Medical Information

Dit helbred og ro i sindet er vigtigt for os, og vi ønsker at du skal have det så behageligt som muligt om bord på flyet. Ved langt de fleste sygdomme er det fuldstændigt sikkert at flyve. Men tjek oplysningerne her, hvis du er i tvivl, eller kontakt egen læge angående din specifikke sygdom. Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Vores kundeservice.

At rejse med medicinsk udstyr

En vis mængde medicinsk udstyr kan medbringes om bord. Hvis du medtager omfangsrigt udstyr eller mange forsyninger, skal du dog kontakt os for at sikre, at vi imødekomme dig.

Medicin

 • Vi råder dig til at medtage din medicin i håndbagagen.
 • Medbring et brev fra din læge som bekræfter typen af medicin og hvad den tages for
 • Vi kan ikke opbevare din medicin køligt om bord.

Nåle

Du må gerne medtage nåle og injektionssprøjter om bord til behandling af sygdomme. Dog skal du sikre dig, at du medbringer et brev fra din læge som bekræfter typen af medicin, og hvad den tages for.

Du skal selv administrere enhver indsprøjtning, som er nødvendig under flyturen. Vores kabinepersonale kan under ingen omstændigheder yde hjælp til medicin, herunder indsprøjtninger.  Giv kabinepersonalet besked, hvis du skal bruge nålene, så de kan skaffe en affaldsbeholder til skarpe genstande.

Medicinsk ilt

Vi kan ikke levere medicinsk ilt til standardbrug om bord.

Du kan medbringe egen ilt til personligt medicinsk brug. Det kan være:

 • Små luftcylindere med komprimeret ilt
 • Luftflasker
 • Batteridrevne iltkoncentratorer

Under forudsætning af at:

 • Beholderne ikke er længere end 50 cm og over 25 cm i diameter
 • Højst to beholdere må medbringes pr. passager, under forudsætning af, at de kan stuves enten under sædet foran eller i bagageboksene. Kontakt os venligst hvis du har behov for mere end to flasker.
 • Det er ikke tilladt at medbringe kemiske iltgeneratorer om bord.

Medicinsk dokumentation, der bekræfter, at ilt er nødvendig af medicinske årsager, og at du er stærk nok til at rejse, skal fremvises ved bagagedropskranken.

Pacemakere

Hjertepacemakere eller andre apparater, herunder dem, der kører på lithiumbatterier, og som er implanteret i en person eller radiobaserede lægemidler i en persons krop som følge af lægelig behandling, er tilladt.

Sygebårer

Vi accepterer ikke sygebårer på vores fly.

At rejse som gravid

Vordende mødre

Selv om graviditet ikke anses for at være en sygdom og du kan rejse indtil ganske langt henne i graviditeten, bemærk venligst at:

 • Hvis du har oplevet komplikationer i din graviditet, da bedes du konsulte din læge, før du flyver med os
 • Du kan rejse indtil slutningen af 35. uge (hvis du venter ét barn)
 • Hvis du venter mere end et barn, kan du rejse indtil slutningen af 32. uge

Vordende mødre, der ønsker at rejse med et lille barn på skødet, kan gøre dette.

Dyb veneblodprop ("DVT")

Denne sygdom hænger sammen med lange perioder uden aktivitet og rammer især personer, der flyver langdistance. DVT kaldes undertiden "økonomiklassesyndrom", men passagerer der rejser i bil eller tog er også udsat for risikoen. Følgende kan bevirke, at du er mere udsat for DTV:

 • En tendens til blodpropdannelse,
 • Nylig operation, især operation i ben, sår eller hævelse inden for seks uger før flyvning,
 • Langvarig inaktivitet, især lammelse i et/begge ben,
 • Tidligere eller nuværende DVT eller tilfælde af DVT i familien,
 • Hvis du er over 40 år,
 • Hvis du tager p-piller og visse andre hormonbehandlinger,
 • Hvis du er gravid,
 • Hvis du har åreknuder,
 • Nylig hjertesygdom,
 • Hvis du har en ondartet sygdom eller får kemoterapi,
 • Blodsygdomme,
 • Udtømning af kropsvæsker, der forårsager øget fortykkelse af blodet, eller
 • Hvis du har haft et slagtilfælde inden for 6 uger før flyvningen.

Da manglende bevægelse er den største risiko for at udvikle DVT, rådes du til under flyvningen for at formindske risikoen ved at:

 • Bevæge dig rundt i kabinen,
 • Skifte stilling ofte,
 • Undlade at krydse benene,
 • Foretage øvelser i sædet, og
 • Drikke rigelige mængder vand før, under og efter flyturen. 

Hvis du er tilbøjelig til at få DTV, skal du vurderes af din læge før flyturen og have ordentligt tilpassede, graduerede kompressionsstrømper på, lavmolekylært heparin eller et oralt antikoagulerende middel med warfarin. Hvis du er i risikogruppen, bør du ikke forlade dig på aspirin for at forhindre DVT.

