{0}|{1}%dur1% nachten tussen %dd% & %rd%
|{2}%dur1% nachten tussen %dd% & %rd%
|]2,Inf]%dur1%%dur2%%dur3% nachten tussen %dd% & %rd%

Kies een vertrekdatum

Mensen en kamers

Hoe veel kamers wilt u?

1
Zoek uw vakantie...
easyJet Holidays Menu
Close
Bel nu onze reis experts
Kostprijs van een lokaal gesprek.
Oproepen van mobiele telefoons of
andere netwerken kunnen afwijken.
Speciale assistentie
Speciale assistentie

Voor speciale ondersteuning bel

020 8110844

Kostprijs van een lokaal gesprek. Oproepen van mobiele telefoons of andere netwerken kunnen afwijken.

Bel ons

Neemt U contact op met onze reis experts, om een easyJet holiday te boeken

020 8110844

U kunt contact met ons opnemen om uw bestaande boeking te bespreken

0208110840

Kostprijs van een lokaal gesprek. Oproepen van mobiele telefoons of andere netwerken kunnen afwijken.

UW VAKANTIE IS FINANCIEEL BESCHERMD

easyJet holidays is een Spaanse onderneming met een vergunning als reisbureau in Spanje met licentienummer AVBAL/656. EasyJet voldoet aan de wettelijke, financiële en verzekeringseisen onder de Spaanse en Nederland wet en de voorschriften voor reisbureaus.

Dit geeft u extra zekerheid voor het geld dat u betaalt voor de bij ons geboekte pakketreizen en voor uw repatriëring in geval van insolventie.

1. Uw bescherming

Elke vakantie die met easyJet holidays geboekt wordt, is financieel beschermd in overeenstemming met de nieuwe Europese richtlijn pakketreizen (Richtlijn EU 2015/2302) die vanaf deze datum van toepassing is op alle landen van de Europese Unie.

Aangezien easyJet holidays in Spanje is gevestigd, voldoen we volledig aan de eisen op het gebied van financiële bescherming van de Europese richtlijn betreffende pakketreizen door middel van de registratie- en licentieovereenkomsten die we met de Spaanse autoriteiten hebben gesloten. Overeenkomstig de nieuwe verordening hebben wij de Spaanse autoriteiten een garantie gegeven die u en uw geld beschermt in het onwaarschijnlijke geval dat wij insolvent zouden worden.

De Europese richtlijn betreffende pakketreizen eist dat easyJet holidays bescherming biedt aan alle reizigers in de lidstaten van de EU en zal in het bijzonder uw repatriëring of de terugbetaling van alle bedragen die u betaald hebt voor de pakketreizen na 1 juli 2018 garanderen, voor zover de relevante diensten niet worden verricht als gevolg van de insolventie van easyJet holidays. Bovendien zou in bepaalde gevallen voortzetting van de vakantie kunnen worden aangeboden.

Samengevat, reserveren met easyJet holidays, die deze bescherming bevat, zal ervoor zorgen dat u terwijl u op vakantie bent in de volgende omstandigheden niet vast komt te zitten met de daaruit voortvloeiende kosten:

  • Als easyJet holidays tijdens uw vakantie faillissement aanvraagt, zorgt de bescherming ervoor dat u zonder kosten naar huis kunt terugkeren.

  • Als easyJet holidays voor uw vertrek faillissement aanvraagt, zorgt de bescherming voor een volledige terugbetaling van het verblijf.

Bovendien zou, afhankelijk van de omstandigheden van het pakket, voortzetting van de vakantie kunnen worden aangeboden.

2. Hoe u een claim kunt indienen

In het geval dat easyJet holidays faillissement aanvraagt, zal de toeristische dienst van de overheid van de Balearen de organisatie zijn via welke de reizigers hun vorderingen moeten indienen om ofwel volledig te worden terugbetaald voor de vakantie ofwel om naar huis terug te keren.

Overeenkomstig de nieuwe richtlijn inzake pakketreizen in Europa heeft easyJet holidays de overheid van de Balearen, en met name het directoraat-generaal Toerisme, de eerder beschreven garantie gegeven voor dat zal worden gebruikt om ervoor te zorgen dat onze reizigers gedekt zijn.

3. Aanbevelingen

Voordat u een claim indient bij de overheid van de Balearen, raden wij u aan de onderstaande stappen te volgen:

  • Als de reis niet kan worden uitgevoerd als gevolg van een schending van eerder gecontracteerde en betaalde diensten met easyJet holidays, en als die betaling is gedaan met een creditcard, is het raadzaam om contact op te nemen met uw bank om de kosten van die diensten die u niet zult kunnen gebruiken terug te betalen.

  • Als u een reisverzekering hebt afgesloten, is het ook raadzaam om contact op te nemen met de verzekeringsmaatschappij om na te gaan welke diensten en bedragen door uw polis worden gedekt.

4. Te verstrekken relevante gegevens en documentatie

In het geval dat een aanvraag nodig is, moet u, indien de aanvraag wordt ingediend via een officieel klachtenformulier of per persoonlijke brief gericht aan de toeristische dienst, de volgende gegevens verschaffen (en eventuele aanvullende informatie of documentatie gevraagd door de autoriteiten):

  • Persoonlijke gegevens van de aanvrager: naam, ID-nummer/paspoort of verblijfsvergunning, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

  • bedrijfsgegevens van easyJet holidays

  • Omschrijving van het pakket of de klacht en de reden: alle omstandigheden die kunnen bewijzen hoe het pakket is aangegaan, met vermelding van de wijze van betaling, indien het contant of per kaart is betaald.

  • Claims: wat verkiest u (d.w.z. een vergoeding, een alternatief voor uw vakantie enz.).

Begeleidende documentatie: documenten die de uitgaven voor de aankoop van het pakket bevestigen en als bewijs dienen van deze uitgaven, plus alle bewijzen van de in de klacht beschreven feiten en van de feiten die beschikbaar zijn, zoals contracten, facturen, budgetten, ontvangstbewijzen, vouchers, beschrijvende brochures of reclame, of andere middelen van reproductie met betrekking tot de claim. U kunt een gescande kopie van de voucher en de bevestiging waarin al deze informatie wordt weergegeven, bijvoegen.

5. Waar u uw klacht kunt indienen

Hoewel de organisatie die belast is met het vaststellen van de manier waarop uw klacht moet worden behandeld, onder de bevoegdheid valt van de diensten voor toerisme van de overheid van de Balearen, volgen hieronder de contactgegevens van deze diensten:

Vicepresidencia y Conselleria de Innovación, Investigación y Turismo

C/ de Montenegro, 5 - 07012 Palma, Mallorca

Fax: +34 971 176 915

E-mail: gabinet@turisme.caib.es