Menú principal

Passatgers amb necessitats especials

Informi'ns de les seves necessitats

Si necessita assistència especial, haurà de comunicar-nos-ho amb una antelació mínima de 48 hores abans del Seu viatge. Si fa la Seva Reserva per telèfon, ha de comunicar les Seves necessitats en el moment d'efectuar-la.

Els Passatgers que facin una Reserva per Internet han de seleccionar durant el procés de Reserva el tipus d'assistència que necessitaran.

Alternativament, si ha fet una Reserva sense comunicar-nos les Seves necessitats, s'ha de posar en contacte amb el nostre Equip d'Atenció al Client per telèfon per fer aquesta petició o reservar l'assistència a través del servei de confirmació de Reserves a El meu easyJet.

Necessitem un mínim de 48 hores d'antelació per avisar les autoritats aeroportuàries que necessitarà assistència

. Pot passar que no sigui possible atendre sol•licituds rebudes amb menys de 48 hores d'antelació a l'hora prevista de sortida d'un Vol. Això pot fer que els Passatgers no puguin viatjar si les autoritats aeroportuàries no poden satisfer les seves necessitats. No obstant això, quan sigui possible, easyJet farà tot el que pugui per proporcionar assistència als Passatgers en embarcar als seus Vols i desembarcar-ne.

 

 La normativa de seguretat d'aviació civil exigeix que no es permeti a passatgers amb necessitats especials seure a les files on es troben les sortides d'emergència o en seients bloquejats. Tenint en compte els requisits de seguretat, farem tot el possible per satisfer les Seves necessitats pel que fa al seient. 

Procediments i medicaments

 

 Es permet als Passatgers portar medicaments i/o fins a 2 bultos per equip mòbil, ja sigui com Equipatge de Mà o Equipatge Facturat, subjecte a que aquest equip mèdic o móvil sigui de la forma i tamany adequats pel seu transport a la cabina de l’avió, quan es dugui com a Equipatge de Mà. L’equipament mèdic i la medicació han de transportar-se de manera separada a l’equipatge estàndard facturat del passatger per assegurar que és fàcil de reconèixer al taulell de lliurament d’equipatge.

La medicació/equip mèdic haurà de portar-se per separat de la resta de l’Equipatge Facturat pe Passatger per garantir la facilitat de reconeixement en el moment de la facturació

 Per verificar els Seus medicaments vitals i/o subministraments mèdics, Vosté necessita documentació mèdica (p. ex.: una carta) del Seu metge en què aquest confirmi que ha de portar aquests medicaments i/o subministraments.

 S'aconsella als passatgers que viatgin amb substàncies controlades i/o substàncies injectables portar una carta/recepta del metge que confirmi les dades de les substàncies i el seu ús previst.

 Cadires de rodes i equips de mobilitat

 Les cadires de roda i els estris de mobilitat que no es puguin pujar manualment a l'avió només s'acceptaran si tots dos aeroports disposen d'instal•lacions per carregar i descarregar el dispositiu. Tingui en compte que alguns aeroports podrien no tenir l'equipament necessari per alçar cadires de rodes i estris de mobilitat feixugues. Avisi'ns 48 hores abans del vol per a que puguem determinar si hi ha els equipaments necessaris i fer els esforços raonables per respondre a les vostres necessitats. Transportarem gratuïtament dues peces d'equipament de mobilitat (per ex. cadires de rodes, estris de mobilitat) per passatger, a més de l'equipatge habitual permès. Aquí es poden incloure cadires de rodes esportives. Malgrat tot, qualsevol cadira de rodes esportiva que porti a més a més de les dues peces d'equipament de mobilitat permeses per passatger es tractarà com un "equipament esportiu" (vegeu l'article 20.4 (Equipatge, Equipatge facturat) i l'article 20.6 (Equipatge, Equipament esportiu)), i s'hi aplicarà la tarifa corresponent.

 Als avions d'easyJet s'accepta el transport de cadires de rodes accionades per bateries hermètiques que no puguin vessar, però easyJet no transporta cadires de rodes amb bateries no hermètiques que puguin vessar.

 A l'aeroport es pot proporcionar assistència amb cadira de rodes a passatgers que la necessitin (inclosos passatgers que facin servir cadires de rodes, passatgers que no puguin caminar sense ajuda, passatgers que no puguin pujar l'escala de l'avió o passatgers que no puguin caminar distàncies llargues). Per tal de preparar el servei, haurà d'informar easyJet en el moment de realitzar una Reserva, sempre amb una antelació mínima de 48 hores abans de l'hora de sortida programada per al Seu vol.

