{0}|{1}%dur1% nachten tussen %dd% & %rd%
|{2}%dur1% nachten tussen %dd% & %rd%
|]2,Inf]%dur1%%dur2%%dur3% nachten tussen %dd% & %rd%

Kies een vertrekdatum

Mensen en kamers

Hoe veel kamers wilt u?

1
Zoek uw vakantie...
easyJet Holidays Menu
Close
Bel nu onze reis experts
Kostprijs van een lokaal gesprek.
Oproepen van mobiele telefoons of
andere netwerken kunnen afwijken.
Speciale assistentie
Speciale assistentie

Voor speciale ondersteuning bel

020 8110844

Kostprijs van een lokaal gesprek. Oproepen van mobiele telefoons of andere netwerken kunnen afwijken.

Bel ons

Neemt U contact op met onze reis experts, om een easyJet holiday te boeken

020 8110844

U kunt contact met ons opnemen om uw bestaande boeking te bespreken

0208110840

Kostprijs van een lokaal gesprek. Oproepen van mobiele telefoons of andere netwerken kunnen afwijken.

Boekingsvoorwaarden

1. DEFINITIES

“easyJet holidays”
staat voor Hotelopia Holidays S.L.U., een vennootschap met zetel te 07007 te Palma de Mallorca, Spanje, Cami Son Fangos Nº 100 Torre A - Planta Baja - Puerta 3a, met licentienummer AVBAL/656 en belastingnummer B-07014947, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Palma de Mallorca, Spanje.

“easyJet”
staat voor easyJet Airline Company Limited, een Engelse vennootschap, geregistreerd onder nummer 3034606, met zetel te Hangar 89, London Luton Airport, Luton LU2 9PF.

"Onvoorziene Gebeurtenis buiten onze controle”
staat voor gebeurtenissen die niet door ons konden worden voorzien of die, indien voorzien, onvermijdelijk waren, zoals: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, burgerlijke onlusten, terroristische activiteiten en de gevolgen daarvan, arbeidsconflicten, natuur- en nucleaire rampen, brand, epidemieën, gezondheidsrisico's en pandemieën, onvermijdelijke en onvoorziene technische problemen met het vervoer door redenen buiten onze macht of die van onze leveranciers, gesloten of overvolle luchthavens (met uitzondering van overboeking), orkanen en andere feitelijke of potentiële zware weersomstandigheden;

“Voorwaarden”
staat voor deze voorwaarden en de gebruiksvoorwaarden van de Website, ons privacy- en cookiesbeleid, waarvan exemplaren beschikbaar zijn op INSERT LINK

"wij", “we”, "ons" en "onze" staat voor easyJet holidays;

“Website”
staat voor de voor uw locatie relevante Website die beschikbaar is op de volgende URL adressen:

EN: https://www.easyjet.com/en/holidays
FR: https://www.easyjet.com/fr/vacances
IT: https://www.easyjet.com/it/vacanze
ES: https://www.easyjet.com/es/vacaciones
DE: https://www.easyjet.com/de/urlaub
NL: https://www.easyjet.com/nl/vakantie
CHFR: https://www.easyjet.com/ch-fr/vacances
CHDE: https://www.easyjet.com/ch-de/urlaub

“U” en ‘uw”
staat voor alle personen die worden genoemd op uw boekingsbevestiging en in uw reisgezelschap (inclusief vervangen of later toegevoegde personen)

2. CONTACT OPNEMEN

U kunt contact met ons opnemen per e-mail; klantenservice@holiday.easyjet.com of telefonisch; telefoonnummer 020-8110840.

Als u een klacht heeft, kunt u gebruik maken van onze contactgegevens zoals uiteengezet in paragraaf 16.

3. ONZE OVEREENKOMST

In deze tussen u en ons gesloten overeenkomst staat wat u wettelijk van ons kunt verwachten wanneer u een reisarrangement van ons koopt op de Website of bij ons contactcentrum. U dient voordat u boekt deze algemene voorwaarden aandachtig door te lezen om te weten hoe deze van invloed zijn op uw reisarrangementen.

easyJet holidays treedt op als opdrachtgever met betrekking tot vakantieboekingen via de Website, ons contact center en alle, door easyJet holidays goedgekeurde, aangesloten Websites.

Het accepteren van de Voorwaarden is een voorwaarde voor aankopen op onze Website. De Voorwaarden maken daarom een onlosmakelijk onderdeel uit van onze Overeenkomst met u.

Deze Voorwaarden zijn van toepassing tussen u en ons omdat u een pakketreis bij ons heeft uitgekozen, met een "pakket" als gedefinieerd in het Burgerlijk Wetboek - Boek 8.

4. UW BOEKING

Wettelijke leeftijd en aansprakelijkheid

U verklaart ouder dan 18 jaar en wettelijk bekwaam te zijn en over de nodige toestemmingen te beschikken voor het maken van de boekingen en voor het afsluiten van een wettelijke overeenkomst. Voor de bevestiging van de boeking dient u de instemming te hebben van alle in de boeking vermelde personen, evenals de toestemming van de ouders van elke op de boeking voorkomende medereiziger onder de 18. Door het uitvoeren van deze boeking bevestigt u dat alle daarin genoemde personen de Voorwaarden hebben aanvaard en staat u ervoor in dat alle in de boeking voorkomende personen op de hoogte zijn van de relevante gegevens en van alle van toepassing zijnde details van de boeking. Met het boeken bent u verantwoordelijk voor alle betalingen die daar betrekking op hebben.

U garandeert dat alle tijdens het boekingsproces geleverde persoonlijke gegevens correct zijn. Evenzo aanvaardt u de financiële aansprakelijkheid voor alle op uw naam of via uw bankrekening verrichte transacties.

