVID-19, vyplnění požadovaných formulářů a splnění karanténních požadavků po příjezdu.


Seznamte se s cestovními pokyny, požadavky a zákazy či omezeními místních úřadů v souvislosti se vstupem do Belgie.

Nařízení týkající se vstupu do země >

www.info-coronavirus.be/en/travels >

www.info-coronavirus.be/en/faq/#006 > 


Další požadavky

Zajistěte prosím, aby všichni cestující z míst mimo Belgii měli již před příjezdem na letiště připraven doklad o negativním výsledku PCR testu, vyplněný formulář pro vyhledávání cestujících v souvislosti s ochranou veřejného zdraví a čestné prohlášení, a aby tyto dokumenty ještě před bezpečnostní kontrolou předložili u přepážky pro odbavení zavazadel společnosti easyJet.


Cestujete-li ze Spojeného království, obraťte se na informační službu UK Foreign Travel Advice

Informace pro cestující ze Spojeného království >


Speciální formuláře – pro přílety do Belgie

Formulář pro vyhledávání cestujících v souvislosti s ochranou veřejného zdraví >

Čestné prohlášení – angličtina >

Čestné prohlášení – nizozemština >

Čestné prohlášení – francouzština >

Čestné prohlášení – němčina >DŮLEŽITÉ:

Nezapomeňte před cestou vyplnit všechny formuláře a požadované dokumenty.

Během cesty můžete být požádáni o předložení potvrzení.

Pokud tak neučiníte, může vám být odepřena možnost cestovat nebo zamítnut vstup do vaší destinace.Bulgaria

Bulharsko

Bulharské úřady zavedly určitá omezení a vstupní požadavky na osoby cestující do Bulharska, což může znamenat mimo jiné zákaz či omezení přístupu ze specifikovaných rizikových oblastí.

Je vaší odpovědností navštívit relevantní webové stránky místních úřadů a vyhovět veškerým vstupním požadavkům. Tyto požadavky mohou mimo jiné zahrnovat předložení dokladů o negativním výsledku testování na COVID-19, vyplnění požadovaných formulářů a splnění karanténních požadavků po příjezdu.


Seznamte se s cestovními pokyny, požadavky a zákazy či omezeními místních úřadů v souvislosti se vstupem do Bulharska.

Informace o cestě >


Cestujete-li ze Spojeného království, obraťte se na informační službu UK Foreign Travel Advice

Informace pro cestující ze Spojeného království >


Speciální formuláře – pro přílety do Bulharska

Bulharský formulář k poskytnutí údajů – v angličtině >

Bulharský formulář k poskytnutí údajů – v němčině >DŮLEŽITÉ:

Nezapomeňte před cestou vyplnit všechny formuláře a požadované dokumenty.

Během cesty můžete být požádáni o předložení potvrzení.

Pokud tak neučiníte, může vám být odepřena možnost cestovat nebo zamítnut vstup do vaší destinace.Croatia

Chorvatsko

Chorvatské úřady zavedly určitá omezení a vstupní požadavky na osoby cestující do Chorvatska, což může znamenat mimo jiné zákaz či omezení přístupu ze specifikovaných rizikových oblastí.

Je vaší odpovědností navštívit relevantní webové stránky místních úřadů a vyhovět veškerým vstupním požadavkům. Tyto požadavky mohou mimo jiné zahrnovat předložení dokladů o negativním výsledku testování na COVID-19, vyplnění požadovaných formulářů a splnění karanténních požadavků po příjezdu.


Seznamte se s cestovními pokyny, požadavky a zákazy či omezeními místních úřadů v souvislosti se vstupem do Chorvatska.

Vstupní požadavky >


Cestujete-li ze Spojeného království, obraťte se na informační službu UK Foreign Travel Advice

Informace pro cestující ze Spojeného království >


Speciální formuláře – pro přílety do Chorvatska

Cestovní ohlašovací formulář >DŮLEŽITÉ:

Nezapomeňte před cestou vyplnit všechny formuláře a požadované dokumenty.

Během cesty můžete být požádáni o předložení potvrzení.

Pokud tak neučiníte, může vám být odepřena možnost cestovat nebo zamítnut vstup do vaší destinace.Cyprus flag

Kypr

Kyperské úřady zavedly určitá omezení a vstupní požadavky na osoby cestující na Kypr, což může znamenat mimo jiné zákaz či omezení přístupu ze specifikovaných rizikových oblastí.

Je vaší odpovědností navštívit relevantní webové stránky místních úřadů a vyhovět veškerým vstupním požadavkům. Tyto požadavky mohou mimo jiné zahrnovat předložení dokladů o negativním výsledku testování na COVID-19, vyplnění požadovaných formulářů a splnění karanténních požadavků po příjezdu.


Cestujete-li ze Spojeného království, obraťte se na informační službu UK Foreign Travel Advice

Informace pro cestující ze Spojeného království >


Speciální formuláře – pro přílety na Kypr

Letová karta Kypru >DŮLEŽITÉ:

Nezapomeňte před cestou vyplnit všechny formuláře a požadované dokumenty.