Necessitat de seient addicional

 Aquestes són les dimensions mínimes dels nostres seients:

  • Pitch (distància entre el respatller del seient i el respatller del seient de davant): 29" (aprox. 72,5 cm).
  • Ample (distància entre els reposabraços): 17 ½" (aprox. 44 cm).

 Si per qualsevol motiu (incloses necessitats mèdiques, p. ex.: tenir una cama trencada) Vosté no cap en un sol seient amb les dimensions anteriors, ha de comprar seients addicionals a les tarifes vigents per satisfer les seves necessitats.

 Passatgers que viatgen amb extremitats trencades Els Passatgers que viatgin amb les extremitats superiors enguixades (és a dir, de cintura en amunt) només necessiten un seient per viatjar.

 Els Passatgers adults que viatgin amb les extremitats inferiors enguixades (és a dir, cintura i/o tota la cama enguixada) han de comprar dos o més seients en total, per Vol, per viatjar de manera que hi càpiga de manera confortable segons la seva alçada. Això permet alçar les extremitats durant el Vol per tal de reduir la inflamació.

Els Passatgers que viatgin amb la cama enguixada per sota del genoll podrien necessitar només un seient. El nombre de seients necessaris s'ha de determinar de manera que el Passatger hi càpiga de manera confortable segons la seva alçada.

En cas que calgui comprar seients addicionals per satisfer les Seves necessitats, això és obligatori independentment de si l'avió està ple o no. Si el Vol està ple, s'ha de passar al següent Vol disponible en què pugui comprar un seient addicional. En aquestes circumstàncies, easyJet no es fa responsable de cap cost derivat d'una nit d'estada.

Els mateixos requisits en relació amb la reserva de seients addicionals són aplicables als nens que viatgin amb les extremitats inferiors enguixades, però la longitud de l'escaiola determina si el nen necessita un, dos o tres seients per poder mantenir la cama alçada durant el Vol.

Els passatgers que viatgin enguixats amb un guix que faci menys de 48 hores que s'ha col•locat s'han d'assegurar que el guix estigui partit en tota la longitud per protegir-se de la inflamació que es pot produir durant el vol. Si l'escaiola fa més de 48 hores que ha estat col•locada, no cal que el guix estigui partit. Això és aplicable tant a les escaioles de guix de París com a les fèrules de resina.

Passatgers que viatgin amb extremitats artificials

Es poden transportar ampolles de gas utilitzades per fer funcionar extremitats mecàniques i ampolles de recanvi d'una mida similar per assegurar el subministrament adequat de gas durant tot el Vol.

Passatgers cecs, amb deficiències visuals, sords o amb deficiències auditives Es fa l'embarcament previ dels passatgers cecs, amb deficiències visuals, sords o amb deficiències auditives perquè la tripulació de cabina els pugui explicar les normes de seguretat a bord de l'avió. Si viatja amb un Gos Guia o d'Assistència, consulti l'article següent:

Gossos Guia i d'Assistència

Un Gos Guia és un gos ensinistrat per proporcionar assistència en la mobilitat a persones cegues o amb deficiències visuals. Un Gos d'Assistència és un gos ensinistrat específicament per ajudar una persona amb una discapacitat, inclosos els gossos senyal per a persones sordes o amb deficiències auditives.

Perquè es pugui transportar com a Gos Guia o d'Assistència en un Vol d'easyJet, el Gos Guia o d'Assistència ha de complir aquests requisits

 

  • Haver estat ensinistrat per acompanyar i assistir persones amb una discapacitat (incloses persones amb deficiències visuals, deficiències auditives o amb mobilitat reduïda);
  • Haver estat ensinistrat per una organització d'ensinistrament reconeguda;
  • Disposar d'un document d'identitat oficial expedit per una organització d'ensinistrament reconeguda que confirmi que el gos és un gos de servei totalment ensinistrat o que està sota el control d'un ensinistrador homologat;
  • Portar un arnès/jaqueta d'identificació;
  • Estar sota el control del passatger en tot moment.

