easyJet Homepage

Warunki Przewozu

obowiazujace od dn. 12 listopad 2009

Niniejszy dokument stanowi tlumaczenie angielskiej wersji warunków przewozu dla podrózujacych narodowosci polskiej. W razie watpliwosci co do interpretacji zapisów, wersja wiazaca jest wersja angielska.

Warunki Przewozu Pasazerów i Bagazu dotyczace przewozu lotniczego, gdy przewoznikiem jest easyJet Airline Company Limited lub easyJet Switzerland S.A. Niniejsze warunki obowiązują również dla lotów z numerem lotu easyJet obsługiwanych przez inne linie lotnicze.

Artykul 1: Definicje ¦ Artykul 2: Zastosowanie ¦ Artykul 3: Bilety ¦ Artykul 4: Przerwy w podrózy ¦ Artykul 5: Oplaty za przewóz ¦ Artykul 6: Rezerwacje ¦ Artykul 7: Odprawa pasazerska i formalnosci administracyjne ¦Artykul 8: Odmowa przyjecia i ograniczenia przewozu ¦ Artykul 9: Bagaz ¦ Artykul 10: Rozklad lotów, odwolanie lotów ¦ Artykul 11: Zwrot kosztów ¦ Artykul 12: Zasady zachowania na pokladzie ¦ Artykul 13: Dodatkowe uslugi przewoznika ¦ Artykul 14: Warunki wynajmu samochodów ¦ Artykul 15: Pakiety ¦ Artykul 16: Odpowiedzialnosc za szkody ¦ Artykul 17: Termin skladania roszczen ¦ Artykul 18: Ochrona finansowa ¦Artykul 19: Neutralizacja emisji dwutlenku wegla ¦ Artykul 20: Prawo i jurysdykcja ¦ Artykul 21: Miejsca siedzące


Artykul 1

Definicje

Zawarte w niniejszych Warunkach Przewozu sformulowania:

"my", "nasz(e)", "nami" i "nas" oznaczaja odpowiednio easyJet Airline Company Limited lub easyJet Switzerland S.A. (zob. takze "Przewoznik"); oraz

"Panstwo", "Panstwa" i "Panstwu" oznaczaja kazda osobe, z wyjatkiem czlonków zalogi, podrózujaca lub zamierzajaca podrózowac samolotem za nasza zgoda (zob. takze "Pasazer").

"Dodatkowe Uslugi" oznaczaja wszelkie produkty i uslugi nabyte przez Panstwa poza Pakietem Wakacyjnym, które sa dostarczone przez dostawców z zewnatrz.

"Uzgodnione Miejsca Zatrzymania" oznaczaja miejsca, nie bedace miejscami odlotu i przeznaczenia, wyszczególnione na Bilecie lub w naszych rozkladach lotów, jako miejsca zatrzymania samolotu na trasie przelotu;

"Dodatkowe Warunki" oznaczaja wszystkie stosowne warunki Panstwa rezerwacji, które obowiazuja oprócz niniejszych Warunków Przewozu, obejmujac, miedzy innymi, nasz Regulamin Przewoznika, Warunki rezerwacji hotelu oraz Warunki wynajmu samochodów

"Bagaz" oznacza Panstwa mienie osobiste, towarzyszace Panstwu podczas podrózy. O ile nie okreslono inaczej, Bagaz oznacza zarówno Panstwa Bagaz Rejestrowany jak i Nierejestrowany;

"Potwierdzenie nadania bagazu" oznacza te czesci Biletu (zob. definicja ponizej), które odnosza sie do przewozu Panstwa Bagazu Rejestrowanego, w tym Kwit Bagazowy;

"Kwit Bagazowy" oznacza wystawiony przez nas dokument sluzacy jedynie do celów identyfikacji Bagazu Rejestrowanego;

"Rezerwacja" oznacza rezerwacje zrobiona przez Panstwa na zakup Lotu albo Pakietu Wakacyjnego, która jest zaakceptowana przez nas zgodnie z niniejszymi Warunkami Przewozu;

„Speedy Boarding” i „Speedy Boarding Plus” to usługi oferowane przez easyJet za dodatkową opłatą na określonych rejsach oraz zależnie od dostępności polegające na zapewnieniu pasażerom szybkiego wejścia na pokład samolotu, a w przypadku „Speedy Boarding Plus” specjalnego ułatwionego systemu odprawy (obydwie usługi opisane są dokładniej w Artykule 6.5 niniejszych Warunków);

„Grupa Speedy Boarding” oznacza pierwszą grupę pasażerów wezwanych do wejścia na pokład samolotu obejmującą pasażerów, którzy opłacili usługę „Speedy Boarding” lub „Speedy Boarding Plus” (w niniejszych Warunkach pasażerowie ci określani są również jako „Pasażerowie Speedy Boardingu”);

"Numer referencyjny rezerwacji" oznacza numer, który dalismy Panstwu, aby móc zidentyfikowac kazda rezerwacje lotu oraz kazda rezerwacje wynajmu samochodu dokonana przez Panstwa, a potwierdzona przez nas;

"Warunki wynajmu samochodów” oznaczaja zasady inne od niniejszych Warunków Przewozu, obowiazujace w danym momencie i okreslajace zasady wynajmu samochodu, dostepne na stronie internetowej firmy Europcar;

"Przewoznik" oznacza odpowiednio easyJet Airline Company Limited lub easyJet Switzerland S.A. (zob. takze "my, "nasz(e)", "nam" i "nas");

"Regulamin Przewoznika" oznacza zasady, inne niz niniejsze Warunki Przewozu, opublikowane przez nas, obowiazujace w okreslonym momencie i dotyczace przewozu Pasazerów i/lub Bagazu oraz zawierajace obowiazujace w okreslonym momencie Taryfy, dostepne w naszych biurach, punktach odprawy pasazerskiej i na naszej stronie internetowej;

"Bagaz Rejestrowany" oznacza Bagaz, znajdujacy sie pod nasza opieka i na który wystawilismy Kwit Bagazowy;

"Konwencja" oznacza kazdy z ponizszych dokumentów, który ma zastosowanie:


 • Konwencja o ujednostajnieniu niektórych prawidel dotyczacych miedzynarodowego przewozu lotniczego, podpisana w Warszawie w dniu 12 pazdziernika 1929 (zwana dalej "Konwencja Warszawska");
 • Konwencja Warszawska ze zmianami wprowadzonymi Protokolem Haskim z dn. 28 wrzesnia 1955;
 • Konwencja Warszawska ze zmianami wprowadzonymi Protokolem Montrealskim Nr 1 (1975);
 • Konwencja Warszawska ze zmianami wprowadzonymi Protokolem Haskim i dodatkowym Protokolem Montrealskim Nr 2 (1975);
 • Konwencja Warszawska ze zmianami wprowadzonymi Protokolem Haskim i dodatkowym Protokolem Montrealskim Nr 4 (1975);
 • Konwencja Montrealska (1999)

uzupelniona Konwencja z Guadalajary (1961) w stosownych przypadkach;

"Szkoda" oznacza smierc, zranienie lub obrazenie ciala Pasazera, a takze utrate, strate czesciowa, kradziez i wszelkie inne uszkodzenia Bagazu zaistniale w trakcie lub w nastepstwie przewozu lub innych uslug swiadczonych przez nasze linie lotnicze;

"Dni" oznaczaja dni kalendarzowe, obejmujace siedem dni tygodnia; przy czym, dla celów powiadomienia, dzien, w którym powiadomienie zostalo wyslane, nie jest brany pod uwage;

"Rozporzadzenie Rady" oznacza Rozporzadzenie Rady 2027/97 w sprawie odpowiedzialnosci przewoznika lotniczego w razie wypadku, ze zmianami wprowadzonymi przez Parlament Europejski i Rozporzadzeniem Rady Nr 899/2002;
"Europcar" oznacza firme Europcar International S.A.S.U., spólke zarejestrowana we Francji pod numerem 542065305, a której zarejestrowane biuro znajduje sie pod adresem 3, Avenue du Centre, 78881 Saint Quentin en Yvelines, we Francji
"Oplata" oznacza kwote uiszczona albo do uiszczenia w zwiazku z Przelotem;

"Przelot” oznacza lot w jedna strone pomiedzy dwoma lotniskami;

"Hotelopia" oznacza firme HOTELOPIA S. L. U., hiszpanska spólke prawna dzialajaca jako agencja podrózy dla grup i osób prywatnych. Hotelopia S. L. U. miesci sie w Palma de Mallorca: Complejo Mirall Balear, Camí de Son Fangos, 100 - Torre A, 5a planta, 07007 Palma de Mallorca - Hiszpania, z numerem licencyjnym BAL-481 M / D, kodem identyfikacji podatkowej B-57218356 i zarejstrowana jest w handlowym rejestrze Mallorca (strona PM-44857, rocznik 2007, folio 148);

"Warunki rezerwacji hotelu" oznaczaja zasady inne od niniejszych Warunków Przewozu, obowiazujace w okreslonym momencie i dotyczace uslug noclegowych dla Panstwa, które sa dostepne na stronie internetowej http://hotels.easyJet.com;
"Podróz" oznacza lot w jedna strone pomiedzy dwoma lotniskami;
"Pakiet" oznacza Rezerwacje, która zawiera jednoczesnie co najmniej dwie z nastepujacych propozycji sprzedane przez nas Panstwu w tym samym czasie za cene globalna, która jest w pelni nam nalezna: Przelot, wynajecie samochodu, parkowanie samochodu na lotnisku albo nocleg;"

"Pakiet Wakacyjny" oznacza rezerwację obejmującą lot i zakwaterowanie sprzedane przez nas Państwu w tym samym czasie za cenę globalną;

Pasazer" oznacza kazda osobe, za wyjatkiem czlonków zalogi, podrózujaca lub zamierzajaca podrózowac samolotem naszych linii lotniczych za nasza zgoda (zob. takze "Panstwo", "Panstwa" i "Panstwu");
"Cena" oznacza kwote uiszczona lub do uiszczenia za kazda rezerwacje wynajmu samochodu;
"Specjalne Prawo Ciagnienia (SDR)" to umowna jednostka waluty okreslona przez Miedzynarodowy Fundusz Walutowy jako ekwiwalent funta szterlinga lub innej waluty;

"Przerwa w podrózy" oznacza przerwe w podrózy w Uzgodnionym Miejscu Zatrzymania, ustalona odgórnie przez nas;

"Taryfa" oznacza ceny, oplaty oraz zasady ich naliczania;
"Warunki Przewozu" oznaczaja niniejsze Warunki Przewozu wydane przez nas i obowiazujace w danym momencie odnosnie Panstwa rezerwacji;
"Bilet" oznacza potwierdzenie szczególów lotu i wynajmu samochodu (w tym Numer Rezerwacji) oraz Warunki Przewozu i wazne postanowienia, wydane przez nas lub w naszym imieniu (w formie potwierdzenia lub informacji elektronicznej na naszej stronie internetowej), a takze Karte Pokladowa wydana w punkcie odpraw pasazerskich i umowe wynajmu samochodu wydana w punkcie wynajmu samochodów;

"Bagaz Nierejestrowany", odpowiednik bagazu podrecznego, w tym mienie osobiste zabierane przez Panstwa na poklad samolotu; oznacza kazdy inny bagaz niz Bagaz Rejestrowany;

"Strona Internetowa" oznacza strone internetowa www.easyJet.com, udostepniona Panstwu celem wykonania rezerwacji w systemie online.

Artykul 2

Zastosowanie

2.1. Postanowienia ogólne

2.1.1 Za wyjatkiem postanowien podanych w Paragrafach 2, 3 i 4 tego Artykulu, niniejsze Warunki Przewozu maja zastosowanie wobec wszystkich rezerwacji, jakich Panstwo dokonali u nas i wobec wszelkiej odpowiedzialnosci, jaka mozemy ponosic w stosunku do tej Rezerwacji. Wylaczajac sprzedaz lotów, dzialamy jako "agencja zewnetrzna". Oznacza to, ze wystepujemy jako zewnetrzny przedstawiciel osób trzecich, m.in. dostawców uslug hotelowych i firm wynajmujacych samochody. Kazdy dostawca posiada swoje wlasne warunki, które obowiazuja odnosnie jego produktów, uzupelniajac tym samym nasze wlasne warunki. Prosimy o upewnienie sie, ze przeczytali Panstwo zarówno nasze wlasne warunki, jak i warunki Dodatkowych Uslug odpowiednich dostawców przed zawarciem z nami transakcji.

2.1.2 Dodatkowe Warunki stanowia czesc niniejszych Warunków Przewozu i maja zastosowanie do Panstwa Rezerwacji. Usilnie doradzamy przeczytanie Dodatkowych Warunków zwiazanych z Panstwa rezerwacja. Sa one dostepne poprzez klikniecie na linki podane ponizej na naszej stronie internetowej, ponadto egzemplarze mozna otrzymac w naszych biurach, których adresy sa podane ponizej, u stosownych dostawców zewnetrznych oraz w punktach odpraw pasazerskich i wynajmu samochodów.

2.1.3 Wszystkie produkty podane na stronie internetowej www.easyJet.com nie sa oferta proponowana przez nas, ale zaproszeniem dla Panstwa, by zlozyc propozycje nam albo naszym dostawcom. Propozycja ta jest zlozona przez Panstwa w momencie klikniecia na "Zgadzam sie na warunki easyJet" w czasie rezerwacji. Mozemy zaakceptowac albo nie przyjac którejkolwiek z tych propozycji w naszym wlasnym imieniu, gdy wystepujemy jako glówny zleceniodawca, albo w imieniu naszych dostawców, gdy wystepujemy jako zewnetrzny agent. W przypadku przyjecia Panstwa propozycji wyslemy wiadomosc poczta elektroniczna potwierdzajaca akceptacje. W momencie otrzymania naszego e-maila potwierdzajacego akceptacje Panstwa rezerwacji zawarta zostaje umowa wiazaca Panstwa i dostawce produktu, jesli wystepujemy jako zewnetrzny agent, albo Panstwa i nas, jesli wystepujemy jako zleceniodawca. Prosimy o bardzo dokladne sprawdzenie e-maila potwierdzajacego. Jesli istnieja jakies niezgodnosci albo uwazaja Panstwo, ze na potwierdzeniu widnieje nie ta usluga, która Panstwo zamówili, prosimy o natychmiastowe skontaktowanie sie z nami.