Během cesty můžete být požádáni o předložení potvrzení.

Pokud tak neučiníte, může vám být odepřena možnost cestovat nebo zamítnut vstup do vaší destinace.Czech Republic flag

Česká republika

České úřady zavedly určitá omezení a vstupní požadavky na osoby cestující do České republiky, což může znamenat mimo jiné zákaz či omezení přístupu ze specifikovaných rizikových oblastí.

Je vaší odpovědností navštívit relevantní webové stránky místních úřadů a vyhovět veškerým vstupním požadavkům. Tyto požadavky mohou mimo jiné zahrnovat předložení dokladů o negativním výsledku testování na COVID-19, vyplnění požadovaných formulářů a splnění karanténních požadavků po příjezdu.


Seznamte se s cestovními pokyny, požadavky a zákazy či omezeními místních úřadů v souvislosti se vstupem do České republiky.

Vstupní požadavky >


Cestujete-li ze Spojeného království, obraťte se na informační službu UK Foreign Travel Advice

Informace pro cestující ze Spojeného království >


Speciální formuláře – pro přílety do České republiky

Formulář pro vyhledávání cestujících v souvislosti s ochranou veřejného zdraví >DŮLEŽITÉ:

Nezapomeňte před cestou vyplnit všechny formuláře a požadované dokumenty.

Během cesty můžete být požádáni o předložení potvrzení.

Pokud tak neučiníte, může vám být odepřena možnost cestovat nebo zamítnut vstup do vaší destinace.Denmark Flag

Dánsko

Dánské úřady zavedly určitá omezení a vstupní požadavky na osoby cestující do Dánska, což může znamenat mimo jiné zákaz či omezení přístupu ze specifikovaných rizikových oblastí.

Je vaší odpovědností navštívit relevantní webové stránky místních úřadů a vyhovět veškerým vstupním požadavkům. Tyto požadavky mohou mimo jiné zahrnovat předložení dokladů o negativním výsledku testování na COVID-19, vyplnění požadovaných formulářů a splnění karanténních požadavků po příjezdu.


Seznamte se s cestovními pokyny, požadavky a zákazy či omezeními místních úřadů v souvislosti se vstupem do Dánska.

Informace o cestě >


Cestujete-li ze Spojeného království, obraťte se na informační službu UK Foreign Travel Advice

Informace pro cestující ze Spojeného království >DŮLEŽITÉ:

Nezapomeňte před cestou vyplnit všechny formuláře a požadované dokumenty.

Během cesty můžete být požádáni o předložení potvrzení.

Pokud tak neučiníte, může vám být odepřena možnost cestovat nebo zamítnut vstup do vaší destinace.Egypt Flag

Egypt


Vzhledem k novým požadavkům egyptských úřadů budou muset všichni cestující při příletu do Egypta předložit důkaz negativního výsledku testu PCR (testu na COVID-19) a formulář prohlášení při vstupu do Egypta. Tento test musí být proveden během 72 hodin před odletem. Na dokumentu musí být uvedeno datum a čas, kdy byl test proveden, a také typ testu, kterým musí být PCR. Ačkoli egyptské úřady akceptují potvrzení formou SMS nebo v elektronické verzi, důrazně doporučujeme vzít si s sebou vytištěnou kopii. Cestující, kteří tento důkaz nebudou schopni předložit, budou místními úřady vyzváni k absolvování testu PCR za příplatek 30 USD a budou muset být v karanténě ve svém ubytování do té doby, než budou k dispozici výsledky. Děti do 6 let test podstupovat nemusí. Než se vydáte na letiště, ujistěte se prosím, že máte u sebe důkaz negativního výsledku testu PCR a formulář prohlášení při vstupu do Egypta. Tyto dokumenty předložte ke kontrole na přepážce pro odbavení zavazadel společnosti easyJet před průchodem bezpečnostní kontrolou. 


Speciální formuláře – pro všechny přílety do Egypta


Formulář prohlášení při vstupu do Egypta >VŠECHNY FORMULÁŘE MUSÍ BÝT VYPLNĚNY PŘED CESTOU

Během cesty budete požádáni o předložení potvrzení. Cestujícím, kteří toto potvrzení nebudou schopni předložit, bude odepřen nástup na palubu.

Estonia

Estonsko

Estonské úřady zavedly určitá omezení a vstupní požadavky na osoby cestující do Estonska, což může znamenat mimo jiné zákaz či omezení přístupu ze specifikovaných rizikových oblastí.

Je vaší odpovědností navštívit relevantní webové stránky místních úřadů a vyhovět veškerým vstupním požadavkům. Tyto požadavky mohou mimo jiné zahrnovat předložení dokladů o negativním výsledku testování na COVID-19, vyplnění požadovaných formulářů a splnění karanténních požadavků po příjezdu.


Seznamte se s cestovními pokyny, požadavky a zákazy či omezeními místních úřadů v souvislosti se vstupem do Estonska.