Met de aanvaarding van de Voorwaarden geeft u, op grond van Nederlandse wetgeving, inclusief in Nederland van toepassing zijnde Europese wetgeving betreffende de gegevensbescherming en wettelijke aspecten van de diensten van de elektronische handel, stemt u in met en machtigt u ons ertoe om van de gecontracteerde dienstverleners iedere persoonlijke informatie op te vragen en te kunnen verwerken die betrekking heeft op u of uw groep. Dergelijke informatie zal worden verwerkt onder naleving van de Nederlandse wetgeving, inclusief de in Nederland toepasbare Europese regelgeving of elke andere wetgeving die in de plaats komt van of een aanvulling vormt op en een uitwerking is van de wet op de bescherming van persoonsgegevens, en zal worden gebruikt voor de verwerking van de op uw verzoek gemaakte boekingen en betalingen.

Ten behoeve van deze Voorwaarden omvat, maar is niet beperkt tot de volgende persoonlijke informatie: telefoonnummers, faxnummers, e-mailadressen, adressen, handtekeningen, kopieën van identiteitskaarten of paspoorten, creditcardgegevens, persoonlijke voorkeuren, handicaps, bijzondere wensen met betrekking tot dieet of godsdienst en alle andere persoonlijke gegevens met betrekking tot u of uw groep, die voor de boeking van belang zouden kunnen zijn.

De Boeking

Wij hebben u een schriftelijke kopie geleverd van de boekingsbevestiging die samen met de Voorwaarden deel uitmaakt van de Overeenkomst tussen u en ons en die u alle details over uw vakantie bevestigt.

Ongeacht of u alleen boekt of als groep, richten wij ons in alle verdere correspondentie, inbegrepen met betrekking tot wijzigingen, correcties en annuleringen, uitsluitend tot de hoofdboeker op wiens naam de boeking is gedaan. U dient op het moment dat u boekt ouder te zijn dan 18 jaar en handelingsbekwaam en wettelijk bevoegd te zijn om te kunnen optreden als hoofdboeker.

Ongeacht de bepalingen in ons privacy beleid, bent u verantwoordelijk voor de juistheid van de persoonlijke gegevens en andere informatie met betrekking tot uzelf en uw medereizigers, evenals van alle informatie die u over de boeking en over de in verband daarmee aangebrachte wijzigingen verstrekt aan uw medereizigers, inclusief maar niet beperkt tot alle informatie over wijzigingen in het reisschema en kopieën van de boekingsbevestigingen.

Wanneer u ons persoonlijke gegevens verstrekt met betrekking tot een ander, dient u hiertoe hun toestemming te verkrijgen en te bevestigen dat u de instemming hebt gekregen van deze personen waarvan u gegevens naar ons stuurt ter verwerking voor de doeleinden waarvoor zulke gegevens nodig kunnen zijn. Zo niet, dan dient u af te zien van de verstrekking van de opgevraagde gegevens.

Als uw vakantie inclusief vlucht is, behoort het tevens tot uw verantwoordelijkheid om (a): ons vóór het moment van boeking in kennis te stellen van mogelijke bijzondere persoonlijke omstandigheden en speciale behoeften van personen die opgenomen zijn in de boeking. Bijvoorbeeld als u of een ander groepslid problemen heeft om 500 meter te lopen, en (b): vanaf het moment van de boeking tot 48 uur voor de vlucht kunt u ons via ons contact center ervan op de hoogte stellen als een van de medereizigers extra ondersteuning nodig heeft, of indien eventuele eerder benodigde extra ondersteuning nu niet meer noodzakelijk is.

Personen onder de 18 jaar zijn verplicht te reizen onder begeleiding van een volwassene. Er kunnen bij sommige aanbiedingen andere beperkingen en voorwaarden gelden, maar deze worden in dat geval aangegeven bij nadere gegevens van die aanbiedingen. Wanneer u uw boeking indient, zullen wij uw boeking zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 24 uur na ontvangst van uw boekingsaanvraag) bevestigen en de door u gekozen accommodatie of de vakantie of het vervoer voor u reserveren. Als u aanvullende arrangementen toevoegt aan uw boeking zullen deze alleen worden bevestigd wanneer wij u schriftelijk bevestigd hebben dat deze extra arrangementen inderdaad zijn gemaakt. Als er zich voordat de boekingsbevestiging is verzonden wijzigingen voordoen in een van de bijzonderheden die op het moment van boeken besproken werden, dan zullen wij u terstond van de eventuele nieuwe of gewijzigde bijzonderheden op de hoogte stellen, inbegrepen een eventuele verandering in de totaalprijs. Als er bijzonderheden in de boekingsbevestiging onjuist zijn, dient u dit ons onmiddellijk te laten weten.


5. DE PRIJS DIE U BETAALT

Alle prijzen die wij op onze Website aankondigen zijn correct op de datum van publicatie, maar we behouden ons het recht voor deze prijzen voorafgaande aan uw boekingsbevestiging, tussentijds te wijzigen. De prijzen zijn inclusief de brandstofkosten zoals geschat op de datum van publicatie. Voor zover van toepassing zijn luchthavenbelastingen die betaald moeten worden voor vluchten die vertrekken vanaf Europese luchthavens bij de prijs van uw vakantie inbegrepen.

Wij behouden ons het recht voor om binnen de vakantieprijs de brandstoftoeslag te wijzigen indien de brandstofprijs na de publicatiedatum stijgt. Prijzen worden continu bijgehouden en kunnen variëren. Voorafgaand aan de boekingsbevestiging zullen wij u de actuele prijs opgeven van het door u gekozen vakantiearrangement en van de eventuele andere door ons aangeboden diensten.

Voordat u uw boeking maakt, zult u worden geïnformeerd over mogelijke extra kosten in verband met de bij uw boeking inbegrepen diensten en de door u geboekte vakantie.