2.1.4 W momencie dokonywania rezerwacji zostana Panstwo poproszeni o podanie nazwiska glównej osoby rezerwujacej. Nazwisko glównej osoby rezerwujacej gwarantuje, ze osoba ta jest upowazniona do zaakceptowania, i ze akceptuje niniejsze Warunki Przewozu w imieniu calej danej grupy osób. Glówna osoba rezerwujaca zarecza, ze posiada upowaznienie do wystapienia w imieniu wszystkich pasazerów i/albo czlonków danej grupy rezerwujacej. Zobowiazanie to obejmuje zgode na przyjecie wszelkiej komunikacji / korespondencji z naszej strony albo ze strony naszych dostawców w imieniu wszystkich pasazerów / czlonków danej grupy rezerwujacej. Nalezy miec co najmniej 18 lat, by byc glówna osoba rezerwujaca.

2.1.5 Przez podanie nazwiska glównej osoby rezerwujacej oraz danych kontaktowych zgadzaja sie Panstwo na uzycie przez nas tych danych we wszelkiej pózniejszej korespondencji miedzy Panstwem a nami albo naszymi dostawcami. Szczególnie wazne jest, aby podane nam dane kontaktowe byly poprawne, poniewaz uzyjemy ich w przypadku koniecznosci skontaktowania sie z Panstwem w celu poinformowania o wszelkich zmianach, poprawkach i odwolaniach dotyczacych Panstwa rezerwacji.

Regulamin Przewoznika

2.2. Loty czarterowe

Jesli usluga przewozu jest swiadczona na zasadzie uslugi czarterowej, niniejsze Warunki Przewozu maja zastosowanie jedynie w takim zakresie, w jakim pozostaja niezmienione przez umowe czarterowa i bilet czarterowy.

2.3. Prawo wlasciwe

Jesli niniejsze Warunki Przewozu, calkowicie lub czesciowo, sa rozbiezne z uregulowaniami prawnymi (np. z Konwencja) majacymi zastosowanie do umowy przewozu zawartej przez Panstwa z nami, prawo wlasciwe stanowia te uregulowania prawne.

2.4. Warunki Przewozu a Dodatkowe Warunki

Z zastrzezeniem niniejszych postanowien, w razie rozbieznosci pomiedzy niniejszymi Warunkami Przewozu i jakimikolwiek stosownymi Dodatkowymi Warunkami Panstwa Rezerwacji, zastosowanie maja Warunki Przewozu.

Artykul 3

Bilety

3.1. Bilet jako faktyczny dowód zawartej umowy

Bilet stanowi dowód umowy przewozu. Bilet, niniejsze Warunki Przewozu oraz Dodatkowe Warunki (w tym obowiazujace Taryfy) stanowia zasady i warunki umowy przewozu zawartej przez Panstwa z nami.

3.2. Zmiana Biletu

Zmiana terminu lotu lub Pasazera mozliwa jest w sytuacjach opisanych w Artykule 6.2 i naszym Regulaminie Przewoznika. W innych przypadkach, Panstwa umowa przewozu z nami jest niezbywalna. Nie ponosimy zadnej odpowiedzialnosci wzgledem osoby uprawnionej do korzystania z naszych uslug przewozu lub zwrotu kosztów w zwiazku z zaproponowanym lotem, jesli, w dobrej wierze, swiadczymy usluge przewozu osobie, która utrzymuje, ze jest uprawniona do skorzystania z naszych uslug przewozu lub zwracamy koszt przelotu osobie uprawnionej zgodnie z postanowieniami Artykulu 11.

3.3. Waznosc

Bilet jest wazny dla tego Pasazera i na ten lot oraz wynajem samochodu, których detale zostaly wprowadzone pierwotnie do rezerwacji i ewentualnie nastepnie zmienione oraz potwierdzone przez nas zgodnie z Artykulem 3.2 powyzej.

3.4. Nazwa i adres Przewoznika

Nasza nazwa i adres moga byc umieszczone w formie skróconej na wystawionych przez nas dokumentach przewozu i na naszej stronie internetowej. Adresy naszych autoryzowanych biur zostaly umieszczone na koncu niniejszych Warunków Przewozu.

Artykul 4

Przerwy w podrózy

Przerwy w podrózy sa dozwolone w Uzgodnionych Miejscach Zatrzymania, zgodnych z przepisami rzadowymi i naszym Regulaminem Przewoznika.

Artykul 5

Oplaty za przewóz i Ceny

5.1. Postanowienia ogólne

5.1.1 Oplaty za przewóz maja zastosowanie jedynie do przewozu z lotniska w miejscu wylotu do lotniska w miejscu przeznaczenia. Oplaty za przewóz nie obejmuja kosztów transportu naziemnego pomiedzy lotniskami oraz pomiedzy lotniskami i stacjami transportu miejskiego, chyba ze usluga ta jest swiadczona przez nas bez dodatkowej oplaty. Oplaty za przewóz beda naliczane zgodnie z nasza Taryfa obowiazujaca w dniu uiszczenia oplaty za Bilet na odpowiedni lot / loty. Calkowita lub czesciowa zmiana lotu na wniosek Panstwa moze podlegac dodatkowym oplatom w sytuacjach opisanych w Regulaminie Przewoznika.

5.1.2 easyJet jest przedsiebiorstwem handlowo-uslugowym z siedziba w Wielkiej Brytanii. W pewnych przypadkach klienci dokonujacy platnosci transgranicznej moga zostac obciazeni dodatkowymi oplatami pobieranymi przez instytucje, które emitowaly ich karte platnicza. Wszelkie pytania wiazace sie z tymi oplatami powinny zostac skierowane do wystawców kart platniczych.

5.1.3 Zniżki dla mieszkańców

Mieszkańcy Balearów lub Wysp Kanaryjskich muszą to zaznaczyć (przez wybranie odpowiedniej opcji „Mieszkaniec”) w momencie rezerwacji, w celu zastosowania zniżki na zakup w easyJet.

Zniżka ta obowiązuje zgodnie z rozporządzeniem Real Decreto 1316/2001. Konieczne będzie okazanie na lotnisku dowodu (w punkcie odprawy pasażerskiej lub w momencie wsiadania do samolotu), że pasażer jest mieszkańcem Balearów lub Wysp Kanaryjskich.

Wyłącznie następujące dokumenty poświadczające tożsamość będą stanowiły potwierdzenie statusu mieszkańca:

 • Krajowy dowód osobisty
 • Zaświadczenie o zameldowaniu wydane przez urząd miejski
 • Zaświadczenie o zameldowaniu dla nieletnich
 • Karta Rezydenta
 • Listy uwierzytelniające od posła lub senatora

W momencie dokonywania zakupu na stronie internetowej zadane zostanie pytanie o dowód tożsamości, który pasażer okaże na lotnisku. Pasażer musi przedstawić na lotnisku ten sam dokument, który podał na stronie internetowej.

Brak odpowiedniego dowodu tożsamości spowoduje, że pasażer nie otrzyma zgody na przelot.

W żadnym wypadku nie zostanie zastosowana zniżka wobec lotów już odbytych.

Znizki dla rodzin wielodzietnych

Osoby z rodzin wielodzietnych, które zostaly za takie uznane, moga korzystac ze znizki w oplatach w przypadku standardowych lotów krajowych. Obnizka obowiazuje zgodnie z artykulem 12 Ustawy 40/2003 (Act 40/2003) z dnia 18 listopada dotyczacym ochrony rodzin wielodzietnych. Nalezy to zaznaczyc (przez wybranie odpowiedniej opcji „Rodzina wielodzietna”) w momencie rezerwacji, by zapewnic zastosowanie tej znizki do Panstwa zakupu w easyJet.

Aby otrzymac znizke, nalezy okazac: 


 • Oficjalne Zaswiadczenie Rodziny Wielodzietnej albo dokument imienny; oraz
 • Dowód tozsamosci, albo krajowy dowód osobisty (DNI) albo Karte Rezydenta (albo date urodzenia w przypadku nieletnich ponizej 14. roku zycia).

Nalezy przyniesc takie same dokumenty na lotnisko, jakie Panstwo podali na stronie internetowej. Brak okazania przez Panstwa odpowiedniego dowodu tozsamosci spowoduje, ze nie otrzymaja Panstwo zgody na przelot.

W zadnym wypadku znizki te nie zostana zastosowane do lotów juz odbytych.

Rezerwacje mieszane
Prosimy zauwazyc, ze rezerwacje mieszane (tzn. takie, w których niektóre osoby rezerwujace maja prawo do znizki dla mieszkanców albo do znizki dla rodzin wielodzietnych a inne tego prawa nie maja) nie moga zostac dokonane na stronie internetowej easyJet.com. W momencie dokonywania rezerwacji nalezy sie upewnic, czy wszyscy czlonkowie rezerwujacej grupy maja prawo do stosownych znizek. Jesli niektórzy z nich nie posiadaja takiego prawa, to nalezy dokonac oddzielnej rezerwacji dla tych pasazerów.

Zmiany - Wazne
Nie jest mozliwe dokonanie jakichkolwiek zmian w przypadku rezerwacji, w których zastosowano znizke dla mieszkanców albo znizke dla rodzin wielodzietnych. W razie koniecznosci dokonania poprawek w rezerwacji prosimy o skontaktowanie sie z dzialem obslugi klienta pod numerem (język angielski) .

5.2. Podatki i Oplaty

Jakiekolwiek podatki lub oplaty, nalozone przez rzad lub inne wladze, w tym oplaty operatorów portów lotniczych, które mamy obowiazek od Panstwa pobrac lub zaplacic w Panstwa imieniu, ponosza Panstwo w formie dodatkowej oplaty nie ujetej w oplacie za przewóz. W momencie dokonania rezerwacji, otrzymacie Panstwo informacje o kwocie naleznych dodatkowych oplat i podatków, nie ujetych w oplacie za przewóz. Podatki i oplaty nalozone na transport lotniczy ulegaja ciaglym modyfikacjom i moga zostac nalozone po dniu potwierdzenia Panstwa rezerwacji. W razie wprowadzenie lub zwiekszenia kwoty podatku lub oplaty po dacie wykonania przez Panstwa rezerwacji, beda Panstwo zobowiazani do uiszczenia tych oplat przed rozpoczeciem podrózy. Brak uiszczenia oplaty moze wplynac na brak zgody na odbycie z nami lotu. Panstwo upowazniaja nas do odliczenia takich oplat z karty kredytowej lub z karty debetowej uzytej do zrobienia rezerwacji. Analogicznie, w razie zniesienia lub zmniejszenia kwoty tych oplat zanim bedziemy zobowiazani je uiscic, przysluguje Panstwu prawo zadania od nas zwrotu tych kosztów.

5.3. Waluta

Oplaty za przewóz, Ceny i inne naleznosci platne sa w walucie, w której zostaly opublikowane, o ile nie zostalo to inaczej uzgodnione z nami.

Artykul 6

Rezerwacje

6.1. Wymogi dotyczace rezerwacji

Potwierdzeniem wykonania rezerwacji na dany lot jest wystawiany przez nas Numer Rezerwacji. Rezerwacja, która juz otrzymala Numer Rezerwacji, nie wymaga ponownego potwierdzenia przez Panstwa. W ramach jednego numeru referencyjnego w systemie online można dokonać rezerwacji dla maksymalnie 40 pasażerów.

6.2. Zmiany

6.2.1 O ile Pasażer nie zakupił rezerwacji Flexible Fare, potwierdzone rezerwacje lotu nie podlegają żadnym zmianom. Można jednak dokonać zmiany Pasażera bądź lotu (w miarę dostępności miejsc) przed odprawą pasażerską na pierwotnie zarezerwowany lot po wniesieniu dodatkowej opłaty liczonej od Pasażera od lotu oraz pokryciu wszelkich różnic w kosztach i podatkach obowiązujących w momencie dokonywania zmiany, zgodnie z naszym Regulaminem Przewoźnika.

6.3. Platnosci

Oplaty za przewóz, Ceny oraz wszystkie podatki i inne oplaty zwiazane z Panstwa rezerwacja nalezy uiscic w calosci po potwierdzeniu rezerwacji. W przypadku zaniedbania platnosci (lub niedostarczenia danych karty kredytowej) po potwierdzeniu rezerwacji, zachowujemy prawo do anulowania wykonanej rezerwacji w dowolnym czasie przed odprawa pasazerska. Za rezerwacje grupowe dokonywane przez centrum telefoniczne pobierana będzie dodatkowa opłata liczona od Pasażera od lotu.

6.4. Dane osobowe

Panstwa dane osobowe sa nam udostepniane dla celów wykonania rezerwacji lotu oraz wystawienia Panstwu potwierdzenia wykonania tejze rezerwacji; swiadczenia uslug i uslug specjalnych; marketingu bezposredniego (z mozliwoscia wycofania autoryzacji); przyspieszenia procedur emigracyjnych i imigracyjnych; ksiegowania, rozliczen i kontroli; autoryzacji kart kredytowych i kart platniczych; bezpieczenstwa, dzialan administracyjnych i prawnych; kontroli, utrzymania i modyfikacji systemów; analiz statystycznych; zapewnienia nam dzialania zgodnie z obowiazujacymi nas prawami i przepisami oraz usprawnienia naszej przyszlej wspólpracy z Panstwem. W tym celu wyrazaja Panstwo zgode na zachowanie i dysponowanie przez nas Panstwa danymi osobowymi, przekazanie ich do naszych biur i autoryzowanym przedstawicielom, agencjom rzadowym, innym przewoznikom oraz instytucjom swiadczacym uslugi wymienione powyzej, bez wzgledu na ich lokalizacje. Panstwa dane moga byc przekazane przez nas, miedzy innymi, firmom Hotelopia, Europcar oraz Mondial. Prosimy o przeczytanie calego dokumentu dot. polityki prywatnosci, który jest dostepny na naszej stronie internetowej.

6.5. Rezerwacja miejsc

Z wyjątkiem postanowień podanych poniżej, nie gwarantujemy przydzielenia określonych miejsc w samolocie, a pasażerowie wyrażają zgodę na przyjęcie każdego miejsca udostępnionego na czas podróży.

W momencie odprawy, pasażerowie zostają przydzieleni do grup, według których odbywa się wchodzenie na pokład samolotu. Podział na grupy następuje zgodnie z kolejnością stawienia się do odprawy.

Na niektórych rejsach oraz w zależności od dostępności, pasażerowie będą mogli dokonać dodatkowej, bezzwrotnej opłaty (której wysokość jest uzależniona od rejsu) za Speedy Boarding lub Speedy Boarding Plus. Grupa Speedy Boarding będzie pierwszą grupą pasażerów wezwanych do bramki wejściowej na pokład samolotu. Jeżeli dostępna jest usługa Speedy Boarding Plus, jest to jedyna opcja Speedy Boardingu dostępna dla danego rejsu. W rezerwacji zawierającej więcej niż jeden lot, opcja Speedy Boarding lub Speedy Boarding Plus musi zostać wykupiona dla wszystkich pasażerów na wszystkich rejsach w danej rezerwacji, na których dostępna jest usługa Speedy Boarding lub Speedy Boarding Plus.. Uwaga: przydział do grupy Speedy Boarding zapewnia pasażerom wcześniejsze zajmowanie miejsc w samolocie, ale nie pozwala na rezerwację określonych miejsc. Pasażerowie o ograniczonej sprawności ruchowej wymagający specjalnej pomocy (którzy zgłosili konieczność uzyskania pomocy z wyprzedzeniem) oraz pasażerowie podróżujący z małymi dziećmi (tzn. dziećmi w wieku poniżej dwóch lat w dniu podróży) zostaną przydzieleni do grupy SA i zostaną wezwani do wejścia na pokład po grupie Speedy Boarding, a przed pozostałymi pasażerami. W celu uzyskania dodatkowych informacji, należy zapoznać się ze stroną „Wejście na pokład”.