Vstupní požadavky >


Cestujete-li ze Spojeného království, obraťte se na informační službu UK Foreign Travel Advice

Informace pro cestující ze Spojeného království >


Speciální formuláře – pro přílety do Estonska

Formulář pro vyhledávání cestujících >DŮLEŽITÉ:

Nezapomeňte před cestou vyplnit všechny formuláře a požadované dokumenty.

Během cesty můžete být požádáni o předložení potvrzení.

Pokud tak neučiníte, může vám být odepřena možnost cestovat nebo zamítnut vstup do vaší destinace.Finland

Finsko

Finské úřady zavedly určitá omezení a vstupní požadavky na osoby cestující do Finska, což může znamenat mimo jiné zákaz či omezení přístupu ze specifikovaných rizikových oblastí.

Je vaší odpovědností navštívit relevantní webové stránky místních úřadů a vyhovět veškerým vstupním požadavkům. Tyto požadavky mohou mimo jiné zahrnovat předložení dokladů o negativním výsledku testování na COVID-19, vyplnění požadovaných formulářů a splnění karanténních požadavků po příjezdu.


Seznamte se s cestovními pokyny, požadavky a zákazy či omezeními místních úřadů v souvislosti se vstupem do Finska.

Cestovní informace >


Cestujete-li ze Spojeného království, obraťte se na informační službu UK Foreign Travel Advice

Informace pro cestující ze Spojeného království >DŮLEŽITÉ:

Nezapomeňte před cestou vyplnit všechny formuláře a požadované dokumenty.

Během cesty můžete být požádáni o předložení potvrzení.

Pokud tak neučiníte, může vám být odepřena možnost cestovat nebo zamítnut vstup do vaší destinace.France

France

French authorities have certain restrictions and entry requirements for passengers travelling into France, which may include restrictions from specified risk areas.

It is your responsibility to check the relevant local government websites and comply with all entry requirements. These may include, but not limited to, providing evidence of a negative COVID-19 test, completion of specific forms, and quarantine requirements on arrival.


Check local government travel advice, requirements and restrictions for entering France

Travel advice - English >

Travel advice - French >


Check local government travel advice, requirements and restrictions for entering Corsica

Entry Requirements >


Specific forms - for flights arriving into France

Certificate of international travel and sworn statement - English >

Certificate of international travel and sworn statement - French >

Passenger locator form - English >

Passenger locator form - French >


Specific forms - for flights arriving into Corsica

Sworn statement - English/French/Italian >


Additional requirements:

GENERAL RESTRICTIONS BY FRENCH AUTHORITIES

 

Following a requirement from French authorities, passengers are required to wear a disposable surgical mask from the age of 11.  Children of 6 and over should wear a surgical mask if possible otherwise they must wear a suitable face mask.

 

Please note as Basel is a bi-national airport, these regulations also apply to passengers travelling into/out of France from/to Basel airport.


If travelling from the UK, check UK Foreign Travel Advice

Information for UK passengers >IMPORTANT:


Please check that you have completed all forms or documents as required before travel.

You may be asked to show proof during your journey.

Failure to do so could result in you being refused travel or denied entry to your destination.Germany

Germany

German authorities have certain restrictions and entry requirements for passengers travelling into Germany, which may include restrictions from specified risk areas.

It is your responsibility to check the relevant local government websites and comply with all entry requirements. These may include, but not limited to, providing evidence of a negative COVID-19 test, completion of specific forms, and quarantine requirements on arrival.


Check local government travel advice, requirements and restrictions for entering Germany

Entry restrictions and quarantine regulations >


Additional requirements:

Following a requirement from German authorities, passengers are required to wear a disposable surgical mask for the duration of the flight. A higher standard is also permitted, such as an FFP2 or equivalent, however the mask must not have a valve.   Children under the age of 6 years are exempt.


If travelling from the UK, check UK Foreign Travel Advice

Information for UK passengers >


Specific forms - for flights arriving into Germany

Travel information form >IMPORTANT:

Please check that you have completed all forms or documents as required before travel.

You may be asked to show proof during your journey.

Failure to do so could result in you being refused travel or denied entry to your destination.Gibraltar flag

Gibraltar

Gibraltarské úřady zavedly určitá omezení a vstupní požadavky na osoby cestující na Gibraltar, což může znamenat mimo jiné zákaz či omezení přístupu ze specifikovaných rizikových oblastí.

Je vaší odpovědností navštívit relevantní webové stránky místních úřadů a vyhovět veškerým vstupním požadavkům. Tyto požadavky mohou mimo jiné zahrnovat předložení dokladů o negativním výsledku testování na COVID-19, vyplnění požadovaných formulářů a splnění karanténních požadavků po příjezdu.


Seznamte se s cestovními pokyny, požadavky a zákazy či omezeními místních úřadů v souvislosti se vstupem na Gibraltar.

Informace o cestě >


Cestujete-li ze Spojeného království, obraťte se na informační službu UK Foreign Travel Advice

Informace pro cestující ze Spojeného království >


Speciální formuláře – pro přílety na Gibraltar

Formulář pro sledování kontaktu kvůli onemocnění COVID-19 >DŮLEŽITÉ:

Nezapomeňte před cestou vyplnit všechny formuláře a požadované dokumenty.