Los pasajeros deben notificar a easyJet por adelantado si viajan con un perro guía o de asistencia durante el proceso de reserva, o al ponerse en contacto con easyJet a través del Servicio de ventas o de nuestro Equipo de Servicio al cliente al menos 48 horas antes de la salida del pasajero.

easyJet accepta que un gos guia o d'assistència acompanyi persones cegues, amb discapacitats visuals, sordes, amb discapacitats auditives o alguna altra mena de discapacitat a causa de la qual necessitin l'ajuda d'un gos guia o d'assistència en vols amb destinació o origen al Regne Unit i destinació a l'Europa continentaldes de qualsevol dels aeroports del Regne Unit en els quals operem. No es permeten Gossos Guia i/o Gossos d'Assistència en vols al/del Regne Unit o el continent europeu a/de Turquia, el Marroc, Egipte, Israel, Kosovo i Jordània. Els vols del continent europeu a Sicília, Sardenya o les Illes Balears (o viceversa) es consideren, a aquest efecte, vols a l'interior del continent europeu. A l'efecte dels Nostres Termes i Condicions, «continent europeu» inclou totes les rutes de la xarxa d'easyJet, excloent-ne els vols al/del Regne Unit al continent europeu o a/de Turquia, el Marroc, Egipte, Israel, Kosovo i Jordània.

Els Gossos Guia o d'Assistència es transporten de franc, juntament amb els contenidors i el menjar, a més de l'Equipatge normal gratuït permès en tots els trajectes nacionals dels vols que comencen i acaben dins del continent europeu (excloent-ne les rutes del Regne Unit i Kosovo) i al/del Regne Unit al continent europeu des des de qualsevol dels aeroports del Regne Unit en els quals operem, sempre amb subjecció als Nostres Termes i Condicions.

L'acceptació del transport de Gossos Guia o d'Assistència a la cabina de l'avió queda subjecta a l'assumpció per part del Passatger de plena responsabilitat pel Gos Guia o d'Assistència, incloent-hi, en el cas de vols de rutes dius del Regne Unit, garantir que el Gos Guia o d'Assistència compleix els requisits del programa Pet Travel Scheme del Regne Unit.

Un gos d’assistència autoritzat és un gos que ha estat especialment ensinistrat per ajudar una persona amb discapacitat. El viatger ha de proveir documents oficials que demostrin que el seu animal és un gos d’assistència totalment ensinistrat i autoritzat o bé sota el control d’un ensinistrador. L’ensinistrament ha d’haver-se dut a terme a una organització autoritzada per un dels següents organismes:

  • Gossos d’assistència internacional (ADI, per les seves sigles en anglès)
  • Gossos d’assistència del Regne Unit (ADUK, per les seves sigles en anglès)
  • Federació internacional de gossos pigall internacional (IGDF, per les seves sigles en anglès)

No acceptem cap responsabilitat per cap Gos Guia o d'Assistència que no disposi de la documentació apropiada en presentar-lo per al transport, incloent-hi qualsevol responsabilitat per danys, pèrdua, retard, malaltia o defunció de l'animal en general o per cap cost que es derivi en cas que es denegui l'entrada a qualsevol país, estat o territori o el pas per aquest al Gos Guia o d'Assistència.

Els Gossos Guia o d'Assistència s'acomoden de franc al terra de l'avió als peus de l'ensinistrador. Els Gossos Guia o d'Assistència han de portar un arnès (que ha de subministrar l'ensinistrador) en tot moment mentre es trobin a la terminal de l'aeroport i a bord de l'avió. L'arnès ha d'estar lligat al cinturó de seguretat del propietari durant l'enlairament i l'aterratge, quan hi hagi turbulències i quan el senyal «cordin-se el cinturó» estigui encès.

Per tal de garantir que es compleixen tots els procediments necessaris, es recomana als passatgers que viatgin amb gos guia o d’assistència que es presenten al taulell d’entrega d’equipatge 2 hores abans de l’hora programada del seu vol. Consulta l’article 12 (Facturació en línia i procediments de l’aeroport) per obtenir més informació.
 

 

S’ha produït un error.


Ho sentim, però alguna cosa ha anat malament. Torna-ho a provar o posa’t en contacte amb nosaltres si aquest problema persisteix.


Pots consultar els nostres números de telèfon locals aquí.


Si ja has enviat una sol·licitud de reemborsament en línia i vols fer el seguiment del seu estat, fes clic aquí.