Jeżeli pasażerowie są przewożeni do samolotu autobusem, będziemy się starać zapewnić pasażerom w grupie Speedy Boarding pierwszeństwo przy opuszczaniu autobusu, ale nie możemy tego zagwarantować. Jeżeli transport autobusowy na danym lotnisku jest często stosowany, znajduje to odzwierciedlenie w cenie opcji Speedy Boarding lub Speedy Boarding Plus.

Pasażerowie, którzy wykupili usługę Speedy Boarding lub Speedy Boarding Plus, muszą się zgłosić do wyjścia do samolotu najpóźniej na 30 minut przed planowym odlotem. Pasażerowie, którzy nie zgłoszą się do wyjścia w wyżej wymienionym czasie, mogą utracić miejsce w grupie Speedy Boarding i nie otrzymają zwrotu kosztów.

Przewoźnik zastrzega sobie prawo do zmiany miejsc ze względów operacyjnych lub bezpieczeństwa, co uprawnia pasażerów do zwrotu kosztów. Koszt usługi Speedy Boarding nie podlega zwrotowi w żadnym innym przypadku.

6.6. Bezzwrotna oplata za przewóz

Jesli nie wykorzystaja Panstwo biletu na zarezerwowany lot, oplata za przewóz nie podlega zwrotowi, z zastrzezeniem postanowien Artykulów 10.2 i 11.1 lub innych ustalen zawartych w naszym Regulaminie Przewoznika.

6.7 Bezzwrotna cena wynajmu
Jesli nie udalo sie Panstwu odebrac samochodu, na który dokonali Panstwo Rezerwacji, cena za te Rezerwacje nie podlega zwrotowi, z zastrzezeniem postanowien Artykulu 14. Dla uchylenia wszelkich watpliwosci, zaden zwrot pieniedzy nie bedzie mial miejsca w przypadku wczesniejszego oddania wynajetego samochodu, czy tez w razie odwolania rezerwacji po terminie rozpoczecia wynajmu.

6.8 Języki podstawowe
Po potwierdzeniu rezerwacji, obsługa posprzedażna będzie świadczona przez dział obsługi klienta wyłącznie w jednym z następujących języków: angielski, francuski, niemiecki, włoski lub hiszpański (określane również jako „języki podstawowe”).


Artykul 7

Odprawa pasazerska i formalnosci administracyjne

7.1. Termin odprawy

Odprawa na lotnisku

Na lotnisku nalezy stawic sie odpowiednio wczesnie przed planowym terminem odlotu, aby umozliwic przeprowadzenie rzadowych procedur formalnych i odprawy pasazersko-bagazowej. Terminy odpraw moga sie róznic, zaleznie od portu lotniczego i lotu. Panstwa obowiazkiem jest przestrzeganie czasów odpraw, podanych Panstwu w momencie dokonywania rezerwacji. Kazdorazowo zastrzegamy sobie prawo do odmowy wpuszczenia Panstwa na podklad samolotu, jesli do jego planowego odlotu pozostalo mniej niz 40 minut. Niestawienie sie w punkcie odprawy pasazerskiej w okreslonym powyzej czasie lub przedstawienie nieprawidlowych dokumentów i brak gotowosci do podrózy uprawnia nas do odmowy wpuszczenia Panstwa na poklad samolotu i zwalnia nas od odpowiedzialnosci za wszelkie straty lub koszty poniesione w zwiazku z nieprzestrzeganiem postanowien tego Artykulu. Dla uchylenia wszelkich watpliwosci, odmowa ta moze miec równiez miejsce w przypadku, gdy Panstwo nie przedlozyli, czy nie ujawnili informacji wymaganej w zwiazku z przepisami dotyczacymi szczególowych informacji o pasazerach.

Odprawa pasazerska online

Na niektórych trasach mozliwe jest dokonanie odprawy pasazerskiej online. Zostana Panstwo poinformowani, gdy ta opcja moze byc wybrana w przypadku Panstwa lotu w Potwierdzeniu Rezerwacji. Jesli jest to mozliwe, moga Panstwo dokonac odprawy pasazerskiej online i wydrukowac swoja karte pokladowa po dokonaniu Rezerwacji i do dwóch godzin przed wyznaczonym terminem odlotu Panstwa samolotu, co pozwoli na bezposrednie udanie sie do kontroli bezpieczenstwa po przybyciu na lotnisko. Z zastrzezeniem postanowien Artykulu 6.5 powyzej, powinni Panstwo stawic sie przy wejsciu na poklad nie pozniej niz na 30 minut przed wyznaczonym terminem odlotu Panstwa samolotu. Jesli nie zdolaja Panstwo stawic sie przy wejsciu na poklad w granicach czasu podanych powyzej lub nie beda w stanie okazac wlasciwych dokumentów i nie beda gotowi do podrózy, mozemy odmówic przewiezienia Panstwa i nie bedziemy ponosic zadnej odpowiedzialnosci za straty czy wydatki zwiazane z niedostosowaniem sie Panstwa do warunków niniejszego Artykulu. 
Zachowujemy sobie prawo do wstrzymania odprawy online w kazdym momencie. Jesli odprawa online zostanie wstrzymana, poinformujemy Panstwa o tym poczta elektroniczna. Wówczas beda Panstwo zobowiazani przejsc odprawe pasazerska na lotnisku zgodnie z Artykulem 7.1 oraz Artykulem 7.2 niniejszych Warunków Przewozu.
W przypadku korzystania z odprawy online, pasażer może zabrać tylko jedną sztukę bagażu podręczego. W przypadku kiedy pasażer zdecyduje się na zabranie ze sobą bagażu rejestrowanego, bagaż ten musi być pozostawiony w wyznaczonym punkcie oddania bagażu przed udaniem się do kontroli bezpieczeństwa. Nasz Regulamin Przewoznika podaje szczególowa informacje dotyczaca odprawy online oraz majacych zastosowanie ograniczen.

7.2. Wymogi dotyczace odprawy pasazerskiej na lotnisku

Panstwa obowiazkiem w punkcie odpraw pasazerskich jest przedstawienie odpowiednich informacji dotyczacych Panstwa lotu oraz dowodu potwierdzajacego tozsamosc. Wymóg ten oznacza przedlozenie Numeru Rezerwacji na potwierdzony przez nas lot oraz dokumentu ze zdjeciem potwierdzajacego Panstwa tozsamosc. Nasz Regulamin Przewoznika podaje szczególowa informacje dotyczaca wymogów, jakie nalezy spelnic w tym zakresie, zarówno w przypadku lotów krajowych jak i zagranicznych.

7.3. Wymogi dotyczace odprawy online

Panstwa obowiazkiem jest przedstawienie przy kontroli bezpieczenstwa wydrukowanej karty pokladowej oraz okreslonych informacji zwiazanych z Panstwa tozsamoscia. Nasz Regulamin Przewoznika podaje szczególowa informacje dotyczaca wymogów, jakie nalezy spelnic w tym zakresie, zarówno w przypadku lotów krajowych jak i zagranicznych.

7.4. Postanowienia ogólne

Ponosza Panstwo wylaczna odpowiedzialnosc za przestrzeganie praw, przepisów, rozporzadzen, regulaminów oraz wymogów kraju odlotu, przylotu oraz tranzytu, a takze postanowien naszego Regulaminu Przewoznika i okreslonych przez nas instrukcji w tym zakresie. Linie lotnicze nie ponosza wzgledem Panstwa jakiejkolwiek odpowiedzialnosci za uzyskanie niezbednych dokumentów i przestrzeganie obowiazujacych praw, przepisów, rozporzadzen, regulaminów, wymogów i instrukcji, przekazanych w formie ustnej, pisemnej, badz innej, a takze za konsekwencje braku tych dokumentów i nieprzestrzegania obowiazujacych praw, przepisów, rozporzadzen, regulaminów, wymogów i instrukcji.

7.5. Dokumenty podrózy

Do Panstwa obowiazków nalezy uzyskanie, posiadanie i przedstawienie wszystkich niezbednych dokumentów zezwalajacych na opuszczenie kraju i przybycie do miejsca przeznaczenia, zaswiadczen lekarskich oraz wszelkich innych dokumentów wymaganych przez obowiazujace prawa, przepisy, rozporzadzenia, regulaminy i wymogi w kraju wylotu, przeznaczenia i tranzytu. Zachowujemy prawo do odmowy przewozu Pasazera, który nie spelnil stosownych wymogów lub którego dokumenty sa niezgodne z wymogami nalozonymi obowiazujacymi prawami, przepisami, rozporzadzeniami, regulaminami i wymogami.

7.6. Odmowa wjazdu

W przypadku nakazu wydanego przez rzad lub wladze imigracyjne zawrócenia Panstwa do miejsca wylotu lub innego, z powodu zakazu wjazdu do kraju przeznaczenia badz innego, obciazymy Panstwa kosztami powrotnego przewozu i/lub grzywny badz kary, poniesionymi w zwiazku z zaistniala sytuacja. W tych okolicznosciach i z tych powodów, oplata za przelot, który nie doszedl do skutku, nie podlega zwrotowi.

7.7. Odpowiedzialnosc Pasazera za grzywny, koszty zatrzymania itp.

W przypadku nalozenia na nas obowiazku zaplaty grzywny, kary lub innych oplat w konsekwencji nieprzestrzegania przez Panstwa wymogów prawa, przepisów, rozporzadzen lub regulaminu podrózy obowiazujacych w kraju wylotu, przeznaczenia lub tranzytu, a takze nieokazania wymaganych dokumentów, Panstwa obowiazkiem jest pokrycie wszystkich kosztów nalozonych na nas lub poniesionych przez nas w zwiazku z zaistniala sytuacja. Oplata za niewykorzystany przez Panstwa przelot lub inne fundusze bedace w naszym posiadaniu moga zostac wykorzystane na pokrycie tych kosztów i wydatków.

7.8. Kontrola bezpieczenstwa

Panstwa obowiazkiem jest poddanie sie kazdorazowo kontroli bezpieczenstwa wymaganej przez rzad, wladze portu lotniczego lub nasze linie lotnicze, w tym udostepnienie informacji podyktowanych wymogami dotyczacymi szczególowych informacji o pasazerach.

Artykul 8

Odmowa przyjecia i ograniczenia przewozu

8.1. Prawo odmowy przewozu

Mozemy odmówic przewozu Panstwa lub Panstwa Bagazu ze wzgledów bezpieczenstwa lub jesli, w uzasadnionych w naszej opinii przypadkach, stwierdzimy, ze:

(a) odmowa jest niezbedna z punktu widzenia bezpieczenstwa;

(b) odmowa jest niezbedna do spelnienia wymogów praw, przepisów lub rozporzadzen obowiazujacych w kraju wylotu, przeznaczenia badz tranzytu, w tym praw lub przepisów zwiazanych z wymogami dotyczacymi szczególowych informacji o pasazerach;

(c) Panstwa zachowanie, status, wiek lub stan fizyczny i psychiczny, a takze stan fizyczny Panstwa Bagazu:

(i) wymaga specjalnej uwagi z naszej strony (tam, gdzie maja zastosowanie postanowienia "Specjalnej Troski" naszego Regulaminu Przewoznika); lub

(ii) powoduje uszkodzenia, zmniejsza komfort podrózy lub budzi sprzeciw innych Pasazerów lub czlonków zalogi; lub

(iii) moze stanowic zagrozenie lub ryzyko dla samych Panstwa badz innych podrózujacych i mienia; lub

(d) Panstwa zachowanie podczas poprzedniego lotu bylo niewlasciwe i istnieje ryzyko, ze sie powtórzy; lub

(e) dopuscili sie Panstwo pogwalcenia lub zaniedbania zasad bezpieczenstwa; lub

(f) odmówili Panstwo poddania sie kontroli bezpieczenstwa; lub

(g) nie zaplacili Panstwo stosownych oplat, podatków lub nie dopelnili Panstwo (badz osoba placaca za przelot) procedury platnosci karta kredytowa; lub

(h) nie przedstawili Panstwo odpowiednich dokumentów; lub

(i) przedstawione przez Panstwa dokumenty podrózy:

(i) zostaly pozyskane w sposób niezgodny z prawem lub zakupione od strony nie bedacej naszym autoryzowanym przedstawicielem; lub

(ii) zostaly zgloszone jako zgubione badz ukradzione; lub

(iii) zostaly sfalszowane; lub

(iv) zostaly zmienione przez osobe nie bedaca pracownikiem naszym lub naszego autoryzowanego przedstawiciela, badz zostaly uszkodzone;

w których to przypadkach mamy prawo do konfiskaty tych dokumentów; lub

(j) osoba w punkcie odpraw pasazerskich nie jest w stanie udowodnic, ze jest ta sama osoba co Pasazer figurujacy na Bilecie. W tych przypadkach zastrzegamy sobie prawo do konfiskaty Biletu.

8.2. Ograniczenia przewozu

Dzieci bez opieki, osoby specjalnej troski i kobiety w ciazy beda wpuszczane na poklad samolotu jedynie w sytuacjach okreslonych w naszym Regulaminie Przewoznika.

Artykul 9

Bagaz

9.1. Artykuly niedozwolone jako Bagaz

(a) W Panstwa Bagazu nie moga znajdowac sie:

(i) przedmioty, które nie sa Bagazem w rozumieniu Artykulu 1, odpowiednio zapakowanym w walizkach lub pojemnikach, zapewniajac tym samym bezpieczny i niewymagajacy dodatkowej uwagi przewóz;

(ii) przedmioty stanowiace potencjalne zagrozenie dla samolotu i osób lub mienia na jego pokladzie, zawarte w Regulaminie Towarów Niebezpiecznych Miedzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO) i Miedzynarodowego Zrzeszenia Transportu Lotniczego (IATA) oraz naszym Regulaminie Przewoznika (dokumenty te udostepniamy na zyczenie);

(iii) przedmioty, których przewóz jest zakazany przez prawa, przepisy i rozporzadzenia obowiazujace w kraju wylotu, przeznaczenia i tranzytu;

(iv) przedmioty, które w naszej uzasadnionej opinii nie nadaja sie do przewozu z powodu ich wagi, wielkosci i charakteru (zbyt kruche lub latwo ulegajace zniszczeniu);

(v) zywe zwierzeta, za wyjatkiem postanowien Paragrafu 9 niniejszego Artykulu;

(vi) zwloki ludzkie, za wyjatkiem postanowien Paragrafu 10 niniejszego Artykulu.