Během cesty můžete být požádáni o předložení potvrzení.

Pokud tak neučiníte, může vám být odepřena možnost cestovat nebo zamítnut vstup do vaší destinace.Greece Flag

Řecko

Řecké úřady zavedly určitá omezení a vstupní požadavky na osoby cestující do Řecka, což může znamenat mimo jiné zákaz či omezení přístupu ze specifikovaných rizikových oblastí.

Je vaší odpovědností navštívit relevantní webové stránky místních úřadů a vyhovět veškerým vstupním požadavkům. Tyto požadavky mohou mimo jiné zahrnovat předložení dokladů o negativním výsledku testování na COVID-19, vyplnění požadovaných formulářů a splnění karanténních požadavků po příjezdu.


Seznamte se s cestovními pokyny, požadavky a zákazy či omezeními místních úřadů v souvislosti se vstupem do Řecka.

Cestovní informace a formuláře pro cesty do Řecka >


Cestujete-li ze Spojeného království, obraťte se na informační službu UK Foreign Travel Advice

Informace pro cestující ze Spojeného království >DŮLEŽITÉ:

Nezapomeňte před cestou vyplnit všechny formuláře a požadované dokumenty.

Během cesty můžete být požádáni o předložení potvrzení.

Pokud tak neučiníte, může vám být odepřena možnost cestovat nebo zamítnut vstup do vaší destinace.Hungarian flag

Hungary

Hungarian authorities have certain restrictions and entry requirements for passengers travelling into Hungary, which may include restrictions from specified risk areas.

It is your responsibility to check the relevant local government websites and comply with all entry requirements. These may include, but not limited to, providing evidence of a negative COVID-19 test, completion of specific forms, and quarantine requirements on arrival.


Check local government travel advice, requirements and restrictions for entering Hungary

Travel information >

Budapest airport website >


If travelling from the UK, check UK Foreign Travel Advice

Information for UK passengers >


Specific forms – for all United Kingdom flights arriving in Hungary

Epidemiological surveillance form >IMPORTANT:

Please check that you have completed all forms or documents as required before travel.

You may be asked to show proof during your journey.

Failure to do so could result in you being refused travel or denied entry to your destination.Iceland

Iceland

Icelandic authorities have certain restrictions and entry requirements for passengers travelling into Iceland, which may include restrictions from specified risk areas.

It is your responsibility to check the relevant local government websites and comply with all entry requirements. These may include, but not limited to, providing evidence of a negative COVID-19 test, completion of specific forms, and quarantine requirements on arrival.


Check local government travel advice, requirements and restrictions for entering Iceland

Travel information >


If travelling from the UK, check UK Foreign Travel Advice

Information for UK passengers >Specific forms - for flights arriving into Iceland

Pre-registration form for visiting Iceland >

Recommended pre-registration to save processing time on arrival in Iceland >IMPORTANT:

Please check that you have completed all forms or documents as required before travel.

You may be asked to show proof during your journey.

Failure to do so could result in you being refused travel or denied entry to your destination.Israel Flag

Izrael

Izraelské úřady zavedly určitá omezení a vstupní požadavky na osoby cestující do Izraele, což může znamenat mimo jiné zákaz či omezení přístupu ze specifikovaných rizikových oblastí.

Je vaší odpovědností navštívit relevantní webové stránky místních úřadů a vyhovět veškerým vstupním požadavkům. Tyto požadavky mohou mimo jiné zahrnovat předložení dokladů o negativním výsledku testování na COVID-19, vyplnění požadovaných formulářů a splnění karanténních požadavků po příjezdu.


Seznamte se s cestovními pokyny, požadavky a zákazy či omezeními místních úřadů v souvislosti se vstupem do Izraele.

Letecká doprava v Izraeli – hebrejsky >

Letecká doprava v Izraeli – anglicky >


Cestujete-li ze Spojeného království, obraťte se na informační službu UK Foreign Travel Advice

Informace pro cestující ze Spojeného království >


Speciální formuláře – pro přílety do Izrael

Odlétající cestující – anglicky >

Přilétající cestující – anglicky >


Odlétající cestující – hebrejsky >

Přilétající cestující – hebrejsky >DŮLEŽITÉ:

Nezapomeňte před cestou vyplnit všechny formuláře a požadované dokumenty.

Během cesty můžete být požádáni o předložení potvrzení.

Pokud tak neučiníte, může vám být odepřena možnost cestovat nebo zamítnut vstup do vaší destinace.Italy

Italy

Italian authorities have certain restrictions and entry requirements for passengers travelling into Italy, which may include restrictions from specified risk areas.

It is your responsibility to check the relevant local government websites and comply with all entry requirements. These may include, but not limited to, providing evidence of a negative COVID-19 test, completion of specific forms, and quarantine requirements on arrival.


Check local government travel advice, requirements and restrictions for entering Italy

Main public health recommendations and prevention measures for those entering Italy >

Travel advice >

Travel questionnaire for entry restrictions >

All measures that apply for travelling from/to each specific country >

Italian Covid Helpline numbers >


Additional requirements:

• All passengers must notify their arrival and where they are staying to the Prevention Department of the local Health Authority.