Alle op de Website vermelde prijzen zijn totaalprijzen, inbegrepen accijnzen en administratiekosten. Mogelijk zijn plaatselijke kosten echter niet inbegrepen. Deze kunnen ter plaatse worden voldaan.
Wij proberen om u in onze beschrijvingen te informeren over alle plaatselijke kosten, maar dit is niet altijd goed mogelijk omdat deze prijzen aan verandering onderhevig zijn. De gebruikelijke plaatselijke kosten omvatten, onder meer, lokale belastingen en toeristenbelastingen, airconditioning, kluizen, afstandsbedieningen, spa's, badhanddoeken, parkeerplaats, entertainment en activiteiten buiten de locatie, babystoelen, ledikanten, babysitter, kindermaaltijd-roomservice, minibar, tv of satelliet-tv, telefoongebruik, uitzicht op zee, zonnestoelen, jacuzzi, sauna, tafeltennis, biljart en dartspel.

Wij behouden ons het recht voor in bepaalde omstandigheden de prijs van uw vakantie te wijzigen nadat u geboekt hebt, maar we zullen de prijs niet wijzigen binnen de laatste 4 maanden vóór de vertrekdatum. Wanneer we de prijs moeten wijzigen zullen wij u een wijzigingsfactuur toezenden waarin de veranderingen zijn weergegeven. Nadat een boekingsbevestiging is verstuurd, zullen eventuele prijsverhogingen enkel en alleen het gevolg zijn van veranderingen in de kosten voor de levering van uw vakantie ten gevolge van gewijzigde vervoerstarieven (brandstof, luchthavengelden, vluchtprijzen en andere vervoerskosten die deel uitmaken van onze overeenkomst met het vervoersbedrijf), van toepassing zijnde belastingen en verplichtingen of schommelingen in de wisselkoersen.

Wanneer de verhoging van de prijs van uw vakantie minder bedraagt dan 2% van de op uw boekingsbevestiging vermelde vakantieprijs (verzekeringspremies en eventuele wijzigingskosten niet inbegrepen), zullen wij de veranderingen in de kosten voor onze rekening nemen. Alleen wanneer de verhoging boven het gemelde percentage komt zal deze aan u worden doorberekend. Als veranderingen in onze kosten een verlaging van uw vakantieprijs betekenen die niet meer bedraagt dan 2% van uw vakantieprijs zullen wij geen terugbetaling doen, maar alle bedragen boven deze grens zullen volledig worden uitgekeerd, met inhouding van administratiekosten ten bedrage van €1,-.

In het geval van een verhoging van de prijs van uw vakantie met meer dan 2% (berekend zoals hierboven vermeld) geldt het volgende:
1. U kunt uw vakantieboeking annuleren binnen 14 dagen nadat wij u de wijzigingsfactuur hebben gestuurd en een restitutie van het volledige aan ons betaalde bedrag ontvangen;
2. Tenzij u besluit tot annulering op grond van het voorgaande punt 1, hebt u recht op de alternatieven die zijn vermeld in paragraaf 7, met uitzondering van de vermelde compensaties.

De in de laatste wijzigingsfactuur vermelde prijs is gegarandeerd, tenzij u uw vakantieboeking wijzigt. Verhogingen in onze kosten die zich voordoen nadat de laatste wijzigingsfactuur verstuurd is, komen voor onze rekening. Wanneer u de instelling van uw creditcard/betaalkaart opdracht geeft enige betaling die u met betrekking tot uw boeking verschuldigd bent terug te boeken, dan zullen wij hiervoor per geval een vergoeding van €10,- plus de hieraan verbonden kosten in rekening brengen.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor mogelijke prijswijzigingen die kunnen worden doorgevoerd door leveranciers of overheden. Evenmin zullen we aansprakelijk zijn voor prijswijzigingen die het gevolg zijn van persoonlijke vergissingen of verkeerde informatie die door die leveranciers of overheden worden verschaft, of van elke mogelijke andere onvoorziene oorzaak.

6. ALS WIJ UW BOEKING ANNULEREN

Wij streven ernaar uw vakantie te leveren zoals geboekt, maar we kunnen tot annulering overgaan (i) als gevolg van een Onvoorziene Gebeurtenis buiten onze controle of (ii) indien u het volledige bedrag van de vakantieprijs niet op tijd (ten minste 45 dagen vóór de vertrekdatum) hebt betaald. Als wij uw vakantie annuleren kunt u, tenzij de annulering te wijten is aan het feit dat u niet betaald hebt of aan een Onvoorziene Gebeurtenis buiten onze controle, kiezen voor volledige terugbetaling of voor een vervangende vakantie van:

tenminste dezelfde of een hogere kwaliteit, indien wij u deze kunnen aanbieden. een lagere klasse vakantie, indien wij u deze kunnen aanbieden en het verschil in prijs tussen de oorspronkelijk gekochte vakantie en de lagere klasse vakantie van ons terugkrijgen

Als u voor kiest voor bovenstaande optie 1 of 2 zullen de op uw vakantie van toepassing zijnde algemene voorwaarden ongewijzigd als Voorwaarden op uw nieuwe boeking van toepassing zijn. In beide gevallen zullen wij u een vergoeding uitkeren overeenkomstig de hieronder weergegeven tabel (tenzij wij uw vakantie annuleren omdat u niet de volledige vakantieprijs aan ons hebt betaald of omdat sprake is van een Onvoorziene Gebeurtenis buiten onze controle). Wij zullen uw vakantie niet later dan 12 weken vóór uw vertrekdatum annuleren, tenzij sprake is van een Onvoorziene Gebeurtenis buiten onze controle.

7. ALS WIJ UW BOEKINGSGEGEVENS WIJZIGEN

Wij hopen dat voor de vakanties geen wijzigingen noodzakelijk zijn, maar vanwege het feit dat deze al vele maanden tevoren zijn gepland, is dit in sommige gevallen onvermijdelijk. Wij zullen u op de hoogte stellen van belangrijke wijzigingen in vakanties op onze Website op het moment dat u boekt. Mocht u al geboekt hebben, dan zullen wij u zo spoedig mogelijk inlichten over eventuele wijzigingen. Op onze Website aangegeven vliegtijden dienen uitsluitend ter oriëntatie en kunnen aan verandering onderhevig zijn. Als wij niet de zitplaatsoptie kunnen leveren waarvoor u hebt betaald, dan krijgt u het hiervoor betaalde bedrag vergoed. Op uw boekingsbevestiging staan de laatst geplande vluchttijden vermeld.