(b) Bron palna i amunicja inna niz bron mysliwska i sportowa sa niedozwolone jako Bagaz. Bron palna i amunicja mysliwska i sportowa moga zostac przyjete jako Bagaz Rejestrowany zgodnie z postanowieniami naszego Regulaminu Przewoznika. Bron palna musi byc rozladowana, zabezpieczona i odpowiednio zapakowana. Zasady przewozu amunicji okreslaja przepisy Regulaminu Towarów Niebezpiecznych ICAO i IATA.

(c) Zakazane jest umieszczanie w Bagazu Rejestrowanym przedmiotów kruchych lub latwo ulegajacych zniszczeniu, pieniedzy, bizuterii, metali szlachetnych, wyrobów ze srebra, sprzetu komputerowego, urzadzen elektronicznych, dokumentów bedacych przedmiotem obrotu, obligacji i innych papierów wartosciowych, dokumentacji biznesowej, paszportów oraz innych dokumentów tozsamosci lub próbek.

(d) Bron antyczna, miecze, noze i podobne przedmioty moga, w naszej uzasadnionej opinii, zostac przyjete jako Bagaz Rejestrowany, zgodnie z naszym Regulaminem Przewoznika, lecz nie do przewozu w kabinie pasazerskiej.

(e) Przewóz przedmiotów wymienionych w pkt. (a) (b) (c) lub (d) niniejszego paragrafu, niezaleznie od posiadania zezwolenia na przewóz ich jako Bagazu, podlega oplatom, ograniczeniom odpowiedzialnosci i innym postanowieniom niniejszych Warunków Przewozu majacych zastosowanie do przewozu Bagazu.

9.2. Prawo odmowy przewozu Bagazu

(a) Przysluguje nam prawo odmowy przewozu jako Bagazu przedmiotów wyszczególnionych w Artykule 9.1, które sa niedozwolone jako Bagaz, a takze prawo odmowy dalszego przewozu w momencie ich wykrycia.

(b) Mozemy odmówic przewozu jako Bagazu kazdego przedmiotu ze wzgledu na jego wielkosc, ksztalt, wage lub charakter.

(c) Mozemy odmówic przewozu Bagazu, jesli nie jest on odpowiednio zapakowany w walizkach lub pojemnikach, gwarantujacych bezpieczny i niewymagajacy dodatkowej uwagi przewóz.

9.3. Prawo przeszukania

(a) Ze wzgledów bezpieczenstwa mozemy zazadac od Panstwa poddania sie przeszukaniu, przeswietleniu lub kontroli przy uzyciu skanera, w tym zarówno kontroli osobistej jak i kontroli Bagazu, a takze przeszukania Bagazu pod Panstwa nieobecnosc i niedostepnosc, w celu ustalenia, czy posiadaja Panstwo lub czy Bagaz zawiera jakikolwiek przedmiot wymieniony w Artykule 9.1 lub czy nie zawiera przedmiotów badz amunicji, nie zadeklarowanych zgodnie z Artykulem 9.1. W razie odmowy przeszukania, mozemy odmówic wpuszczenia Panstwa na poklad samolotu badz przewozu Panstwa bagazu, bez mozliwosci zwrotu kosztów podrózy i obowiazku przewozu Panstwa lub ich Bagazu. Jesli przeszukanie lub przeswietlenie spowoduje obrazenia ciala lub uszkodzenie Bagazu, nasza odpowiedzialnosc jest ograniczona do sytuacji powstalych na skutek zaniedbania lub uchybienia z naszej strony.

(b) Panstwa obowiazkiem jest stawienie sie do kontroli Bagazu, zarówno rejestrowanego jak i nierejestrowanego, na wniosek sluzb celnych lub rzadowych. Nie ponosimy odpowiedzialnosci za poniesione przez Panstwa straty i szkody, wynikle z nieprzestrzegania przez Panstwa tych uregulowan, o ile nie zostaly one spowodowane zaniedbaniem z naszej strony.

9.4. Bagaz Rejestrowany

(a) W momencie dostarczenia nam Bagazu, przejmujemy nad nim opieke, a na kazda sztuke Bagazu Rejestrowanego wydajemy Panstwu Kwit Bagazowy.

(b) Bagaz Rejestrowany musi posiadac trwale przymocowany identyfikator z Panstwa nazwiskiem lub innymi danymi osobowymi.

(c) Przewóz Bagazu Rejestrowanego odbywa sie tym samym samolotem co przewóz Pasazera, chyba ze zaistnieja powody podyktowane wzgledami bezpieczenstwa lub operacyjnymi, by Bagaz zostal przewieziony innym lotem. Jesli Panstwa Bagaz zostanie wyslany nastepnym lotem, dostarczymy go Panstwu w ciagu mozliwie najkrótszego czasu od momentu przylotu tego samolotu, o ile obowiazujace prawa nie wymagaja Panstwa obecnosci przy odprawie celnej.

9.5. Oplaty za bagaz

Pasazer ma prawo do przewozu bagazu rejestrowanego zgodnie z warunkami, oplatami i ograniczeniami okreslonymi w naszym Regulaminie Przewoznika. Po uiszczeniu, opłaty za bagaż nie podlegają zwrotowi.

9.6. Nadbagaz

Kazdy Pasazer moze w normalnych okolicznosciach przewozic bagaz rejestrowany o okreslonej wadze maksymalnej po uiszczeniu oplaty zgodnie z Regulaminem Przewoznika. Pasazer musi uiscic oplaty za bagaz oraz za ewentualny nadbagaz wedlug stawek i w sposób okreslony w naszym Regulaminie Przewoznika.

9.7. Bagaz Nierejestrowany

(a) Kazdy Pasazer moze przewozic w kabinie pasazerskiej jedna sztuke Bagazu Nierejestrowanego jako bagaz podreczny, o maksymalnej wadze i wielkosci okreslonych w naszym Regulaminie Przewoznika. Bagaz przewozony na pokladzie samolotu musi sie miescic pod fotelem znajdujacym sie przed Panstwa siedzeniem lub w schowku bagazowym znajdujacym sie w kabinie pasazerskiej. Przedmioty w naszej opinii zbyt ciezkie lub zbyt duze nie moga byc przewozone w kabinie.

(b) Przedmioty nie nadajace sie do przewozu bagazowego w luku bagazowym nie zostana przyjete jako bagaz do przewozu w kabinie pasazerskiej, chyba ze nasz Regulamin Przewoznika stanowi inaczej lub za naszym wczesniejszym zezwoleniem. Przewóz tych przedmiotów moze podlegac dodatkowej oplacie.

9.8. Odbiór i dostarczenie Bagazu

(a) Bagaz nalezy odebrac mozliwie najszybciej po jego wydaniu w miejscu przeznaczenia lub przerwy w podrózy. Jesli nie odbiora Panstwo bagazu w odpowiednim czasie, mozemy naliczyc oplate za jego przechowanie. Jesli Bagaz Rejestrowany nie zostanie odebrany w ciagu trzech (3) miesiecy od dnia jego wydania, przechodzi on do naszej dyspozycji bez jakiejkolwiek odpowiedzialnosci wzgledem Panstwa.

(b) Jedynie posiadacz Kwitu Bagazowego, wydanego Pasazerowi przy odprawie bagazowej, jest uprawniony do odbioru Bagazu.

(c) Jesli osoba odbierajaca Bagaz nie jest w stanie przedstawic Kwitu Bagazowego celem identyfikacji Bagazu, wydamy Bagaz jedynie po uzyskaniu wystarczajacego potwierdzenia tozsamosci tej osoby jako uprawnionej do odbioru Bagazu, i która, na nasze zadanie, powinna zwolnic nas od odpowiedzialnosci za utrate, szkody lub wydatki wynikle z przekazania jej Bagazu.

(d) Odbiór Bagazu przez posiadacza Kwitu Bagazowego bez wniesienia reklamacji w momencie jego dostarczenia jest równoznaczny z tym, ze Bagaz zostal dostarczony w dobrym stanie i zgodnie z warunkami umowy przewozu, chyba ze udowodnia Panstwo inaczej.

9.9 Przewóz zwierzat

(a) Z zastrzeżeniem poniższych postanowień, przewóz zwierząt i inwentarza żywego jest zakazany.

(b) Psy przewodnicy Pasażerów niewidomych/niesłyszących i niepełnosprawnych fizycznie, wraz z klatkami i pożywieniem, są przewożone bezpłatnie, dodatkowo do zwyklej ulgi bagażowej, na wszystkich odcinkach lotów krajowych na terenie Wielkiej Brytanii, na wszystkich lotach rozpoczynających i kończących się w Europie kontynentalnej (z wyjątkiem tras w Wielkiej Brytanii i w Kosowie) oraz do/z Wielkiej Brytanii do Europy kontynentalnej wyłącznie z następujących portów lotniczych w Wielkiej Brytanii: Belfast (BFS), Bristol (BRS), Edynburg (EDI), Glasgow (GLA), Londyn Luton (LTN), Londyn Gatwick (LGW), Londyn Stansted (STN), Manchester (MAN) i Newcastle (NCL), zgodnie z naszym Regulaminem Przewoźnika.

(c) Pozwolenie na przewóz zwierząt przewodników zostanie wydane pod warunkiem zadeklarowania przez Pasażera pełnej odpowiedzialności za przewożone zwierze oraz posiadania prawidłowych dokumentów dotyczących zwierzęcia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za obrażenia doznane przez zwierzę, zagubienie, opóźnienie, chorobę lub śmierć zwierzęcia, jeśli nie zostały one spowodowane z naszej winy lub nie powstały w wyniku zaniedbania z naszej strony.

9.10. Przewóz zwlok

Przewóz zwlok ludzkich jest zakazany na wszystkich trasach przelotu. Dopuszczalny jest jedynie przewóz urny z prochami, zgodnie z postanowieniami naszego Regulaminu Przewoznika.

Artykul 10

Rozklad lotów, odwolanie lotów

Rozklad lotów

10.1. Podejmiemy wszystkie mozliwe starania niezbedne do zapewnienia przewozu Panstwa i Panstwa Bagazu w odpowiednich warunkach i zgodnie z Artykulem 10.2(c) oraz odpowiednio do opublikowanego rozkladu lotu obowiazujacego w dniu podrózy. Terminy podane w rozkladach lotów, harmonogramach itp. nie sa gwarantowane i nie stanowia czesci umowy przewozu.

Odwolanie, zmiany rozkladu lotów itp.

10.2. W dowolnym czasie po terminie wykonania rezerwacji przysluguje nam prawo do zmiany rozkladu lotów i/lubodwolania, zawieszenia, zmiany trasy, terminu lub opóznienia lotu, jesli uznamy to za stosowne i uzasadnione z przyczyn lezacych poza nasza kontrola lub wzgledów bezpieczenstwa. Jesli wiec:

(a) lot zostanie odwolany, zwrócimy Panstwu koszty biletu zgodnie z Artykulem 11, w zaleznosci od innych opcji, które moga Panstwo zaakceptowac, okreslonych w Regulaminie Przewoznika;

(b) trasa lotu ulegnie zmianie, zapewnimy Panstwu transfer (na nasz koszt) do Uzgodnionego Miejsca Zatrzymania lub miejsca przeznaczenia, do którego byl zobowiazany dotrzec Panstwa lot;

(c) nastapi opóznienie lub zaklócenia w opublikowanym przez nas rozkladzie lotów, dalsze postepowanie bedzie zgodne z opisanym w Regulaminie Przewoznika; i

(d) nie bedziemy ponosic jakiejkolwiek innej odpowiedzialnosci wobec Panstwa z zastrzezeniem postanowien ujetych w naszym Regulaminie Przewoznika.

10.3. W przypadku odwolania lotu lub wystapienia znacznych zmian w naszym rozkladzie lotów przed data Panstwa podrózy, dolozymy wszelkich staran, aby poinformowac Panstwa o zaistnialej sytuacji.

10.4. Za wyjatkiem zaniedbania lub bledu lezacego po naszej stronie, postepowania lub zaniedbania celem dzialania na szkode badz dzialania bezmyslnego lub ze swiadomoscia ryzyka uszczerbku, nie ponosimy odpowiedzialnosci za bledy lub braki w rozkladach lotów lub innych publikacjach terminów odlotu lub przylotu lub w zakresie obslugi jakiegokolwiek lotu.

Odmowa przyjecia na poklad

10.5. Jesli nie jestesmy w stanie zapewnic Panstwu uprzednio potwierdzonego miejsca w samolocie, zobowiazujemy sie do zapewnienia Panstwu rekompensaty zgodnie z systemem odszkodowan w przypadku odmowy przyjecia na poklad opisanym w naszym Regulaminie Przewoznika. Dalsze informacje dotyczace tego systemu sa udostepniane na zyczenie i w punktach odprawy pasazerskiej.

Artykul 11

Zwrot kosztów

11.1. Postanowienia ogólne

W przypadku niewywiazania sie przez nas z przewozu okreslonego umowa przewozu lub w sytuacjach, w których Pasazerowi przysluguje prawo do zwrotu kosztów przewozu zgodnie z niniejszymi Warunkami Przewozu, naszym Regulaminem Przewoznika lub Warunkami wynajmu samochodów, zwrot odpowiednio calkowitej lub czesciowej oplaty za przewóz lub ceny wynajmu nastapi zgodnie z postanowieniami tego Artykulu i naszego Regulaminu Przewoznika. W kazdym innym przypadku nieujetym w niniejszych Warunkach Przewozu, koszty przewozu nie podlegaja zwrotowi, za wyjatkiem sytuacji okreslonych w naszym Regulaminie Przewoznika.

11.2. Podatki i oplaty

Jezeli pasazer nie odbedzie lotu po dokonaniu rezerwacji, niezaleznie od tego, czy przysluguje mu zwrot kosztów podrózy czy tez nie, ma prawo dochodzic zwrotu podatku APD (Air Passanger Duty) uiszczonego zgodnie z Artykulem 5.2, którego, w konsekwencji, linie lotnicze nie musza placic rzadowi lub innym wladzom. Zachowujemy prawo do odpisania okreslonej oplaty manipulacyjnej od kazdej naleznej kwoty zwrotu, jezeli pasazer nie odbyl podrózy, mimo dostepnosci lotu.

11.3.Osoba otrzymujaca zwrot kosztów

(a) Koszty zostana zwrócone jedynie tej osobie, która uiscila Oplate lub Cene lub na której polecenie oplata ta zostala uiszczona, na podstawie pierwotnego dowodu zaplaty. Platnosc zostanie dokonana na konto karty kredytowej lub debetowej uzytej w momencie pierwotnej rezerwacji.