• All passengers must call the Italian Covid helpline within 48 hours of arrival.

• All passengers must wear a surgical disposable mask (or higher quality mask FFP2) on board.

• All passengers must not place loose coats into the overhead locker unless they are placed into a single-use plastic bag. In order to protect the environment, please allow space in your hand luggage/cabin bag to store your coat, which must then be placed in the overhead locker when onboard the aircraft. Alternatively, you have the option to wear your coat throughout the duration of the flight.


If travelling from the UK, check UK Foreign Travel Advice

Information for UK passengers >


Specific forms - for flights arriving into Italy

Italian self-declaration in English >

Italian self-declaration in Italian >

Additional Italian self-declaration form to be completed by all passengers on flights arriving into Italy – English >

Additional Italian self-declaration form to be completed by all passengers on flights arriving into Italy – Italian >


For all flights arriving at Lamezia Terme >

For all flights arriving at Bari or Brindisi >

For all flights arriving into Sardinia (Alghero, Cagliari and Olbia) >

For flights arriving from UK into Italy - English >

For flights arriving from UK into Italy - Italian >IMPORTANT:

Please check that you have completed all forms or documents as required before travel.

You may be asked to show proof during your journey.

Failure to do so could result in you being refused travel or denied entry to your destination.Jersey Flag

Jersey

Úřady ostrova Jersey zavedly určitá omezení a vstupní požadavky na osoby cestující na ostrov Jersey, což může znamenat mimo jiné zákaz či omezení přístupu ze specifikovaných rizikových oblastí.

Je vaší odpovědností navštívit relevantní webové stránky místních úřadů a vyhovět veškerým vstupním požadavkům. Tyto požadavky mohou mimo jiné zahrnovat předložení dokladů o negativním výsledku testování na COVID-19, vyplnění požadovaných formulářů a splnění karanténních požadavků po příjezdu.


Seznamte se s cestovními pokyny, požadavky a zákazy či omezeními místních úřadů v souvislosti se vstupem na ostrov Jersey.

Informace o cestě >


Speciální formuláře – pro přílety na ostrov Jersey

Žádost o povolení před cestou >DŮLEŽITÉ:

Nezapomeňte před cestou vyplnit všechny formuláře a požadované dokumenty.

Během cesty můžete být požádáni o předložení potvrzení.

Pokud tak neučiníte, může vám být odepřena možnost cestovat nebo zamítnut vstup do vaší destinace.Kosovo flag

Kosovo

Kosovské úřady zavedly určitá omezení a vstupní požadavky na osoby cestující do Kosova, což může znamenat mimo jiné zákaz či omezení přístupu ze specifikovaných rizikových oblastí.

Je vaší odpovědností navštívit relevantní webové stránky místních úřadů a vyhovět veškerým vstupním požadavkům. Tyto požadavky mohou mimo jiné zahrnovat předložení dokladů o negativním výsledku testování na COVID-19, vyplnění požadovaných formulářů a splnění karanténních požadavků po příjezdu.


Seznamte se s cestovními pokyny, požadavky a zákazy či omezeními místních úřadů v souvislosti se vstupem do Kosova.

Cestovní informace >


Cestujete-li ze Spojeného království, obraťte se na informační službu UK Foreign Travel Advice

Informace pro cestující ze Spojeného království >DŮLEŽITÉ:

Nezapomeňte před cestou vyplnit všechny formuláře a požadované dokumenty.

Během cesty můžete být požádáni o předložení potvrzení.

Pokud tak neučiníte, může vám být odepřena možnost cestovat nebo zamítnut vstup do vaší destinace.Luxembourg - Flag

Luxembourg

Luxembourg authorities have certain restrictions and entry requirements for passengers travelling into Luxembourg, which may include restrictions from specified risk areas.

It is your responsibility to check the relevant local government websites and comply with all entry requirements. These may include, but not limited to, providing evidence of a negative COVID-19 test, completion of specific forms, and quarantine requirements on arrival.


Luxembourg Government requirements mean that your negative COVID-19 test result must be presented in either Luxembourgish, English, French, German, Italian, Portuguese or Spanish.


Check local government travel advice, requirements and restrictions for entering Luxembourg

Entry regulations >


If travelling from the UK, check UK Foreign Travel Advice

Information for UK passengers >IMPORTANT:

Please check that you have completed all forms or documents as required before travel.

You may be asked to show proof during your journey.

Failure to do so could result in you being refused travel or denied entry to your destination.Malta Flag

Malta

Maltské úřady zavedly určitá omezení a vstupní požadavky na osoby cestující na Maltu, což může znamenat mimo jiné zákaz či omezení přístupu ze specifikovaných rizikových oblastí.

Je vaší odpovědností navštívit relevantní webové stránky místních úřadů a vyhovět veškerým vstupním požadavkům. Tyto požadavky mohou mimo jiné zahrnovat předložení dokladů o negativním výsledku testování na COVID-19, vyplnění požadovaných formulářů a splnění karanténních požadavků po příjezdu.