Belangrijke wijzigingen in uw vakantie

In sommige gevallen kunnen belangrijke wijzigingen in de door u geboekte vlucht of accommodatie noodzakelijk zijn.

Belangrijke wijzigingen in uw vakantie die in aanmerking komen voor een vergoeding overeenkomstig de onderstaande tabel (tenzij de wijziging is te wijten aan een Onvoorziene Gebeurtenis buiten onze controle) zijn: een aanzienlijke wijziging van bestemming; vervanging van de accommodatie door een andere van een lagere categorie; een wijziging in de vertrektijd van uw heen- of retourvlucht van meer dan 12 uur; een wijziging van het vliegveld van vertrek (m.u.v. wijzigingen tussen de Londense vliegvelden). Een vertraging in uw vlucht waartoe wij genoodzaakt zijn binnen 24 uur vóór de vertrektijd wordt niet beschouwd als een belangrijke wijziging, tenzij de vertraging meer dan 24 uur bedraagt. Voorafgaande wijzigingen zijn slechts voorbeelden; er kunnen ook andere significante wijzigingen zijn die worden aangemerkt als belangrijke wijziging.

Als wij u over een van deze belangrijke wijzigingen inlichten nadat uw vakantieboeking is bevestigd, kunt u:

het door ons aangeboden nieuwe arrangement accepteren; of
een vervangende vakantie van ons accepteren van tenminste dezelfde of een hogere kwaliteit, op de datum van de wijziging, als wij u deze kunnen aanbieden; of
instemmen met een vervangende vakantie van ons van een lager niveau; op de datum van de wijziging kunnen wij u deze alternatieve vakantie aanbieden en kunt u het verschil in prijs tussen de oorspronkelijk gekochte vakantie en de vakantie van een lager niveau van ons terugkrijgen; of
uw vakantie bij ons annuleren, met volledige restitutie van het betaalde bedrag.

U dient ons binnen 2 dagen na ontvangst van onze communicatie op de hoogte te brengen van uw keuze. In het geval dat u ons niet informeert zullen wij ervan uit gaan dat u uw vakantie wenst te annuleren en ontvangt u een volledige restitutie van alle betaalde bedragen.

Als u kiest voor optie 2 of 3 hierboven, zullen de bepalingen en voorwaarden die van toepassing zijn op uw vakantie niet wijzigen en zullen ook deze Voorwaarden nog steeds van toepassing zijn op uw nieuwe boeking.

Wij zullen u een compensatie betalen aan de hand van onderstaande compensatietabel, tenzij de wijziging het gevolg is van een Onvoorziene Gebeurtenis buiten onze controle of als wij u meer dan 2 maanden vóór uw geplande vertrekdatum op de hoogte brengen van de wijziging.

Compensatie

Alle compensaties zullen worden uitgekeerd aan de hand van de volgende tabel, uitgaande van het aantal dagen voorafgaand aan de vertrekdag van de geboekte vakantie waarop wij u inlichten over een belangrijke wijziging of annulering.

Tijd vóór vertrek waarin een belangrijke wijziging of annulering door ons wordt medegedeeld

Compensatie per reservering

Meer dan 2 maanden 0%
2 maanden – 15 dagen 5% van de totale vakantieprijs
15 – 3 dagen 10% van de totale vakantieprijs
48 – 0 uur 25% van de totale vakantieprijs

Per boeking zal slechts één compensatiebetaling worden gedaan.

In februari 2005 is een nieuwe Europese wet van kracht geworden met betrekking tot instapweigering, vertraging en annulering van vluchten. Deze wet verleent aan passagiers rechten, waaronder, in bepaalde omstandigheden, het recht om hun vlucht te annuleren en terugbetaling van de vluchtprijs te vorderen van de luchtvaartmaatschappij. Nadere informatie over deze rechten is verkrijgbaar op de luchthavens in de EU en bij de betreffende luchtvaartmaatschappijen.

8. ALS U UW BOEKINGSGEGEVENS WIJZIGT

U moet ervoor zorgen dat alle namen en gegevens juist zijn ingevoerd op het moment van boeking. Wij verzoeken u ons zo snel mogelijk schriftelijk op de hoogte te brengen als er een correctie moet worden aangebracht, of als u niet binnen 48 uur na het maken van uw reservering een boekingsbevestiging heeft ontvangen.

Behoudens het hierna genoemde, kunt u uw boeking overdragen aan een andere persoon tot aan de datum van uw vertrek, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

u maakt de wijziging schriftelijk kenbaar;
de nieuwe hoofdboeker aanvaardt de overdracht; en
die persoon gaat akkoord met het voldoen aan de Voorwaarden.

Voor het veranderen van een passagier op een reservering zullen we wijzigingskosten in rekening brengen, in overeenstemming met de onderstaande tabel, om onze kosten van het verwerken van een dergelijke wijziging te dekken. Deze wijzigingskosten zullen worden verwerkt in de nieuwe boekingsbevestiging. De nieuwe hoofdboeker zal verantwoordelijk zijn voor de betaling van het eventuele openstaande saldo op die nieuwe boekingsbevestiging. Houdt u er rekening mee dat, als u uw boeking wenst over te dragen aan een andere persoon, dit in sommige gevallen door de vlucht- of accommodatieverstrekker kan worden behandeld als een annulering en dat tot 100% van de oorspronkelijke kosten van uw vakantie in rekening kan worden gebracht, in overeenstemming met paragraaf 9. Indien dit het geval is zullen wij u daarvan op de hoogte brengen.