(b) Za wyjatkiem utraty Biletów, zwrot kosztów nastapi jedynie po zwróceniu nam Biletów lub innych, wystawionych przez nas dokumentów podrózy.

(c) Zwrot Cen bedzie dokonany jedynie zgodnie z artykulem 14.

(d) Zwrot kosztów osobie posiadajacej Bilet lub inne przekazane przez nas dokumenty w zwiazku z przelotem i uprawnionej do odbioru zwrotu kosztów zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami pkt. (a), (b), lub (c) niniejszego paragrafu i bedzie postrzegany za przeprowadzony odpowiednio, zwalniajac nas tym samym od odpowiedzialnosci za dalsze roszczenia z tytulu zwrotu kosztów.

11.4. Waluta

Zwrot kosztów podlega prawu rzadowemu, zasadom, przepisom i rozporzadzeniom kraju, w którym Bilet zostal pierwotnie zakupiony oraz kraju, w którym nastepuje zwrot kosztów. Zgodnie z powyzszym, zwrot kosztów nastapi w walucie, w której Bilet zostal zakupiony, choc moze nastapic w innej walucie w mysl postanowien naszego Regulaminu Przewoznika.

11.5. Oplata manipulacyjna za platnosc karta kredytowa

Oplaty manipulacyjne za platnosc karta kredytowa nie podlegaja zwrotowi.

11.6. Opłaty za bagaż

Opłaty za bagaż nie podlegają zwrotowi.

11.7. Rozwiazania alternatywne

W sytuacji, w której wybiora Panstwo rozwiazanie alternatywne do zwrotu kosztów, postanowienia tego Artykulu beda sie odnosic do tego alternatywnego rozwiazania.

Artykul 12:

Zasady zachowania na pokladzie

12.1. Jesli w naszej uzasadnionej opinii, Panstwa zachowanie na pokladzie samolotu zagraza samolotowi, osobom lub badz mieniu znajdujacemu sie na pokladzie, przeszkadza zalodze w wykonywaniu jej obowiazków, lub tez Panstwo ignoruja polecenia zalogi, uzywaja pogrózek i obrazliwego badz wulgarnego slownictwa w stosunku do zalogi lub tez Panstwa zachowanie jest niestosowne lub powoduje dyskomfort i sprzeciw innych Pasazerów, mozemy podjac wszelkie niezbedne srodki by zaradzic takiemu zachowaniu, w tym takze ograniczenie swobody oraz usuniecie z pokladu samolotu. Za pogwalcenie zasad zachowania sie na pokladzie samolotu grozi postepowanie karne. Zostana Panstwo obciazeni wszelkimi kosztami poniesionymi przez nasza firme, a wynikajacymi z niewlasciwego zachowania Panstwa na pokladzie samolotu.

12.2. Uzytkowanie sprzetu elektronicznego lub podobnych urzadzen na pokladzie samolotu, za wyjatkiem aparatów sluchowych oraz rozruszników serca, jest zabronione, o ile nie wyrazimy wczesniej zgody. Zakazane jest, miedzy innymi, uzytkowanie nastepujacego sprzetu i urzadzen elektronicznych: przenosne odtwarzacze radiowe i nagrywarki, telefony przenosne i komórkowe, laptopy, odtwarzacze kaset, plyt CD i plyt DVD oraz odtwarzacze MP3, gry elektroniczne i urzadzenia transmisyjne (w tym zdalnie sterowane zabawki i krótkofalówki).

12.3. Jesli w nastepstwie Panstwa zachowania podejmiemy zasadna w naszej opinii decyzje o zmianie trasy samolotu celem opuszczenia przez Panstwa pokladu samolotu, pokryja Panstwo wszelkie koszty poniesione przez nas w wyniku takiego dzialania.

Artykul 13

Dodatkowe uslugi przewoznika

Pomimo Artykulu 2.1:

Jesli podczas zawierania umowy przewozu lotniczego, ustalimy takze zakres uslug dodatkowych swiadczonych przez strone trzecia, nasze dzialanie bedzie mialo wylacznie charakter posredniczacy i z tego tytulu nie bedziemy ponosic zadnej odpowiedzialnosci wzgledem Panstwa za wyjatkiem naszego zaniedbania organizacji tych uslug; a ceny zaproponowane za takie Dodatkowe Uslugi sa proponowane przez stosownych dostawców zewnetrznych i akceptacja wyceny upowaznia firme easyJet do dokonania pelnej platnosci tych kosztów stosownej stronie trzeciej w Panstwa imieniu.

Artykul 14

Warunki wynajmu samochodów

14.1 Panstwa umowa dotyczaca wynajmu samochodu jest zawarta z nami i ponosimy odpowiedzialnosc wobec Panstwa za wypelnienie tej uslugi jako organizator, ale dzialamy jako przedstawiciel firmy Europcar. Wszystkie ceny podawane sa w imieniu firmy Europcar i zaakceptowanie cen upowaznia easyJet do dokonania pelnej oplaty za wynajem samochodu na rzecz Europcar w imieniu pasazerów.

14.2 Ceny obejmują standardowy wynajem samochodu i wszelkie opcje dodatkowe, m.in. dodatkowych kierowców, siedzonka dla dzieci, ubezpieczenia, upgrade itp. Masz również możliwość zarezerwowania innych opcji dodatkowych w momencie odbioru auta - opcje te będą płatne bezpośrednio podczas wynajmu w punkcie Europcar. W MOMENCIE WYNAJMU MUSI ZOSTAĆ OKAZANA WAŻNA KARTA KREDYTOWA (ALE NIE KARTA DEBETOWA, Z WYJĄTKIEM KART MAESTRO I SOLO W WIELKIEJ BRYTANII), KTÓRA POKRYJE WSZELKIE PRZEWIDYWANE KOSZTY DODATKOWE, NIE OBJĘTE KWOTĄ PRZEDPŁATY. Karta kredytowa musi być wystawiona na nazwisko kierowcy podane podczas dokonywania rezerwacji. Karta Visa Electron zostanie zaakceptowana przez Europcar wyłącznie za wynajem samochodów w Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. W przypadku wynajmu w tych krajach, jeśli jest to jedyna karta kredytowa posiadana przez klienta, na koncie powinny znajdować się środki wystarczające na pokrycie depozytu, zgodnie z ustaleniami w pkt. 14.3, który zostanie pobrany w momencie odbioru samochodu. W przypadku wynajmu w innych krajach, podczas odbioru auta należy okazać inną ważną kartę kredytową.

14.3 Na początku wynajmu wymagana będzie autoryzacja depozytu na karcie kredytowej. Procedura autoryzacji zapewnia Europcar otrzymanie końcowej kwoty transakcji i gwarancję autoryzacji przed rozpoczęciem wynajmu. Potwierdza ona, że konto posiadacza karty jest aktywne i posiada dostępny limit wydatków.

Europcar określa szacunkowo kwotę potrzebną do autoryzacji i wymaga elektronicznej autoryzacji ze strony banku, który wydał kartę ("depozyt").

Kwota depozytu zależy od lokalnych ustaleń punktu
wynajmu i może różnić się w poszczególnych krajach.
Standardowo kwota depozytu pokrywa zazwyczaj:

ustalony okres wynajmu pojazdu

dzienną kwotę za wynajem pojazdu łącznie z podatkiem

ewentualne opłaty za kilometraż

dodatkowe wyposażenie i usługi wybrane przez klienta.

Kwota depozytu obowiązuje przez cały okres trwania wynajmu.

Kwota depozytu objętego autoryzacją jest wyraźnie wskazana na umowie najmu przedstawionej przez Europcar.

odpowiednie opłaty obciążą kartę kredytową w momencie zakończenia wynajmu (dla kart Maestro i Solo obciążenie jest dokonywane w momencie wynajmu).

W niektórych krajach w przypadku kradzieży lub uszkodzenia auta może być pobierana bezzwrotna opłata - bez względu na przyczyny, nawet jeśli CDW, TW i/lub LDW były wykupione lub zawarte w cenie.

14.4 Niemozliwe jest dokonanie poprawek w Rezerwacji wynajmu samochodu. Aby dokonac poprawki w Rezerwacji wynajmu samochodu, konieczne jest anulowanie pierwotnej Rezerwacji, a nastepnie dokonanie nowej Rezerwacji przez uzycie linków do strony firmy Europcar na stronie easyJet.com.

14.5 Rezerwacje nalezy anulowac przez wejscie na strone pierwotnej Rezerwacji, korzystajac z opcji “Mój easyJet.com” na stronie domowej easyJet.com, a nastepnie kierujac sie wskazówkami dotyczacymi anulowania Rezerwacji wynajmu samochodu. Anulowanie zostanie wprowadzone w zycie w dniu i czasie, kiedy zostanie pomyslnie zarejestrowane przez strone internetowa easyJet.

14.6 Możesz bezkosztowo skasować rezerwację samochodu pod warunkiem, że zostanie to dokonane na 14 dni roboczych od daty rezerwacji oraz, w każdym przypadku przed datą i czasem rozpoczęcia najmu. Po upłynięciu tego terminu, zostanie naliczona opłata za skasowanie rezerwacji w wysokości 50 EURO/45 GBP/65USD/75CHF (bez podatku) a reszta kwoty przedpłaty zostanie zwrócona na Twoje konto.

14.7 Nie przysluguje zwrot pieniedzy, w przypadku gdy Panstwo nie zdolaja odebrac pojazdu w przewidzianym terminie ani zawiadomic o tym easyJet przed przewidzianym poczatkiem wynajmu.

14.8 W przypadku zaklócen w rozkladzie Lotu zorganizowanego przez easyJet, beda mieli Panstwo prawo do pelnego zwrotu pieniedzy za wynajem samochodu, bez naliczenia oplat za anulowanie, pod warunkiem, ze anuluja Panstwo wynajem samochodu w firmie easyJet jak tylko zdecyduja Panstwo o zmianie pierwotnych zarezerwowanych terminów podrózy i pod warunkiem, ze rezerwacja zostanie anulowana w nastepujacy sposób:

14.9 Jesli zaklócenia w rozkladzie Lotu maja miejsce na co najmniej 24 godziny przed pierwotnie zarezerwowanym terminem odlotu, to moga Panstwo wejsc na strone swojej Rezerwacji wynajmu samochodu, klikajac opcje „pokaz/zmien rezerwacje” na stronie domowej easyJet.com, i anulowac jak powyzej w celu otrzymania calkowitego zwrotu pieniedzy.

14.10 Jesli zostana Panstwo poinformowani o zaklóceniach w rozkladzie Lotu w dniu podrózy, to nalezy sie skontaktowac z dzialem obslugi klienta easyJet najszybciej jak to jest mozliwe, aby powiadomic, ze chcieliby Panstwo odwolac czesc Pakietu Wakacyjnego - wynajem samochodu. Centrum telefoniczne jest czynne od 08.00 do 20.00 czasu brytyjskiego.

14.11 W przypadku zaklócen w rozkladzie Lotu easyJet, jesli Panstwo decyduja sie na kontynuowanie swojego Zarezerwowanego Lotu, nalezy zawiadomic punkt wynajmu samochodu Europcar w docelowym porcie lotniczym o nowym czasie przybycia. Jesli Panstwo tego nie uczynia, moga stracic rezerwacje wynajmu samochodu albo biuro wynajmu moze byc nieczynne w chwili przybycia. Numer telefonu odpowiedniego biura wynajmu samochodów znajduje sie w poczcie elektronicznej od firmy easyJet potwierdzajacej rezerwacje. Europcar zastrzega sobie prawo do naliczenia opłat za wynajmy poza godzinami otwarcia biura.

14.12 Dla uchylenia wszelkich watpliwosci, zaklócenia nalezy rozumiec jako zmiane pierwotnego planowego czasu odlotu organizowanego przez easyJet Lotu o wiecej niz 2 godziny.

14.13 Wszystkie wynajmy i kupna ubezpieczen Maxi-Cover podlegaja Warunkom wynajmu samochodów obowiazujacym w czasie i miejscu wynajmu. Minimalny wiek wymagany przy wynajeciu oraz warunki wstepne konieczne, by móc kierowac pojazdem firmy Europcar moga sie róznic zaleznie od kraju i zaleznie od rodzaju samochodu.

14.14 Wszyscy kierowcy musza posiadac wazne prawo jazdy obowiazujace co najmniej od roku (albo wiecej zaleznie od kraju, w którym wynajem ma miejsce, i od rodzaju samochodu) przed terminem rozpoczecia wynajmu i powinni okazac je w biurze wynajmu firmy Europcar na poczatku wynajmu. W momencie wynajmu konieczne jest okazanie waznej karty kredytowej jednego z czolowych wystawców kart (ale nie karty debetowej, za wyjatkiem kart Maestro albo Solo, jedynie na terenie Wielkiej Brytanii) jak zastrzezono w Artykule 5.1.2 powyzej.

14.15 Młodzi kierowcy mogą podlegać dodatkowej opłacie w niektórych krajach. Jeśli klient nie wybierze tej opcji podczas rezerwacji, opłata zostanie doliczona przez punkt wynajmu. Poniższa tabela zawiera zestawienie cen.

OPŁATY ZA MŁODEGO KIEROWCĘ W DANYCH PAŃSTWACH

Wszystkie opłaty nie zawierają podatku

Opłata za Młodego Kierowcę nie występuje w następujących krajach: Czechy, Niemcy, Grecja, Węgry, Łotwa, Maroko, Holandia, Rumunia, Szwecja i Turcja.