Seznamte se s cestovními pokyny, požadavky a zákazy či omezeními místních úřadů v souvislosti se vstupem na Maltu.

Cestovní informace >


Cestujete-li ze Spojeného království, obraťte se na informační službu UK Foreign Travel Advice

Informace pro cestující ze Spojeného království >


Speciální formuláře – pro přílety na Maltu

Formulář pro vyhledávání cestujících >

Formulář prohlášení v souvislosti s veřejným zdravímDŮLEŽITÉ:


Nezapomeňte před cestou vyplnit všechny formuláře a požadované dokumenty.

Během cesty můžete být požádáni o předložení potvrzení.

Pokud tak neučiníte, může vám být odepřena možnost cestovat nebo zamítnut vstup do vaší destinace.Morocco Flag

Maroko

Marocké úřady zavedly určitá omezení a vstupní požadavky na osoby cestující do Maroka, což může znamenat mimo jiné zákaz či omezení přístupu ze specifikovaných rizikových oblastí.

Je vaší odpovědností navštívit relevantní webové stránky místních úřadů a vyhovět veškerým vstupním požadavkům. Tyto požadavky mohou mimo jiné zahrnovat předložení dokladů o negativním výsledku testování na COVID-19, vyplnění požadovaných formulářů a splnění karanténních požadavků po příjezdu.


Seznamte se s cestovními pokyny, požadavky a zákazy či omezeními místních úřadů v souvislosti se vstupem do Maroka.

Cestovní informace >


Cestujete-li ze Spojeného království, obraťte se na informační službu UK Foreign Travel Advice

Informace pro cestující ze Spojeného království >


Speciální formuláře – pro přílety do Maroka:

Zdravotní formulář pro cestující >DŮLEŽITÉ:


Nezapomeňte před cestou vyplnit všechny formuláře a požadované dokumenty.

Během cesty můžete být požádáni o předložení potvrzení.

Pokud tak neučiníte, může vám být odepřena možnost cestovat nebo zamítnut vstup do vaší destinace.Netherlands

Netherlands

Dutch authorities have certain restrictions and entry requirements for passengers travelling into Netherlands, which may include restrictions from specified risk areas.

It is your responsibility to check the relevant local government websites and comply with all entry requirements. These may include, but not limited to, providing evidence of a negative COVID-19 test, completion of specific forms, and quarantine requirements on arrival.


Check local government travel advice, requirements and restrictions for entering Netherlands

Travel advice >


If travelling from the UK, check UK Foreign Travel Advice

Information for UK passengers >


Specific flights from Milan Malpensa to Amsterdam

In line with Dutch Government restrictions on flights to the Netherlands, Milan Malpensa Airport is now offering a 4-hour rapid COVID-19 antigen test service at the airport for flights departing to Amsterdam. You can book a test up to one day before your flight is due to depart here. Please note, all rapid testing will take place at Malpensa’s Terminal 1 even if the location listed on the app/website states Palazzo Della Salute. For further information click here.


Specific forms - for flights arriving into Netherlands

Health Screening Form >

Negative test declaration form >IMPORTANT:


Please check that you have completed all forms or documents as required before travel.

You may be asked to show proof during your journey.

Failure to do so could result in you being refused travel or denied entry to your destination.Poland Flag

Polsko

Polské úřady zavedly určitá omezení a vstupní požadavky na osoby cestující do Polska, což může znamenat mimo jiné zákaz či omezení přístupu ze specifikovaných rizikových oblastí.

Je vaší odpovědností navštívit relevantní webové stránky místních úřadů a vyhovět veškerým vstupním požadavkům. Tyto požadavky mohou mimo jiné zahrnovat předložení dokladů o negativním výsledku testování na COVID-19, vyplnění požadovaných formulářů a splnění karanténních požadavků po příjezdu.


Seznamte se s cestovními pokyny, požadavky a zákazy či omezeními místních úřadů v souvislosti se vstupem do Polska.

Cestovní informace >


Cestujete-li ze Spojeného království, obraťte se na informační službu UK Foreign Travel Advice

Informace pro cestující ze Spojeného království >


Speciální formuláře – pro přílety do Polska

Formulář pro vyhledávání cestujících – anglicky >

Formulář pro vyhledávání cestujících – polsky >


Přihlašovací formulář cestujícího – anglicky >

Přihlašovací formulář cestujícího – polsky >DŮLEŽITÉ:


Nezapomeňte před cestou vyplnit všechny formuláře a požadované dokumenty.

Během cesty můžete být požádáni o předložení potvrzení.

Pokud tak neučiníte, může vám být odepřena možnost cestovat nebo zamítnut vstup do vaší destinace.Portugal

Portugalsko

Portugalské úřady zavedly určitá omezení a vstupní požadavky na osoby cestující do Portugalska, což může znamenat mimo jiné zákaz či omezení přístupu ze specifikovaných rizikových oblastí.