Als u uw vakantie op enigerlei wijze wilt veranderen na bevestiging van uw reservering, bijvoorbeeld de door u gekozen vertrekdatum of accommodatie, zullen we proberen dit voor u te regelen, maar het kan zijn dat dit niet meer mogelijk is. Elk verzoek om iets te wijzigingen moet schriftelijk door de hoofdboeker worden ingediend. Afhankelijk van wanneer u ons informeert, kan het zijn dat de wijzigingen door ons behandeld worden als annulering van uw bestaande vakantie en een verzoek om een nieuwe vakantie te boeken. In sommige gevallen kunnen de kosten die de verzochte wijziging met zich meebrengt ook betekenen dat annuleren en omboeken een betere optie is. In dat geval zullen wij u hiervan op de hoogte brengen.

Wij zullen u vragen een toeslag te betalen, in overeenstemming met de onderstaande tabel, voor elke door u verzochte wijziging waarvoor wij kosten moeten maken en voor eventuele verdere kosten die wij maken ten behoeve van deze wijziging, waaronder, indien van toepassing, eventuele annuleringskosten zoals hieronder uiteengezet. Wij zullen u op de hoogte brengen van het bedrag van de toeslag wanneer u contact met ons opneemt. U dient zich ervan bewust te zijn dat deze kosten oplopen naarmate de vertrekdatum nadert en dat u dus zo snel mogelijk contact met ons dient op te nemen om eventuele wijzigingen aan te brengen. Opmerking: bepaalde reisarrangementen kunnen niet meer worden gewijzigd nadat de reservering is gemaakt. Elk verzoek tot wijziging kan oplopen tot annuleringskosten van maximaal 100% van de waarde van de vakantie in kwestie.

Houd er rekening mee dat sommige hotels wijzigingen zullen behandelen als een annulering en dienovereenkomstig kosten in rekening brengen(tot 100% van de kosten van de oorspronkelijke accommodatie) voor dat gedeelte van het arrangement. Indien van toepassing zullen deze kosten aan u worden doorberekend. In het geval dat u een wijziging aanbrengt in uw accommodatie, als in eerste instantie een niet-restitueerbare accommodatie werd gekozen, blijft u verantwoordelijk voor het betalen van 100% van de kosten van de oorspronkelijke accommodatie.

Bij het wijzigen van uw vakantiegegevens, zal de prijs van uw nieuwe reisarrangementen worden gebaseerd op de prijs die geldt op de dag dat u de wijziging doorvoert. Deze prijzen kunnen niet hetzelfde zijn als wanneer u voor het eerst uw reservering heeft gemaakt.

Wij willen u erop wijzen dat vluchtopties niet worden gerestitueerd, maar in bepaalde omstandigheden wel kunnen worden gewijzigd, mits betaling wordt gegarandeerd van de vergoedingen en andere bijkomende kosten met betrekking tot de wijziging zoals vermeld in deze paragraaf 8. Een aantal extra's, zoals transfers, excursies, entreebewijzen voor attractieparken en extra uitgaven op de luchthaven kunnen niet worden gerestitueerd. We zullen alle niet-restitueerbare reserveringen duidelijk benoemen wanneer u deze arrangementen. Neem contact met ons op als u hier nog niet zeker van bent op het moment van boeking.

Wijzigingskosten

Verzoek tot wijziging
Meer dan 15 dagen voor vertrekdatum kosten door de wijziging van het arrangement + wijzigingstoeslag van € 50,00
14 dagen tot 48 uur (inclusief) voor vertrek datum kosten door de wijziging van het arrangement + wijzigingstoeslag van € 60,00
48 uur of minder voor vertrek datum kosten door de wijziging van het arrangement + wijzigingstoeslag van € 100,00

9. ALS U UW BOEKING ANNULEERT

Indien u uw boeking wenst te annuleren, moet u zo snel mogelijk schriftelijk contact met ons opnemen door het sturen van een email naar annuleringen@holiday.easyjet.com.

Gids Voor Onze Annuleringskosten

Als u uw vakantie wilt annuleren en wij niet in gebreke gebleven zijn, zullen we annuleringskosten in rekening brengen, in overeenstemming met de hieronder uiteengezette tabel, om de kosten van het verwerken van uw annulering te dekken. We zullen u het bedrag van de annuleringskosten bevestigen wanneer u contact met ons opneemt. U bent verantwoordelijk voor het betalen van deze kosten.

De kosten zullen worden berekend op basis hoeveel dagen voorafgaand aan uw geboekte vertrekdatum ontvangen wij uw annuleren, in overeenstemming met de tabel hieronder, en dienen om door ons gemaakte administratieve en beheerskosten van het annuleren van uw vakantie te dekken. Als u voor één of meerdere passagiers op uw boeking wenst te annuleren moet u een deel van de van toepassing zijnde annuleringskosten voor die passagiers betalen.

In het geval dat boekingen van hotels, extra's, vervoer of vluchtopties, gedeeltelijk of volledig, niet gerestitueerd worden zullen de kosten van deze boekingen worden toegevoegd aan de annuleringskosten die u moet betalen. Let op: dit kan oplopen tot 100% van de kosten van uw originele vakantie.

Annuleringskosten

Verzoeken tot Annulering
Meer dan 15 dagen vóór de vertrekdatum

Vervallen van de betaalde aanbetaling

Kosten ten gevolge van de annulering van het arrangement + annuleringskosten van € 50,00

Niet-restitueerbare bedragen - Tot 100% van het boekingsbedrag
14 dagen tot 48 uur (inclusief) vóór de vertrekdatum Kosten ten gevolge van de annulering van het arrangement + annuleringskosten van € 75,00

Niet-restitueerbare bedragen - Tot 100% van het boekingsbedrag
48 uur of minder voor vertrekdatum Kosten ten gevolge van de annulering van het arrangement + annuleringskosten van € 100,00

Niet-restitueerbare bedragen - Tot 100% van het boekingsbedrag

10. UW FINANCIELE BESCHERMING

EasyJet holidays is een Spaanse onderneming, in bezit van de in Spanje voor een reisbureau verplichte vergunningen, met licentienummer AVBAL/656. Zij voldoet aan alle in Spanje geldende wettelijke en financiële vereisten en verzekeringseisen en aan de in dat land en in Nederland op reisbureaus van toepassing zijnde regelgeving.