Państwo gdzie wynajmujesz samochód Opłata Za Młodego Kierowcę Ogólne warunki mające zastosowanie
Austria €5 dziennie (Maximum €50 za wynajem) Kierowcy w wieku od 19 do 21 lat
Belgia €15 dziennie (Maximum €150 za wynajem) Kierowcy w wieku od 21 do 23 lat
Bułgaria €20 dziennie 18 letni kierowcy
Bułgaria €10 dziennie Kierowcy w wieku od 19 do 20 lat
Chorwacja €20 za wynajem Kierowcy w wieku od 19 do 25 lat
Cypr €4 dziennie Kierowcy w wieku od 21 do 24 lat / Prawo jazdy od min. 3 lat
Dania 60 DKK za wynajem Kierowcy w wieku od 23 do 24 lat / Dozwolona tylko klasy economy i compact
Estonia €6.30 dziennie Kierowcy w wieku od 19 do 25 lat
Egipt $2 USD dziennie (Maximum $30 USD za wynajem) Kierowcy w wieku od 21 do 23 lat
Finlandia €20 za wynajem Kierowcy w wieku od 20 do 24 lat
Francja €27.59 dziennie (Maximum €275.90 za wynajem) Kierowcy w wieku od 21 do 25 lat
Hiszpania €7.76 dziennie (Maximum €77.60 za wynajem) Kierowcy poniżej 25 lat
Malta €4.75 dziennie Kierowcy w wieku od 21 do 25 lat
Polska €8 dziennie (Maximum €120 za wynajem) Kierowcy w wieku od 21 do 22 lat / Dozwolona tylko klasy economy i compact
Polska €8 dziennie (Maximum €120 za wynajem) Kierowcy w wieku od 23 do 25 lat / Dozwolona tylko klasy economy, compact, intermediate I standard
Portugalia €5 dziennie Kierowcy poniżej 24 lat
Słowenia €20 za wynajem Kierowcy w wieku od 21 do 24 lat
Szwajcaria 19.90 CHF dziennie (Maximum 199 CHF za wynajem) Kierowcy poniżej 25 lat
Włochy €18 dziennie 18 letni kierowcy / Dozwolona tylko klasa ekonomiczna
Włochy €12 dziennie (Maximum €120 za wynajem) Kierowcy w wieku od 19 do 20 lat / Dozwolona tylko klasa ekonomiczna
Włochy €12 dziennie (Maximum €120 za wynajem) Kierowcy w wieku od 21 do 24 lat / Dozwolona tylko klasa ekonomiczna, compact i intermediate
Wielka Brytania £12.75 dziennie (Maximum £89.35 za wynajem) Kierowcy w wieku od 21 do 22 lat / Dozwolona tylko klasy mini, economy i compact
Wielka Brytania £8.50 dziennie (Maximum £59.56 za wynajem) Kierowcy w wieku od 23 do 24 lat

14.16 Jedynie rodzaj samochodu moze zostac potwierdzony. Specyficzna marka / preferencje modelu zaleza od dostepnosci w momencie wynajmu.

14.17 Dni wynajmu sa liczone na podstawie 24-godzinnych okresów rozpoczynajacych sie w momencie odbioru samochodu. Dodatkowe oplaty za dni zostana doliczone, jesli pojazd firmy Europcar bedzie przetrzymywany dluzej niz to zostalo przewidziane (dodatkowe dni zaczynaja sie po 30-minutowym okresie karencji i sa fakturowane wedlug powszechnie dostepnej ceny).

14.18 Wszyscy kierowcy sa poinformowani, ze wszelkie informacje sa podawane dobrowolnie w celu dostarczenia uslug wynajmu samochodu i beda przechowywane w komputerowej bazie danych, wglad do której wszyscy kierowcy moga miec w kazdej chwili, aby sprawdzic i poprawic swoje dane osobowe, po uprzednim skierowaniu prosby do dzialu zarzadzania sprzedaza firmy Europcar w swoim kraju zamieszkania.

14.19 Jesli maja Panstwo klopot z wynajmem samochodu w czasie okresu wynajmu, to nalezy postarac sie rozwiazac ten problem w odpowiednim miejscowym biurze wynajmu samochodów. Jesli takie rozwiazanie problemu nie przynioslo Panstwu satysfakcji, to prosimy o skontaktowanie sie z dzialem obslugi klienta firmy Europcar pod numerem:

Kraj Telefon
Republika Czeska (420) 2 22 31 21 82
Dania (45) 89 33 11 33
Estonia (372) 610 93 17
Francja (33) 1 55 66 83 83
Niemcy (49) 180 5 8000
Grecja (30) 210 2882 192
Holandia (31) 70 381 18 65
Wegry (36) 1 328 64 62
Irlandia (353) 1 614 28 88
Wlochy (39) 06 9670 9601
Lotwa (371) 721 2652
Polska (48) 22 544 0800
Portugalia (351) 21 940 77 40
Slowacja (421) 249 26 26 37
Slowenia (386) 1 510 43 20
Hiszpania (34) 913 434 503
Szwajcaria (41) 1 804 46 46
Wielka Brytania (44) 1923 814 047 / (44) 1923 814 062


14.20 Warunki wynajmu samochodów moga podlegac zmianom wprowadzonym przez firme Europcar albo przez easyJet bez wczesniejszego zawiadomienia.

14.21 Proszę wziąć pod uwagę, że Maxi Cover nie jest ubezpieczeniem i działa, aby zredukować twoją odpowiedzialność w przypadku uszkodzenia lub kradzieży pojazdu Europcar, pod warunkiem że zostały spełnione wszystkie warunki zawarte w Ogólnych Warunkach Najmu. Redukcja odpowiedzialności oferowana w opcji Maxi Cover różni się w zależności od kraju i typu pojazdu.

Należy wziąć pod uwagę, że we WŁOSZECH wynajmujący poruszający się w regionach Campagnia i Puglia za każdą kradzież pojazdu lub jej próbę, jaka mam miejsce w tych regionach odpowiadają na standardowych zasadach. Nie ma w tym przypadku znaczenia, gdzie pojazd został wynajęty i czy zostało zakupione jakiekolwiek dodatkowe ubezpieczenie, takie jak (ale nie tylko) Maxi Cover.

14.22 Z uslugi Maxi Cover nie mozna zrezygnowac po jej wykupieniu, chyba ze rezerwacja samochodu zostala anulowana. Wszystkie inne Warunki wynajmu samochodów obowiazuja w stosunku do Maxi Cover.

Artykul 15

Pakiety Wakacyjne

Uwaga: Niniejszy artykuł dotyczy wyłącznie Pakietów Wakacyjnych zarezerwowanych przez osoby zamieszkałe na stałe w Wielkiej Brytanii przed 2 marca 2011 r. oraz wszystkich innych rezerwacji Pakietów Wakacyjnych dokonanych przez osoby niezamieszkałe w Wielkiej Brytanii.

W odniesieniu do Pakietów Wakacyjnych zarezerwowanych przez mieszkańców Wielkiej Brytanii po 2 marca 2011 r. obowiązują następujące warunki

15.1 Wykupujac Pakiet Wakacyjny na stronie internetowej easyJet Holidays zawieraja Panstwo umowe z różnymi dostawcami, która bedzie podlegala nastepujacym warunkom Pakietu Wakacyjnego. Poza warunkami Pakietu Wakacyjnego beda Panstwo podlegac warunkom każdego dostawcy, na przyklad serwisu Hotelopia i jego dostawców usług hotelowych, jak równiez naszym Warunkom Przewozu, okreslonym powyzej.

15.2 W momencie rezerwacji pelna suma nalezna za Pakiet Wakacyjny bedzie odliczona z Panstwa karty kredytowej albo debetowej i pobrana przez easyJet.

15.3 Prosimy zauwazyc, ze niektóre hotele w pewnych krajach moga wymagac danych karty kredytowej w momencie rejestracji w celu otrzymania gwarancji na wypadek jakichkolwiek dodatkowych kosztów, które moga Panstwo poniesc w czasie pobytu.

15.4 By chronic pieniadze, jakie Panstwo zaplacili za Pakiet Wakacyjny, podpisalismy umowe powiernicza ze stowarzyszeniem International Passenger Protection Limited (“IPP”). Umowa ta pozwala na zabezpieczenie pieniedzy wplaconych przez Panstwa za Pakiet Wakacyjny i kosztów repatriacji w malo prawdopodobnym przypadku naszego bankructwa.

15.5 Panstwa umowa odnosnie Pakietu Wakacyjnego zostanie zawarta w momencie otrzymania przez Panstwa e-maila od nas i/albo dostawcy uslug, potwierdzajacego przyjecie Panstwa rezerwacji. Prosimy o bardzo dokladne sprawdzenie tej wiadomosci. Jesli istnieja jakies niezgodnosci albo uwazaja Panstwo, ze na potwierdzeniu widnieje nie ta usluga, która Panstwo zamówili, prosimy o natychmiastowe skontaktowanie (język angielski) sie z nami .

15.6 W momencie dokonywania rezerwacji zostana Panstwo poproszeni o podanie nazwiska glównej osoby rezerwujacej. Nazwisko glównej osoby rezerwujacej gwarantuje, ze osoba ta jest upowazniona do zaakceptowania, i ze akceptuje niniejsze Warunki Przewozu w imieniu calej danej grupy osób. Glówna osoba rezerwujaca zarecza, ze posiada upowaznienie do wystapienia w imieniu wszystkich pasazerów i/albo czlonków danej grupy rezerwujacej. Zobowiazanie to obejmuje zgode na przyjecie wszelkiej komunikacji / korespondencji z naszej strony albo ze strony indywidualnych dostawców w imieniu wszystkich pasazerów / czlonków danej grupy rezerwujacej. Nalezy miec co najmniej 18 lat, by byc glówna osoba rezerwujaca.

Przez podanie nazwiska glównej osoby rezerwujacej oraz danych kontaktowych, zgadzaja sie Panstwo na uzycie przez nas tych danych we wszelkiej pózniejszej korespondencji miedzy Panstwem a nami albo indywidualnymi dostawcami. Szczególnie wazne jest, aby podane dane kontaktowe byly poprawne, poniewaz zostaną one użyte w przypadku koniecznosci skontaktowania sie z Panstwem w celu poinformowania o wszelkich zmianach, poprawkach i odwolaniach dotyczacych Panstwa rezerwacji.

15.7. Warunki Przewozu Pasazerów i Bagazu oraz Regulamin Przewoznika beda obowiazywac Panstwa w odniesieniu do Panstwa lotów i, tym samym, stanowia czesc Panstwa umowy z nami.

15.8 Ustalen dokonujemy na dlugi czas przed podróza i korzystamy z uslug niezaleznych dostawców, takich jak hotele, spólki wynajmu samochodów, nad którymi nie mamy bezposredniej kontroli. Zastrzegamy sobie prawo, by w dowolnym momencie w razie potrzeby móc dokonac zmiany albo anulowac przygotowywana podróz Panstwa. Wiekszosc z tych zmian jest drugorzedna i nie wyplacimy odszkodowania za tego rodzaju zmiany, ale w miare mozliwosci powiadomimy Panstwa o nich. Ponosimy jedynie odpowiedzialnosc wobec Panstwa w przypadku odwolania albo wprowadzenia przez nas istotnych zmian w Panstwa Pakiecie Wakacyjnym.

15.9 Zmiana Pakietu Wakacyjnego czy tez jego anulowanie sa bardzo malo prawdopodobne. Jesli bedzie to mialo miejsce, powiadomimy Panstwa najszybciej jak to bedzie mozliwe poczta elektroniczna, przez telefon albo SMS, na adres albo numer telefonu podany w momencie rezerwacji przez glówna osobe rezerwujaca. Podajac nam adres e-mail i numer telefonu w momencie rezerwacji, zgadzaja sie Panstwo na to, abysmy uzyli tych danych kontaktowych w przypadku wszelkiej korespondencji dotyczacej Panstwa rezerwacji.

Istotna zmiana to taka, która wprowadzimy w Panstwa rezerwacji przed odlotem, i która wplynie na podstawowe warunki Państwa umowy.

W przypadku gdy dokonamy istotnej zmiany albo anulujemy Pakiet Wakacyjny i pozostanie jeszcze wystarczajaco czasu do odlotu, będą Państwo mieć możliwość wyboru miedzy nastepujacymi opcjami:

i) jesli dokonalismy istotnej zmiany, to moga Panstwo ja zaakceptowac; albo

ii) jesli dokonalismy istotnej zmiany lub jesli anulowalismy Panstwa Pakiet Wakacyjny, to maja Panstwo mozliwosc nabycia alternatywnego Pakietu Wakacyjnego o podobnym lub równowaznym standardzie, jesli taki Pakiet Wakacyjny jest dostepny;

iii) zakup alternatywnego Pakietu Wakacyjnego o nizszym standardzie i zwrot róznicy w cenie miedzy nabytym Pakietem Wakacyjnym a pakietem zastepczym; albo

iv) anulowanie albo zgoda na anulowanie Pakietu Wakacyjnego i calkowity zwrot calej sumy zaplaconej nam za ten Pakiet Wakacyjny. 
Te opcje nie sa dostepne, jesli chodzi jedynie o mniejsza zmiane w Pakiecie Wakacyjnym.

Po otrzymaniu zawiadomienia o odwolaniu albo o istotnej zmianie odnosnie Panstwa Pakietu Wakacyjnego, musza nas Panstwo poinformowac o swoim wyborze w ciagu 5 dni od otrzymania od nas e-maila, listu, telefonu albo SMS-a informujacego o odwolaniu / zmianie. Jesli Panstwo nie poinformuja nas o swoim wyborze w tym terminie, to przyjmiemy, ze wybrali Panstwo opcje (iv).

15.10 W razie koniecznosci powiadomienia Panstwa o istotnej zmianie odnosnie Pakietu Wakacyjnego albo o jego anulowaniu, nie bedziemy ponosic odpowiedzialnosci wobec Panstwa, w przypadku gdy bedziemy zmuszeni dokonac tej zmiany albo anulowac rezerwacje z powodu niezwyklych i nieprzewidywalnych okolicznosci niezaleznych od nas czy indywidualnych dostawców, i których konsekwencji nie mozna byloby uniknac, nawet jesli wszystkie nalezne srodki ostroznosci bylyby uzyte, jak na przyklad w przypadku sily wyzszej. Nie ponosimy tez zadnej odpowiedzialnosci wobec Panstwa, jesli bedziemy zmuszeni do dokonania zmian albo anulowania rezerwacji z powodu niewplacenia przez Panstwa jakiejkolwiek sumy naleznej nam jako czesci ceny Pakietu Wakacyjnego.

15.11 Jesli anulowanie albo istotna zmiana maja miejsce na 14 albo mniej dni przed odlotem, mozemy równiez wyplacic Panstwu rekompensate na maksymalna sume 30 £, pod warunkiem, ze anulowanie nie mialo miejsca z powodu okolicznosci opisanych w artykule 15.8.

15.12 Opłatę za Pakiet Wakacyjny należy uiścić w całości w momencie rezerwacji. Następujące pozycje nie są wliczone w cenę:

opłata za nadbagaż (w tym opłaty za sprzęt sportowy), Speedy Boarding lub Speedy Boarding Plus, ubezpieczenie podróży (usilnie zalecamy jego wykupienie na czas podróży), łóżeczka i jedzenie dla niemowląt (zazwyczaj płatne bezpośrednio w hotelu), posiłki (chyba że sprecyzowano inaczej), przewozy, wycieczki lub opłaty za wstęp (chyba że sprecyzowano inaczej), wszystkie napiwki, pralnia oraz wszystkie pozycje natury osobistej, takie jak napoje, taksówki i opłaty za autobus, wydatki na zakupy, opłaty za paszport, wizę i opłaty związane z ochroną zdrowia, opłaty za parking hotelowy (jeśli stosowne) i koszty dojazdu z i na lotnisko.