Je vaší odpovědností navštívit relevantní webové stránky místních úřadů a vyhovět veškerým vstupním požadavkům. Tyto požadavky mohou mimo jiné zahrnovat předložení dokladů o negativním výsledku testu na COVID-19, vyplnění požadovaných formulářů a splnění karanténních požadavků po příjezdu.


Seznamte se s cestovními pokyny, požadavky a zákazy či omezeními místních úřadů v souvislosti se vstupem do Portugalska.

Nařízení týkající se vstupu do země – angličtina >

Nařízení týkající se vstupu do země – portugalština >

Nejčastější dotazy k cestování a nemoci COVID-19 >


Seznamte se s cestovními pokyny, požadavky a zákazy či omezeními místních úřadů v souvislosti se vstupem na Madeiru.

Stránka s informacemi o nemoci COVID-19 – Madeira >


Cestujete-li ze Spojeného království, obraťte se na informační službu UK Foreign Travel Advice

Informace pro cestující ze Spojeného království >


Speciální formuláře – pro přílety do pevninského Portugalska

Karta pro vyhledávání cestujících v Portugalsku – anglicky >

Karta pro vyhledávání cestujících v Portugalsku – portugalsky >


Speciální formuláře – pro přílety na letiště Funchal (FNC)

Registrace cestovatelů na Madeiře >DŮLEŽITÉ:

Nezapomeňte před cestou vyplnit všechny formuláře a požadované dokumenty.

Během cesty můžete být požádáni o předložení potvrzení.

Pokud tak neučiníte, může vám být odepřena možnost cestovat nebo zamítnut vstup do vaší destinace.Serbian flag

Serbia

Serbian authorities have certain restrictions and entry requirements for passengers travelling into Serbia, which may include restrictions from specified risk areas.

It is your responsibility to check the relevant local government websites and comply with all entry requirements. These may include, but not limited to, providing evidence of a negative COVID-19 test, completion of specific forms, and quarantine requirements on arrival.


Check local government travel advice, requirements and restrictions for entering Serbia

Entry Regulations >


If travelling from the UK, check UK Foreign Travel Advice

Information for UK passengers >IMPORTANT:


Please check that you have completed all forms or documents as required before travel.

You may be asked to show proof during your journey.

Failure to do so could result in you being refused travel or denied entry to your destination.Spain

Španělsko

Španělské úřady zavedly určitá omezení a vstupní požadavky na osoby cestující do Španělska (včetně ostrovů), což může znamenat mimo jiné zákaz či omezení přístupu ze specifikovaných rizikových oblastí.

Je vaší odpovědností navštívit relevantní webové stránky místních úřadů a vyhovět veškerým vstupním požadavkům. Tyto požadavky mohou mimo jiné zahrnovat předložení dokladů o negativním výsledku testování na COVID-19, vyplnění požadovaných formulářů a splnění karanténních požadavků po příjezdu.


Seznamte se s cestovními pokyny, požadavky a zákazy či omezeními místních úřadů v souvislosti se vstupem do Španělska (včetně ostrovů).

Informace ke koronaviru >

Pro kontrolu oblastí označených jako „rizikové“ >

Bližší informace k potvrzení trvalého pobytu >

Vstupní požadavky >


Cestujete-li ze Spojeného království, obraťte se na informační službu UK Foreign Travel Advice

Informace pro cestující ze Spojeného království >


Speciální formuláře – pro přílety do Španělska (včetně ostrovů)

Španělský formulář o veřejném zdraví >DŮLEŽITÉ:


Nezapomeňte před cestou vyplnit všechny formuláře a požadované dokumenty.

Během cesty můžete být požádáni o předložení potvrzení.

Pokud tak neučiníte, může vám být odepřena možnost cestovat nebo zamítnut vstup do vaší destinace.Sweden - Flag

Švédsko

Švédské úřady zavedly určitá omezení a vstupní požadavky na osoby cestující do Švédska, což může znamenat mimo jiné zákaz či omezení přístupu ze specifikovaných rizikových oblastí.

Je vaší odpovědností navštívit relevantní webové stránky místních úřadů a vyhovět veškerým vstupním požadavkům. Tyto požadavky mohou mimo jiné zahrnovat předložení dokladů o negativním výsledku testování na COVID-19, vyplnění požadovaných formulářů a splnění karanténních požadavků po příjezdu.


Seznamte se s cestovními pokyny, požadavky a zákazy či omezeními místních úřadů v souvislosti se vstupem do Švédska.

Nařízení týkající se vstupu do země >

Požadavky na testování >


Cestujete-li ze Spojeného království, obraťte se na informační službu UK Foreign Travel Advice

Informace pro cestující ze Spojeného království >DŮLEŽITÉ:

Nezapomeňte před cestou vyplnit všechny formuláře a požadované dokumenty.

Během cesty můžete být požádáni o předložení potvrzení.

Pokud tak neučiníte, může vám být odepřena možnost cestovat nebo zamítnut vstup do vaší destinace.Switzerland

Švýcarsko

Švýcarské úřady zavedly určitá omezení a vstupní požadavky na osoby cestující do Švýcarska, což může znamenat mimo jiné zákaz či omezení přístupu ze specifikovaných rizikových oblastí.