11. ONZE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR UW VAKANTIE

Wij zullen ervoor zorgen dat u alle diensten ontvangt die deel uitmaken van de door u gekozen en door ons bevestigde vakantie. Deze diensten worden geleverd, hetzij rechtstreeks door ons, hetzij door onafhankelijke externe leveranciers. Wij zijn ervoor verantwoordelijk om te zorgen dat elk deel van de door u bij ons geboekte vakantie voldoet aan redelijke standaarden en zoals door ons was geadverteerd (of zoals gewijzigd en aanvaard door u). Indien een deel van uw vakantie niet wordt geleverd zoals omschreven, kan dit, voor zover van toepassing, aanleiding zijn tot uitkering van een compensatie, tenzij sprake is van een Onvoorziene Gebeurtenis buiten onze controle.

Wij hebben alle nodige voorzorgen genomen om ons ervan te verzekeren dat alle diensten die behoren tot de door ons aangeboden vakantie aan u geleverd worden door efficiënte en gerenommeerde bedrijven.

12. PERSOONLIJK LETSEL

Als u wordt getroffen door letsel, ziekte of overlijden als direct gevolg van diensten die aan u werden geleverd als onderdeel van uw vakantie, kan dit aanleiding zijn tot uitkering van een vergoeding. Wij zullen echter geen vergoedingen uitkeren wanneer het letsel, de ziekte of het overlijden veroorzaakt werd door gebeurtenissen of omstandigheden die door de veroorzaker niet hadden kunnen worden voorzien of voorkomen, zelfs niet als deze alle noodzakelijke zorgvuldigheid zou hebben betracht. Tevens zullen we geen bedragen uitkeren indien de ziekte, het letsel of het overlijden te wijten was aan eigen schuld. Indien wij een vergoeding uitkeren, zal deze vergelijkbaar zijn met de schadevergoeding die zou worden toegekend onder Nederlands recht door een Nederlandse rechter.

Indien u te maken krijgt met letsel, ziekte of overlijden tijdens uw vakantie gaat u ermee akkoord om ons te helpen met ons onderzoek op de volgende manieren:

reeds tijdens uw verblijf op het resort dient u ons en de betroffen dienstverlener in kennis te stellen van uw letsel of ziekte
bovendien dient u binnen 1 maand na thuiskomst onze klantenservice op de hoogte te brengen van uw claim, per e-mail naar klantenservice@holiday.easyjet.com , om ons in staat te stellen het geval te onderzoeken; u dient voorts uw medewerking te verlenen aan het door ons verrichte onderzoek;
indien mogelijk dient u een schriftelijke doktersverklaring bij te voegen.
u draagt alle eventuele rechten die u hebt tegenover de leverancier of een derde aan ons over, zodat wij de door ons aan u uitgekeerde bedragen en de eventuele proceskosten en andere kosten kunnen verhalen op de betreffende leveranciers. Hierbij is geen sprake van enig winstoogmerk;
u dient volledig met ons samen te werken als wij of onze verzekeraars het aan ons overgedragen willen afdwingen; en
ongeacht het voorgaande, alle betalingen die we maken kunnen worden beperkt in overeenstemming met de Britse wet en internationale verdragen.

Als u of een op uw vakantieboeking vermelde medereiziger gewond raakt, ziek wordt of komt te overlijden tijdens een activiteit die geen onderdeel is van de vakantie, of indien u onvoorziene extra kosten moet maken waarvoor wij niet aansprakelijk zijn omdat deze voortvloeien uit een Onvoorziene Gebeurtenis buiten onze controle, dan zullen wij in voorkomende gevallen, naar eigen inzicht en voor zover daartoe in staat, trachten te helpen.

13. VERZEKERING, EXCURSIES EN ANDERE SERVICES “EXTRA’S”

Wij bevestigen dat we een geldige verzekering hebben afgesloten voor de gelden die u aan ons hebt betaald voor uw vakantie, waarbij onze verzekeraars hebben afgesproken u terug te betalen in het geval van insolventie aan onze kant.

Desalniettemin wordt aangeraden uzelf en alle andere leden van uw groep, met inbegrip van baby’s en kinderen, afdoende voor de vakantie te verzekeren, bijvoorbeeld ter dekking van eventuele annulerings-, repatriërings- of ziektekosten in geval van ongeluk, ziekte of overlijden. Wij wijzen erop dat dergelijke verzekeringspolissen niet via ons of een door ons aanbevolen derde hoeven te worden afgesloten.

Verzekeringen, excursies, rondritten en andere producten en diensten die onafhankelijk van de Website worden geboekt (“Extra’s”), en die u, hetzij vóór uw vertrek, hetzij plaatselijk of op uw resort tijdens uw vakantie rechtstreeks boekt bij of betaalt aan derden, maken geen deel uit van het door ons geleverde of samengestelde vakantiearrangement. Voor alle geboekte extra’s geldt het desbetreffende contract rechtstreeks voor u en voor de derde die deze extra’s levert (dat wil zeggen, al naar gelang het geval: de verzekeraar, de organisator van de excursie of rondrit of de leverancier van de producten of diensten). Wij zijn niet aansprakelijk voor verleende extra’s, noch voor enig voorval tijdens de deelname aan deze door de operator of leverancier aan u geleverde extra’s.

Alle extra’s die rechtstreeks worden geboekt via onze Website of bij ons contactcenter zijn gedekt.