15.13 W celu dokonania zmiany w Pakiecie Wakacyjnym, na przykład, zmiany nazwiska osoby rezerwującej lub zmiany dowolnych zarezerwowanych usług, należy poinformować o tym jak najszybciej, kontaktując się z nami. Niestety, dokonanie zmiany daty wylotu i miejsca docelowego nie jest możliwe. W tym celu należy odwołać rezerwację, po czym dokonać nowej rezerwacji, podając nowe dane.

15.14 Nie mozemy zagwarantowac, ze bedziemy w stanie dostosowac sie, czy tez zaakceptowac wszystkie zmiany w Pakiecie Wakacyjnym w chwili, gdy Panstwo o nie prosza. Wszelkie zmiany, o jakie Panstwo prosza beda podlegaly warunkom indywidualnych dostawców, które moga obejmowac oplaty za anulowanie i wprowadzenie zmian. Dzialy obslugi klienta udziela Panstwu informacji odnosnie tych oplat pod numerem. Nalezy uiscic oplaty za wszelkie poprawki lub anulowanie bedace skutkiem Panstwa zmian.

15.15 Jesli chcieliby Panstwo anulowac swoja podróz z jakiegos innego powodu niz zmiany w cenie (klauzula 10) lub z powodu innych istotnych zmian (klauzula 8), nalezy skontaktowac sie z nami (język angielski) .

Nastepujaca skala oplat bedzie miec zastosowanie zaleznie od terminu w jakim powiadomienie o odwolaniu zostanie otrzymane. Mozliwe, ze beda Panstwo zobowiazani do uiszczenia oplat hotelowych, wynajmu samochodu, linii lotniczej czy innych kosztów nalozonych na nas w wyniku Panstwa rezygnacji. Podejmiemy wszystkie mozliwe kroki, by ograniczyc je do minimum.

Oplaty za rezygnacje odnoszace sie do Panstwa Wakacji beda wyswietlone w czasie rezerwacji, a w przypadku wypoczynku obejmujacego uslugi hotelowe, oplata za ich anulowanie bedzie ukazana na Panstwa poswiadczeniu rezerwacji. Inne oplaty za rezygnacje moga byc dodatkowo wymagane odnosnie wynajmu samochodu, patrz artykul 14 powyzej.

Termin przed odlotem, w którym otrzymujemy zawiadomienie o rezygnacji Koszty poniesione przez Panstwa w razie anulowania Wakacji
Powyzej 8 dni do odlotu Calkowity koszt lotu plus 20 £
7 albo mniej dni do odlotu Calkowity koszt lotu plus 25 £ plus pierwszy nocleg w hoteluJesli wykupili Panstwo ubezpieczenie, mozliwe bedzie zgloszenie roszczenia o zwrot powyzszych oplat za rezygnacje, zaleznie od warunów ubezpieczenia. Koszty rezygnacji beda przedstawione podczas dokonywania rezerwacji i na potwierdzeniu rezerwacji.

Jesli Panstwo nie stawia sie punktualnie na swój lot albo w ogóle nie przyjda, lub w ogóle nie stawia sie w hotelu, beda Panstwo podlegali oplatom za rezygnacje wynoszacym 100% zaplaconej kwoty.

Jesli chcieliby Panstwo zlozyc reklamacje w czasie swojego urlopu, to powinni zrobic to natychmiast u stosownego dostawcy. Jesli po powrocie do domu, sa Panstwo nadal nieusatysfakcjonowani, to nalezy zrobic co nastepuje:

(i) natychmiast skontaktowac sie z naszym dzialem obslugi klienta pod numerem.

(ii) jesli reklamacja Panstwa nie moze zostac rozwiazana miedzy nami, jakikolwiek spór powstajacy z powodu albo w zwiazku z niniejsza umowa moze (jesli Panstwo sobie tego zycza) byc skierowany (przy uzyciu specjalnego programu) do arbitrazu. Ten program, chociaz powstal na bazie ustalen ze Stowarzyszeniem Brytyjskich Agentów Podrózy (Association of British Travel Agents), jest zarzadzany niezaleznie przez Stowarzyszenie Rozjemców (Chartered Institute of Arbitrators). Program ten funkcjonuje wedlug taniej metody arbitrazu opartej wylacznie na dokumentach z ograniczonym obciazeniem klienta kosztami. Program nie odnosi sie do zadan przekraczajacych 5000 £ na osobe lub 15 000 £ na Rezerwacje ani do zadan, które dotycza wylacznie (albo glównie) obrazen cielesnych albo choroby (albo konsekwencji jednego z powyzszych), jakkolwiek obejmuje zadania z elementem obrazen albo choroby, których wysokosc wynosi do 1000 £ za dany element. Nalezy wystosowac pisemne zawiadomienie z prosba o arbitraz w ciagu 9 miesiecy od wyznaczonego terminu powrotu z wakacji.


Artykul 16

Odpowiedzialnosc za szkody

16.1. Z zastrzezeniem postanowien Rozporzadzenia Rady (WE), uslugi przewozu swiadczone przez nas podlegaja przepisom i ograniczeniom odpowiedzialnosci okreslonym Konwencja, o ile przewóz ten nie jest przewozem miedzynarodowym regulowanym Konwencja.

16.2. Ponizsze zasady dotycza wszystkich przewozów Pasazerów obslugiwanych przez nasze linie:

(a) Odpowiadamy przed Panstwem za smierc i obrazenia ciala na skutek wypadku samolotu z Panstwem na pokladzie, obslugiwanego przez nas lub podczas wszelkich czynnosci zwiazanych z wejsciem na poklad badz opuszczeniem pokladu samolotu.

(b) Nie istnieja zadne ograniczenia finansowe (okreslone prawem, Konwencja lub umowa) co do odpowiedzialnosci za szkody, lecz w przypadku szkód przekraczajacych 100 000 SDR, nasza odpowiedzialnosc moze byc wylaczona, jesli udowodnimy, ze szkoda nie zostala spowodowana zaniedbaniem, zaniechaniem lub bledem w dzialaniu naszym lub naszych posredników, badz tez szkoda zostala spowodowana zaniedbaniem lub zaniechaniem z winy lezacej wylacznie po stronie trzeciej.

(c) Jesli udowodnimy, ze szkoda zostala spowodowana przez lub do jej powstania przyczynily sie zaniedbanie, zaniechanie lub blad w dzialaniu zmarlego lub poszkodowanego w jej wyniku Pasazera, mozemy zostac zwolnieni calkowicie lub czesciowo z odpowiedzialnosci zgodnie z obowiazujacym prawem.

(d) W razie wypadku powodujacego smierc lub inne obrazenia ciala Pasazera przebywajacego na pokladzie obslugiwanego przez nas samolotu lub podczas wchodzenia na poklad lub opuszczania pokladu samolotu, bezzwlocznie, i nie pózniej niz 15 dni od ustalenia tozsamosci osoby uprawnionej do odebrania odszkodowania (na drodze sadowej lub innej), zrealizujemy platnosc zaliczki na pokrycie ewentualnych natychmiastowych potrzeb materialnych tej osoby, proporcjonalnie do zakresu szkody, przy czym w przypadku smierci kwota zaliczki za Pasazera nie bedzie nizsza niz ekwiwalent 16 000 SDR.

(e) Kwota zaliczki wyplacona zgodnie z pkt. (d):

(i) nie powinna byc postrzegana jako przyznanie sie do odpowiedzialnosci i nie wyklucza naszego prawa do obrony;

(ii) moze zostac odpisana od dalszych kwot, wyplaconych przez nas w ramach naszej odpowiedzialnosci;

(iii) nie podlega zwrotom, o ile udowodnimy pózniej, ze: (1) szkoda zostala spowodowana przez lub do wystapienia szkody przyczynilo sie zaniedbanie, zaniechanie lub bledne dzialanie zmarlego lub poszkodowanego Pasazera; lub (2) osoba, której wyplacono zaliczke, swoim zaniedbaniem lub razacym dzialaniem spowodowala lub przyczynila sie do wystapienia szkody; lub (3) osoba, której wyplacono zaliczke, nie byla osoba uprawniona do jej otrzymania.

(f) Z zastrzezeniem postanowien obowiazujacych praw stanowiacych inaczej, jesli przysluguje nam prawo do zwrotu, stosownie do paragrafu 2(e)(iii) powyzej, calosci lub czesci wyplaconej zaliczki, stosownie do paragrafu 2(d) powyzej, , zaliczkobiorca powinien ja zwrócic w trybie natychmiastowym po otrzymaniu stosownego nakazu (na drodze sadowej lub innej), wraz z odsetkami naliczonymi od dnia otrzymania zaliczki do dnia jej zwrotu, w oparciu o obowiazujace w tym momencie stawki nalozone przez wyrokujacy sad.

(g) W zwiazku z wszelkimi zaliczkami wyplacanymi stosownie do paragrafu 2(e) lub kwotami wyrazonymi w euro bedacym ekwiwalentem kwot w SDR:

(i) ekwiwalent w euro jest obliczany na podstawie kursu okreslonego przez Miedzynarodowy Fundusz Monetarny na dany dzien;

(ii) w Wielkiej Brytanii, gdzie euro nie stanowi srodka platniczego w dniu dokonania rozliczenia, wszelkie platnosci lub kwoty nalezy ujmowac w funtach szterlingach wedlug obowiazujacego kursu funta do euro w dniu platnosci lub dokonania rozliczenia.

16.3. Ponizsze zasady dotycza wszystkich przewozów Bagazu obslugiwanych przez nasze linie:

(a) w przypadku Bagazu Rejestrowanego, ponosimy odpowiedzialnosc wzgledem Panstwa z tytulu zniszczenia, utraty lub uszkodzenia, zaistnialych, gdy Bagaz znajdowal sie pod nasza opieka i w zakresie, w jakim szkoda nie zostala spowodowana wadliwa jakoscia, wykonaniem lub zlym stanem technicznym Bagazu;

(b) w przypadku Bagazu Nierejestrowanego, odpowiadamy jedynie za szkody wynikle z winy naszej, naszych pracowników i posredników;

(c) nasza odpowiedzialnosc wzgledem Panstwa za Bagaz jest ograniczona do maksimum 1 000 SDR za osobe, chyba ze (i) zadeklarowano wyzsza wartosc w momencie odprawy bagazowej i wniesiono dodatkowa, wymagana oplate, w którym to przypadku nasza odpowiedzialnosc ogranicza sie do wyzszej, zadeklarowanej wartosci (wyzsza wartosc jest ograniczona wartoscia rzeczywistych korzysci Pasazera z dostarczenia bagazu do miejsca przeznaczenia lub (ii) jesli zostanie udowodnione, ze szkoda zostala spowodowana dzialaniem lub zaniedbaniem naszym, naszego pracownika badz posrednika i bylo to dzialanie swiadome, celowe lub bezmyslne i ze swiadomoscia ryzyka powstania szkody, i zostanie równiez udowodnione, ze osoby te dzialaly w zakresie swoich obowiazków sluzbowych.

(d) nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane nadmiernym przepełnieniem bagażu, za uszkodzenia wszelkiego typu uchwytów i rączek, kółek, podstawek i kieszeni, ani za zgubienie pasków zaciskowych lub zabezpieczających, ani za uszkodzenia zewnętrznych zamków.

16.4. SDR jest przeliczane na odpowiednia walute narodowa w dniu wydaniu wyroku lub rozliczenia.

16.5. W zakresie nie bedacym w konflikcie z powyzszym, bez wzgledu na postanowienia Konwencji:

(a) Odpowiadamy jedynie za szkody, które wystapily podczas lotów obslugiwanych przez nasze linie lotnicze. Przewoznik wystawiajacy Bilet lub odprawiajacy Bagaz na lotach innego przewoznika wystepuje jedynie jako posrednik innego przewoznika. Niemniej jednak, tam, gdzie obowiazuja ustalenia Konwencji dotyczace Bagazu, Pasazer moze równiez wystapic przeciwko pierwszemu badz ostatniemu przewoznikowi (dodatkowo do prawa wniesienia skargi przeciwko przewoznikowi obslugujacemu lot, podczas którego szkoda lub opóznienie mialo miejsce).

(b) Nie odpowiadamy za szkody Bagazu Nierejestrowanego, jesli nie zostaly spowodowane dzialaniem naszym, naszych pracowników lub posredników. Jesli z naszej strony wystapilo wyrazne zaniedbanie, które przyczynilo sie do powstania szkody, nasza odpowiedzialnosc podlega egzekucji zgodnie z prawem obowiazujacym w przypadku takiego zaniedbania.

(c) Nie odpowiadamy za szkody powstale w wyniku dzialania zgodnie z prawem lub przepisami rzadowymi, rozporzadzeniami lub wymogami lub w wyniku zaniedbania przez Panstwa tych praw i przepisów.

(d) Nasza odpowiedzialnosc nie moze przekroczyc wartosci udowodnionej szkody. Nie odpowiadamy za dalsze inne bezposrednie lub posrednie szkody, jakiejkolwiek natury i powstale z jakichkolwiek przyczyn.

(e) Nie odpowiadamy za obrazenia ciala Pasazera lub za uszkodzenie Bagazu Pasazera spowodowane zawartoscia Bagazu, o ile szkoda nie powstala w wyniku zaniedbania lub zawinienia z winy lezacej po naszej stronie. Pasazer, którego mienie powoduje obrazenia ciala innej osoby lub uszkodzenie jej mienia (nie spowodowane zaniedbaniem lub zawinieniem z naszej strony) odpowiada przed nami z tytulu wszelkich roszczen wysunietych przeciwko nam, jak i wszelkich kosztów poniesionych przez nas w zwiazku z zaistniala sytuacja.

(f) Nie odpowiadamy za szkody przedmiotów niedopuszczonych do przewozu (przewozonych za nasza wiedza lub bez) w Bagazu Rejestrowanym zgodnie z postanowieniami Artykulu 9, za wyjatkiem sytuacji i w zakresie okreslonym inaczej Konwencja.

(g) Jesli korzystaja Panstwo z naszych uslug i Panstwa wiek, stan psychiczny lub fizyczny stanowi zagrozenie dla Panstwa, nie odpowiadamy w zaden sposób za jakakolwiek chorobe, uszczerbek na zdrowiu lub obrazenia ciala, w tym smierc, spowodowane stanem Panstwa zdrowia oraz za pogorszenie tego stanu w konsekwencji podrózy samolotem.

(h) Wylaczenie lub ograniczenie naszej odpowiedzialnosci ma zastosowanie z korzyscia dla naszych posredników, pracowników i przedstawicieli oraz jakiejkolwiek osoby, z której samolotu korzystamy oraz posredników, pracowników 
i przedstawicieli tej osoby. Laczna suma odszkodowan wyplaconych przez nas i naszych posredników, pracowników i przedstawicieli oraz osoby i jej posredników, pracowników i przedstawicieli nie moze przekroczyc kwoty limitu naszej odpowiedzialnosci.