Je vaší odpovědností navštívit relevantní webové stránky místních úřadů a vyhovět veškerým vstupním požadavkům. Tyto požadavky mohou mimo jiné zahrnovat předložení dokladů o negativním výsledku testu na COVID-19, vyplnění požadovaných formulářů a splnění karanténních požadavků po příjezdu.


Seznamte se s cestovními pokyny, požadavky a zákazy či omezeními místních úřadů v souvislosti se vstupem do Švýcarska.

Informace o cestě >

Uznávání výsledků rychlotestů pro vstup do Švýcarska >


Další požadavky:


Pouze pro osoby cestující z/do Basileje:

Pokud po příletu na dvoustátní letiště v Basileji cestujete do Francie, musíte si ověřit také specifické vstupní požadavky týkající se Francie (viz část věnovaná Francii).

Také platí, že všichni cestující starší 11 let musí používat jednorázovou roušku. Děti od 6 let musí mít pokud možno chirurgickou roušku, nebo alespoň jinou vhodnou ochranu obličeje.


Cestujete-li ze Spojeného království, obraťte se na informační službu UK Foreign Travel Advice

Informace pro cestující ze Spojeného království >


Speciální formuláře – pro přílety do Švýcarska

Online registrační formulář >DŮLEŽITÉ:


Nezapomeňte před cestou vyplnit všechny formuláře a požadované dokumenty.

Během cesty můžete být požádáni o předložení potvrzení.

Pokud tak neučiníte, může vám být odepřena možnost cestovat nebo zamítnut vstup do vaší destinace.Turkey Flag

Turkey

Turkish authorities have certain restrictions and entry requirements for passengers travelling into Turkey, which may include restrictions from specified risk areas.

It is your responsibility to check the relevant local government websites and comply with all entry requirements. These may include, but not limited to, providing evidence of a negative COVID-19 test, completion of specific forms, and quarantine requirements on arrival.


Check local government travel advice, requirements and restrictions for entering Turkey

Travel information >


If travelling from the UK, check UK Foreign Travel Advice

Information for UK passengers >


Specific forms - for flights arriving into Turkey

Turkish Entry Form >IMPORTANT:


Please check that you have completed all forms or documents as required before travel.

You may be asked to show proof during your journey.

Failure to do so could result in you being refused travel or denied entry to your destination.United Kingdom

United Kingdom

UK authorities have certain restrictions and entry requirements for passengers travelling into UK, which may include restrictions from specified risk areas.

Negative COVID-19 test result

• The UK Government requires proof of a negative COVID-19 test result to travel to the UK.

• You must take the test in the 3 days before you start your journey to the UK. It is your responsibility to ensure the test and the result meet the minimum standards as defined by the UK Government.

• The UK Government requirements mean that your test result must be in either English, French or Spanish. Translations will not be accepted, and you must provide the original test result certificate.


Evidence of managed quarantine facility booking or travel test package purchase

• Everyone arriving in England, who has visited or passed through a country on the UK’s ‘red list’ in the prior 10 days before arrival, or Scotland, who has arrived on any international flight, must quarantine for 10 days in a managed quarantine facility on arrival.

• While in 10-day quarantine, passengers must take a COVID-19 test on or before day 2 and on or after day 8 of quarantining.

• Please see the UK Government ‘Booking and staying in a quarantine hotel when you arrive in England’ and ‘Quarantine Hotels in Scotland’ links below for full details. Separate quarantine advice should be followed for Wales and Northern Ireland.

• Everyone allowed to enter England from outside the UK, Isle of Man or Channel Islands and not travelling from a country on the UK's red list must also quarantine at home for 10 days on arrival.

• In addition, everyone must book and pay for a travel test package, which will include COVID-19 tests to be taken on or before day 2 and on or after day 8 of your quarantine.


Completed Passenger Locator Form

• You must ensure that you complete the UK arrival Passenger Locator Form. On this form, you must provide the official reference number for the managed quarantine facility booking or the travel test package purchase.


Please be aware that in line with these Government restrictions we will be required to deny you boarding if you are unable to provide a compliant COVID-19 test certificate, a completed passenger locator form, and evidence of either a managed quarantine facility booking or travel test package purchase. You must also keep these documents with you for the duration of your journey, as you will need to present these to border force/customs upon your arrival.


See the UK Government website links below for further details.


International flights arriving into UK

For all international flights into UK, all passengers must visit the easyJet Bag Drop desk to have their travel documents checked by Ground Crew before proceeding through to Security.

Check local government travel advice, requirements and restrictions for entering UK

COVID-19 testing >

Booking and staying in a managed quarantine facility when you arrive in England >

Quarantine hotels in Scotland >


Specific forms - for flights arriving into UK

(not applicable to domestic flights or arrivals from Isle of Man & Jersey)


Provide your journey and contact details before you travel to the UK >IMPORTANT:


Please check that you have completed all forms or documents as required before travel.

You may be asked to show proof during your journey.

Failure to do so could result in you being refused travel or denied entry to your destination.