14. OP VOORHAND TE VERSTREKKEN PASSAGIERSINFORMATIE (API)

Een voorwaarde voor de boeking is dat u en uw groepsleden bepaalde informatie verstrekken die kan worden overgedragen aan overheidsinstanties en grenscontrole- en veiligheidsdiensten ter wille van de veiligheid en terreurbestrijding. Deze op voorhand te verstrekken passagiersinformatie is internationaal bekend als “Advanced Passenger Information” of “API”. Deze informatie omvat in ieder geval: volledige naam zoals vermeld in uw paspoort of reisdocument, geslacht, geboortedatum en type reisdocument met nummer, land van afgifte en vervaldatum. Wanneer er een lage aanbetaling is gedaan op een vakantie waarvan de gehele aanbetaling niet terug haalbaar is en deze word geannuleerd door de klant, is het verlies van de aanbetaling een gedeelte van de vakantie en hierbij is de vluchthavenbelasting niet meegerekend.

15. BETALING VAN UW REISARRANGEMENT

U kunt desgewenst bij vakantieboekingen meer dan 45 dagen vóór vertrek een aanbetaling doen; het volledige bedrag dient dan 45 dagen vóór vertrek te zijn betaald. Het bedrag van de aanbetaling zal door ons worden gespecificeerd op het moment van boeking. Ingeval u gekozen hebt voor een hotel waarvan de boeking niet-terugvorderbaar is, is het niet mogelijk om een aanbetaling te doen en dient u het volledige bedrag te voldoen; als dit het geval is zal dit in het gekozen arrangement duidelijk worden vermeld en zult u de mogelijkheid hebben dit te accepteren. Na bevestiging zullen in geval van annulering de aanbetaling voor de boeking, extra betaalde kosten en verzekeringspremies niet worden terugbetaald, tenzij in de situaties omschreven in paragraaf 5, 6 of 7 van deze algemene voorwaarden of anderszins door de wet bepaald.

Wanneer u een aanbetaling doet, zullen wij in de boekingsbevestiging het uitstaande saldo met de bijbehorende vervaldatum vermelden. Het uitstaande saldo dient ten minste 45 dagen vóór de datum van vertrek betaald te zijn. Zo niet, dan behouden wij ons het recht voor om uw boeking als geannuleerd af te handelen. Met de aanvaarding van deze algemene voorwaarden geeft u ons toestemming om het verschuldigde restbedrag 45 dagen vóór de datum van vertrek van uw creditcard af te boeken.

Voor telefonische boekingen zal een extra boekingstoeslag van €10,- in rekening worden gebracht.

16 ALS U EEN KLACHT HEBT

Als u een klacht hebt over een arrangement tijdens uw vakantie, dan dient u hiervan onverwijld de plaatselijke dienstverlener in kwestie op de hoogte te stellen. Als deze het probleem niet onmiddellijk kan oplossen, dient u direct contact met ons op te nemen via het telefoonnummer van onze 24-uursdienst 020-8110841, zodat wij hulp kunnen bieden. Als u bij thuiskomst nog steeds niet tevreden bent, dient u dit ons klantenserviceteam schriftelijk te laten weten, door een mail te sturen naar klantenservice@holiday.easyjet.com, om uw klacht naar behoren te laten onderzoeken. Wij zullen uw klacht binnen 14 dagen behandelen en binnen 28 dagen kunt u een antwoord verwachten. Vermeld in uw e-mail het referentienummer van uw vakantie en de telefoonnummers waar u overdag en ’s avonds bereikbaar bent. Indien u uw klacht wenst in te dienen bij de lokale autoriteiten waar Hotelopia SL (EasyJet holidays) is gesitueerd, gelieve de link hier beneden te gebruiken en de noodzakelijke stappen in de link te volgen.

17. ONLINE INCHECKEN

Alle klanten dienen online in te checken voordat zij op reis gaan. U kunt voor uw vlucht vóór vertrek online inchecken op www.easyjet.com. Bij online inchecken zult u gevraagd worden de API in te voeren; zorg dat u uw easyJet vluchtnummer bij de hand hebt. Kijk op www.easyjet.com voor de begin- en eindtijden voor het online inchecken.

18. GEDRAG TIJDENS DE REIS

Wij behouden ons het recht voor om u als klant te weigeren of verder geen zaken meer met u te doen als wij of enige bevoegde autoriteit van mening zijn dat uw gedrag storend is, onnodig ongemak veroorzaakt, bedreigend of grof is, anderen van streek brengt, ergert of stoort of andere reizigers of onze medewerkers of agenten op het vertrekpunt of in het resort, telefonisch schriftelijk of in persoon in gevaar brengt.

Als de gezagvoerder van uw vlucht of een medewerker van het cabine- of grondpersoneel van mening is dat u stoort of dat u aan een besmettelijke ziekte lijdt, dan kunnen zij weigeren om u de reis te laten voortzetten danwel uw bewegingsvrijheid aan boord beperken of u laten uitstappen.

Als u zich storend gedraagt en men weigert u te laten instappen op uw vlucht van vertrek, dan zullen wij uw boeking vanaf dat moment als door u geannuleerd afhandelen en dient u de annuleringskosten te betalen zoals uiteengezet in paragraaf 9. Als dit in het buitenland gebeurt, dan zult u verantwoordelijk zijn voor uw eigen retourvlucht en voor die van andere leden van de groep die niet zonder u verder kunnen of willen reizen. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige terugbetaling of vergoeding, noch voor de kosten of uitgaven die u moet maken.

Als u op grond van uw gedrag de toegang aan boord geweigerd wordt of u bent onder invloed van alcohol of drugs, dan kunnen we uw gegevens en de datum van de instapweigering ter informatie aan andere luchtvaartmaatschappijen doorgeven. Daarna kan het voor u moeilijker worden andere vliegtickets te boeken. In al deze gevallen krijgt u niets terugbetaald en hebt u geen recht op vergoeding; wij kunnen dan bovendien een vordering tegen u instellen voor schade, gemaakte kosten en uitgaven (waaronder eventuele proceskosten) die ten gevolge van uw gedrag gemaakt moeten worden, onder meer ten behoeve van (i) herstel of vervanging van verloren, beschadigde of door u vernietigde goederen, (ii) schadevergoeding aan passagiers, bemanningsleden, personeel of agenten die door uw optreden zijn getroffen, en (iii) verandering van de bestemming van het vliegtuig met als doel u van boord te zetten. Ook kan een strafrechtelijke procedure tegen u worden aangespannen.