16.6. Jesli wyraznie nie postanowiono inaczej, zaden zapis niniejszego dokumentu nie znosi zadnego wylaczenia ani ograniczenia naszej odpowiedzialnosci w mysl rozumienia Konwencji lub obowiazujacych praw.

Artykul 17

Termin skladania roszczen i wszczecie postepowania

17.1 Skladanie roszczen

Nie mozna wnosic roszczen przeciwko nam w przypadku szkody (takze czesciowej) Bagazu Rejestrowanego, za wyjatkiem, gdy osoba do tego uprawniona, po odkryciu takiej szkody, przesle nam reklamacje najpózniej siedem dni od daty odbioru bagazu, a w przypadku opóznienia, zlozy reklamacje najpózniej 21 dni od daty wydania Bagazu do jej dyspozycji. Kazda reklamacja musi byc sporzadzona na pismie i przeslana w wyzej okreslonym terminie.

17.2. Ograniczenia dzialania

Prawo dochodzenia odszkodowania wygasa, jesli postepowanie nie zostanie wszczete w ciagu dwóch lat, liczac od daty przylotu do miejsca przeznaczenia lub od dnia, w którym samolot mial przyleciec, lub od dnia wstrzymania przewozu. Metoda obliczania ograniczenia czasowego jest uregulowana prawem sadu wyrokujacego w sprawie.

Artykul 18

Ochrona Finansowa

18.1 Loty: Prosimy zauwazyc, ze niniejsze Rezerwacje nie sa chronione i nalezy upewnic sie, ze posiadaja Panstwo odpowiednie ubezpieczenie na wakacje.

18.2 Pakiety Wakacyjne: Niniejsze Rezerwacje sa chronione zgodnie z przepisami z 1992 roku dotyczacymi podrózy z wykorzystaniem pakietów wypoczynkowych, wczasów zorganizowanych i wycieczek zorganizowanych. W malo prawdopodobnym przypadku naszego bankructwa sa Panstwo chronieni, tak jak to zostalo opisane w tych przepisach. Klienci powinni skontaktowac sie z International Passenger Protection Limited, Claims Office, IPP House, 22-26 Station Road, West Wickham, Kent BR4 0PR, UK; +44 (0)20 8776 3752; www.ipplondon.co.uk

Artykul 19

Neutralizacja emisji dwutlenku wegla

Niniejsze warunki dotycza opcji neutralizacji emisji dwutlenku wegla dostepnej podczas rezerwacji. W przypadku dokonania wplaty na neutralizacje emisji dwutlenku wegla, obowiazuja niniejsze warunki. Dodatkowe informacje na temat neutralizacji emisji dwutlenku wegla przez easyJet.

„Neutralizacja emisji dwutlenku wegla” dotyczy dzialan linii lotniczych easyJet majacych na celu neutralizacje emisji dwutlenku wegla („CO2”) na podstawie danych lotu oraz przewidywanego poziomu emisji dwutlenku wegla podczas danego lotu (loty w jedna strone lub tam i z powrotem, w stosownych przypadkach). Umozliwia ona neutralizacje wyemitowanego CO2 do atmosfery poprzez dokonanie wplaty na ten cel.

„Wplata na cel neutralizacji emisji” dotyczy wplaty za usluge neutralizacji emisji dwutlenku wegla przeznaczona przez easyJet na wspieranie programów neutralizacji emisji dwutlenku wegla zatwierdzonych przez Organizacje Narodów Zjednoczonych. Wysokosc wplaty obliczana jest tak, by zneutralizowac ilosc dwutlenku wegla powstala podczas podrózy na zasadzie tona za tone i, w zwiazku z tym, zmienia sie w zaleznosci od dlugosci podrózy.

W zamian za wplate na ten cel, easyJet zapewnia usluge neutralizacji emisji dwutlenku wegla. Wplata na cel neutralizacji emisji zostanie przeznaczona na wspieranie programów ograniczania emisji dwutlenku wegla zatwierdzonych przez Organizacje Narodów Zjednoczonych. Oto przyklad projektu tego typu.

easyJet oblicza wysokosc wplaty na podstawie najbardziej aktualnych danych lotu oraz wewnetrznych prognoz emisji. Dane lotu, wewnetrzne prognozy emisji oraz przeliczniki moga ulegac zmianie. easyJet dokona aktualizacji kalkulatora wplat na podstawie nowych danych, jednak nie bedzie zobowiazany do zmiany obliczen neutralizacji emisji dokonanych przed publikacja nowych danych.

easyJet bedzie wlascicielem kredytu emisji nabytego przy uzyciu wplat na cel neutralizacji emisji. Klient nie bedzie miec praw do kredytu emisji ani do jakichkolwiek projektów zatwierdzonych przez Organizacje Narodów Zjednoczonych wspieranych przez easyJet.

Wplaty na cel neutralizacji emisji sa bezzwrotne. Wplata zostanie wykorzystana w sposób zgodny z niniejszymi warunkami w razie odwolania lotu lub zmiany trasy przez pasazera lub odwolania lub zmiany lotu przez linie lotnicze z dowolnego powodu.

Wpłaty na cel neutralizacji emisji są jednorazowymi wpłatami za usługę neutralizacji emisji dwutlenku węgla. easyJet przekazuje kredyt emisji do Rejestru Emisji w Wielkiej Brytanii, co oznacza, ze nie moze on zostac odsprzedany lub ponownie wykorzystany.

Oszustwo lub działanie niezgodne z prawem

Płatność musi zostać zatwierdzona przez właściciela karty wymienionego w rezerwacji. Zastrzegamy sobie prawo anulowania Państwa lotu bez wcześniejszego powiadomienia w następujących przypadkach:

Gdy w odpowiedzi na zadane pytanie nie mogą Państwo podać danych kontaktowych właściciela karty, aby umożliwić nam przeprowadzenie kontroli zabezpieczeń.

Gdy właściciel karty nie zatwierdzi płatności i stwierdzi, że rezerwacja jest oszustwem.

Gdy mamy uzasadnione podejrzenie, że właściciel karty lub pasażer jest zaangażowany w działania niezgodne z prawem.

Podejrzenie popełnienia oszustwa

Czasem otrzymujemy od banków i wydawców kart prośby o przeanalizowanie transakcji, które według przypuszczeń właściciela karty są oszukańcze. Jeżeli w trakcie takiego dochodzenia dowiedziemy zasadnie, że właściciel karty omyłkowo wskazał transakcję jako oszustwo, rezerwacja zostanie poddana dalszej kontroli wewnętrznej. Wszystkie przyszłe rezerwacje powiązane z danymi tego właściciela karty mogą być odrzucane do czasu uregulowania wszystkich zaległych opłat należnych nam w związku z błędem.

Artykul 20

Prawo i jurysdykcja

Jesli Konwencja lub obowiazujace prawo, przepisy rzadowe, rozporzadzenia badz wymogi nie stanowia inaczej:

(a) niniejsze Warunki Przewozu i uslugi przewozu swiadczone Panstwu przez nas (dotyczace Panstwa i / lub Panstwa Bagazu) podlegaja prawu obowiazujacemu w Anglii; i

(b) wszelkie spory pomiedzy Panstwem a nami w zwiazku z lub wynikajace ze swiadczonych uslug przewozu podlegaja niewylacznej jurysdykcji sadów Anglii i Walii.

Następujące loty obsługiwane są przez easyJet Switzerland SA:

 • Wszystkie loty o numerach od 1000 do 1599
 • Wszystkie loty o numerach od 8463 do 8482
 • Loty o numerach 4291,4292,4293,4294,4295,4296,4253, 4254,4255,4256,4257,4258,4207,4208,4093,4094,4211,4212,4213,4214,4251,4252,4253,4254,4567,4568,4632,4633,4634,4635,4636,4637,4638,4641
  6904-6908,7279,7280,8430-8435 i 1044

Artykuł 21 – Miejsca siedzące

21.1 Informacje ogólne

W momencie odprawy (online lub na lotnisku) Użytkownik jest przydzielany do odpowiedniej grupy wejścia na pokład. W easyJet obowiązuje system priorytetowego wchodzenia na pokład. 
21.2 Wchodzenie na pokład

21.2.1 Na rejsach, na których nie ma wstępnie przydzielonych miejsc, Użytkownik może wybrać miejsce po wejściu na pokład samolotu. Ze względów operacyjnych lub bezpieczeństwa może być konieczna zmiana wybranych w ten sposób miejsc. W takiej sytuacji należy stosować się do poleceń załogi (patrz Artykuł 21.3 (Miejsca siedzące, Wyjątki dotyczące miejsc siedzących) poniżej).

21.2.2 W przypadku lotów ze wstępnie przydzielonymi miejscami obowiązuje artykuł 21.5 (Przydział miejsc).

14.2.3 Użytkownicy, którzy zakupili usługę Speedy Boarding lub są posiadaczami karty easyJet Plus!, mają możliwość wyboru najlepszych miejsc, nie mogą jednak rezerwować miejsc dla innych pasażerów, którzy nie zapłacili za tę usługę lub nie mają karty easyJet Plus!. Więcej informacji zawiera Artykuł 21.4 (Miejsca siedzące, Speedy Boarding) poniżej.

21.2.4 Na pokładach naszych samolotów mogą podróżować pasażerowie wymagający specjalnej pomocy przy wchodzeniu na pokład i zajmowaniu miejsc. Użytkownik powinien poinformować o swoich specjalnych wymaganiach personel stanowiska odpraw i bramki. Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednią pomoc takim osobom. Więcej informacji jest dostępnych w Artykule 10 (Pasażerowie o specjalnych wymaganiach – niepełnosprawność i kwestie zdrowotne) oraz na stronie Wymagania specjalne.

21.3 Wyjątki dotyczące miejsc siedzących

21.3.1 Ze względów bezpieczeństwa niektóre miejsca nie są dostępne dla wszystkich pasażerów. Posiadają one najczęściej szare zagłówki (a nie pomarańczowe, jak pozostałe siedzenia) i znajdują się w pierwszym rzędzie z przodu samolotu, przy wyjściach awaryjnych oraz w ostatnim rzędzie. W razie sytuacji awaryjnej, wszystkie osoby siedzące na tych miejsca powinny być w stanie pomagać załodze i dlatego powinny być odpowiednio sprawne fizycznie.

21.3.2 Zastrzegamy sobie prawo do zmian miejsc ze względów bezpieczeństwa i operacyjnych.

21.4 Speedy Boarding

21.4.1 Z wyjątkiem Lotów objętych Przydziałem Miejsc lub w przypadku nabycia usługi easyJet Flexi Fare, na niektórych Lotach oraz w zależności od dostępności, Użytkownik może uiścić bezzwrotną opłatę (różną w zależności od Lotu) za usługę Speedy Boarding. Pasażerowie, którzy wybiorą usługę Speedy Boarding, są określani w niniejszym punkcie jako „Grupa Speedy Boarding” lub „Użytkownicy Speedy Boarding”. Więcej informacji na temat usługi Speedy Boarding można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania.

21.4.2 Jeżeli Rezerwacja dotyczy więcej niż jednego lotu, należy wykupić usługę Speedy Boarding dla wszystkich pasażerów i zarezerwowanych lotów (na których dostępna jest usługa Speedy Boarding).
Należy pamiętać, że wykupienie usługi Speedy Boarding daje prawo do wcześniejszego wejścia na pokład, ale nie umożliwia zarezerwowania konkretnego miejsca na pokładzie.

21.4.3 W przypadku przewozu pasażerów autobusem do samolotu, staramy się umożliwić Użytkownikom Speedy Boarding priorytetowe opuszczenie autobusu, nie możemy jednak tego zagwarantować. Na rejsach, w których pasażerowie są zwykle przewożeni do samolotu autobusem, cena Speedy Boarding może być inna.

21.5 Przydział miejsc

21.5.1 Na niektórych Lotach oferujemy usługę przydziału miejsc („Loty objęte Przydziałem Miejsc”).

Jeżeli dany Lot nie był w momencie rezerwacji Lotem objętym Przydziałem Miejsc, ale później został wyznaczony jako Lot objęty Przydziałem Miejsc, podejmiemy działania mające na celu poinformowanie o tym Użytkownika i wyjaśnienie procedury przydziału miejsc.
Więcej informacji na temat usługi przydziału miejsc można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania lub uzyskać, kontaktując się z działem obsługi klienta.

Jeżeli dany Lot jest Lotem z Przydziałem Miejsc w momencie rezerwacji, Użytkownik ma możliwość wykupienia w Internecie lub za pośrednictwem działu obsługi klienta wybranego miejsca. Jeżeli Użytkownik nie zdecyduje się wybrać miejsca przed odprawą, miejsce zostanie mu przydzielone automatycznie i bezpłatnie.

21.5.2 Usługi Speedy Boarding nie można wykupić osobno na Lotach objętych Przydziałem Miejsc. W pierwszej kolejności na pokład będą jednak wpuszczani pasażerowie, którzy zarezerwowali miejsca z dodatkową przestrzenią na nogi i miejsca z przodu samolotu lub też kupili bilet easyJet Flexi Fare bądź kartę easyJet Plus!.

21.5.3 Staramy się, aby członkowie rodzin, które nie wykupiły wstępnie przydzielanych miejsc, siedzieli razem, ale nie możemy tego zagwarantować. Ze względów bezpieczeństwa pasażerowie podróżujący z niemowlętami mogą rezerwować tylko określone miejsca.

21.5.4 Opłaty za przydzielone miejsca nie podlegają zwrotowi ani przeniesieniu w przypadku anulowania lub zmiany lotu przez Użytkownika. Opłaty za przydzielone miejsca podlegają zwrotowi, jeżeli anulujemy lot, na którym Użytkownik wykupił Przydział Miejsc.

21.5.5 Zastrzegamy sobie prawo do zmian miejsc ze względów bezpieczeństwa i operacyjnych. W sytuacji, gdy zmuszeni jesteśmy zmienić zarezerwowane przez Użytkownika miejsce, ale nie jesteśmy w stanie zapewnić innego miejsca w tej samej lub lepszej sekcji samolotu, Użytkownik ma prawo zażądać zwrotu opłaty za przydzielone miejsce.

21.5.6 Staramy się wybrać miejsca odpowiednie dla pasażerów o specjalnych wymaganiach. Wszystkie nasze standardowe warunki świadczenia usług dotyczące pasażerów ze specjalnymi wymaganiami będą nadal obowiązywać na rejsach objętych programem testowym Przydziału Miejsc (patrz Artykuł 10 i Artykuł 21.2.4).

Nazwa Przewoznika

easyJet Airline Company Limited
Hangar 89
London Luton Airport
Luton, Bedfordshire
LU2 9PF
UNITED KINGDOM (Zjednoczone Królestwo)