19. UW ACCOMMODATIE

De accommodatie die wij voor u arrangeren mag uitsluitend worden gebruikt door de personen die in de definitieve boekingsbevestiging zijn vermeld. U mag uw accommodatie niet delen, noch er iemand anders laten verblijven. U bent aansprakelijk voor eventueel tijdens uw verblijf veroorzaakte schade aan uw accommodatie of inboedel; de hieraan verbonden kosten komen voor uw rekening en het kan zijn dat deze ter plaatse dienen te worden betaald.

20. DE VOORWAARDEN VAN UW VLIEGTICKET

Wanneer u met het vliegtuig reist, kan het zijn dat uw reis onderworpen is aan bepaalde internationale verdragen zoals het Verdrag van Warschau, het Verdrag van Montreal of het Verdrag van Athene. U stemt ermee in dat op deze reis de eigen algemene voorwaarden van easyJet op u van toepassing zijn. Bij het regelen van dit vervoer voor u zijn we afhankelijk van de termen van deze internationale verdragen en de bedoelde algemene voorwaarden. U erkent dat al deze algemene voorwaarden deel uitmaken van uw overeenkomst met ons. U kunt ons vragen om een afschrift van de voorwaarden die op uw reis van toepassing zijn. De algemene voorwaarden van easyJet zijn op verzoek verkrijgbaar en zijn tevens te vinden op https://www.easyjet.com/en/terms-and-conditions.

21. REISTRANSFERS- SPECIALE VOORWAARDEN

Transfers voor kinderen/baby's

Denk eraan dat bij transfers geen kinderzitjes of zitverhogersworden aangeboden. Deze moeten voor eigen rekening als bagage worden meegenomen. Gebruik hiervan is verplicht voor baby's en voor kinderen onder de 12 jaar of onder de 1.35 meter lang.

Sportuitrusting

Als u reist met sportuitrusting kan de vakantieprijs hoger worden vanwege de extra vereisten voor het vervoer daarvan. Gelieve voorafgaande aan uw boeking contact op te nemen met onze klantenservice om uw bijzondere behoeften te bespreken.

22. FRAUDE OF ONWETTIGE ACTIVITEITEN

Betalingen moeten worden goedgekeurd door de kaarthouder die in de vakantieboeking wordt genoemd. Wij behouden ons het recht voor uw vakantiebetaling zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren of te blokkeren indien:

de transactie een verhoogd fraudegevaar heeft, door ons te beoordelen op grond van analyse van een reeks vooraf bepaalde gegevens en van onze uitgebreide kennis en ervaring met fraudepogingen;
de kaarthouder de betaling niet heeft goedgekeurd en claimt dat de vakantieboeking frauduleus is;
wij een redelijk vermoeden hebben dat de kaarthouder of passagier betrokken is bij andere frauduleuze activiteiten.

In het geval dat we uw kaarttransactie blokkeren zoals hierboven uiteengezet, wordt u verzocht de betaling met een andere creditcard te voldoen.

Vermoeden van fraude

Van tijd tot tijd worden wij door banken en creditcardinstellingen gevraagd transacties te onderzoeken waarvan de kaarthouder vermoedt dat deze frauduleus zijn. Als wij in de loop van een dergelijk onderzoek in redelijkheid vaststellen dat een kaarthouder onterecht een transactie als fraudeleus teruggeclaimd heeft, zal de vakantieboeking aan nadere interne controles worden onderworpen. Toekomstige boekingen die aan de gegevens van deze kaarthouder gekoppeld zijn zullen geweigerd worden tot het moment waarop alle eventueel uitstaande tegoeden op grond van de onterechte claim betaald zijn.

Onwettige activiteiten

Delicten van prostitutie en kinderpornografie, zelfs als die in het buitenland zijn gepleegd, worden gestraft met gevangenisstraf onder lokale wetgeving.

23. PASPOORT, VISUM, EISEN MET BETREKKING TOT IMMIGRATIE EN GEZONDHEID, EN REISADVIEZEN VAN HET MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN:

U stemt ermee in dat wij u, voorafgaand aan het boeken van uw vakantie bij ons, algemene informatie hebben verstrekt over:

vereisten met betrekking tot paspoorten en visa voor uw vakantie (met inbegrip van informatie over hoeveel tijd er waarschijnlijk nodig zal zijn om de juiste paspoorten en visa te verkrijgen); en
vereisten met betrekking tot gezondheidsformaliteiten voor de reis en het verblijf.

Het is uw verantwoordelijkheid om te zorgen voor de juiste paspoorten, visa en eventuele andere immigratiedocumenten die nodig zijn voor uw vakantie en / of om te voldoen aan alle gezondheidsformaliteiten. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid als u niet kunt vertrekken omdat u niet voldoet aan de vereisten met betrekking tot paspoort, visa, immigratievoorwaarden of indien u niet voldoet aan alle van toepassing zijnde gezondheidsvoorwaarden.

24. CONTACT MET U OPNEMEN

Als u via onze Website hebt geboekt of indien u op enig moment hebt aangegeven de voorkeur te geven aan communicatie per e-mail, dan zullen wij contact met u opnemen via het door u opgegeven e-mailadres. Wij gaan ervan uit dat het door u opgegeven e-mailadres correct is en dat u bekend bent met de risico’s van deze vorm van communicatie.

25. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Deze overeenkomst en onze diensten worden uitsluitend toegepast door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wet. Zowel u als wij gaan akkoord ons te onderwerpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechtbank.

Maart 2015