Vejledning til diabetikere

Hvis du har diabetes og behov for indsprøjtninger under flyvningen, skal du selv foretage indsprøjtningerne, og du bedes om at oplyse kabinepersonalet om din sygdom, når du går om bord i flyet. Vær sikker på, at du har forsyninger af insulin i din håndbagage frem for i den indtjekkede bagage. Insulin kan miste sin virkning, hvis den transporteres i lasterummet på grund af frysetemperaturer. Der kræves ikke lægeerklæring for at rejse med insulinpenne til diabetes.

Hvis du tager insulin eller langtidsvirkende sulfonylurea, råder vi dig til at medtage ekstra kulhydrater i din håndbagage og under hele flyveturen forblive på "hjemme-tid".

Vejledning til dykkere

Dykkersyge

For at mindske risikoen for dykkersyge, bør du sørge for, at du ikke dykker 24 timer forud for flyvning.

Luftbeholdere til dykning/sportsdykning accepteres ikke om bord.

Allergier

Vi kan ikke garantere et allergifrit miljø om bord eller i vores samarbejdspartneres afgangs- og ankomsthaller.

Hvis du lider af en allergi, der kan medføre anafylaksi, skal du medtage din medicin (fx antihistaminer, EpiPen) i din håndbagage.

Nødder

Du skal være opmærksom på, at vi sælger peanuts om bord. Hvis du lider af anafylaksi, oplys venligst kabinepersonalet derom når du går om bord i flyet, så salg af nødder kan forhindres på flyet. Vi beder også om, at andre passagerer ikke indtager nødder, som de har medbragt, men vi kan ikke garantere dette.

At flyve efter sygdom eller operation

Type af operation

Rejse tilladt efter

Hjerteoperation

14 dage

Ballonudvidelse

5 dage

Maveoperation

10 dage

Thoraxkirurgi

6 uger

Fjernelse af mandler

14 dage

Operation i mellemøret

Trommehulen er tør og normalt opluftet (normalt 14 dage)

Grå stær/hornhindelaseroperation

1 dag

Efter nylig operation er en lægeerklæring påkrævet til bekræftelse af, at du er i rask nok til at flyve

Type af medicinsk hændelse

Rejse tilladt

Hjertetilfælde

7 dage, hvis det er mindre alvorligt eller ukompliceret

Ved alvorlige eller komplicerede hjertetilfælde konsulteres en læge før flyvning

Der kræves en lægeerklæring til bekræftelse af, at du er i rask nok til at flyve

Slagtilfælde

10 dage

Ved rejse i perioden mellem 11 og 21 dage efter et tilfælde kræves en lægeerklæring til bekræftelse af, at du er rask nok til at flyve

Pneumothorax

Når brystkassen er blevet tømt og lungen er fuldt udvidet (normalt 14 dage)

Skal rejse med ledsager

Der kræves en lægeerklæring til bekræftelse af, at du er i rask nok til at flyve

Dybtgående øjenskade

7 dage


Type af sygdom

Rejse tilladt

Angina

Kun hvis tilstanden er stabil

Infektion i mellemøret

Når tilstanden er overstået (normalt 7 dage)

Bihulebetændelse

Når tilstanden er overstået (normalt 7 dage)

Kronisk blodmangel

Det er ikke tilladt at flyve

Epilepsi

24 timer efter et alvorligt epilepsianfald

Astma

Rejse tilladt

Opbevar inhalator(er) i din håndbagage

Svær astma - skaf en lægeerklæring til bekræftelse af, at du er rask nok til at rejse

Autohalere er tilladt, hvis de ikke indeholder iltbeholdere

Lungesygdomme (kronisk obstruktiv lungesygdom, cystisk fibrose, bronkiektasi)

Kun hvis der foreligger en lægeerklæring til bekræftelse af, at du er rask nok til at flyve

Vi anbefaler, at du søger læge for at afgøre, om ilt er påkrævet under flyturen.

Passagerer med vejrtrækningsbesvær må ikke flyve.

Passagerer, som rejser med en ubetydelig smitsom sygdom, inklusive enhver af følgende sygdomme, har lov til at flyve i overensstemmelse med retningslinjerne i nedenstående tabel.

Smitsomme sygdomme

Rejse tilladt

Røde hunde

4 dage efter at udslættet er opstået

Mæslinger

7 dage efter at udslættet er opstået

Fåresyge

Når al hævelse er faldet (normalt efter 7 dage)

Skoldkopper

7 dage efter at seneste blære er opstået

Virusinfektioner (fx sæsoninfluenza)

Når der ikke længere er smittefare

Det tillades ikke, at passagerer rejser, når de har en alvorlig smitsom sygdom (fx alvorlige luftvejsinfektoner, tuberkulose, lungebetændelse) uden en lægeerklæring til bekræftelse af, at de er raske nok til at flyve.

Det tillades ikke, at passagerer med meningitis eller smittet med en virus som følge af en pandemi såsom SARS eller H1N1 ("svineinfluenza") rejser.

Psykiatriske lidelser

Det er tilladt, at passagerer med psykiatriske lidelser flyver, med forbehold af følgende betingelser:

 • Hvis du lider af sygdomme såsom fobier, angst eller depression er du tilladt at flyve, med du skal i forvejen oplyse os og kabinepersonalet om sygdommen, når du går om bord i flyet,
 • Hvis du tidligere har været afhængig af stoffer eller alkohol, skal du være stabiliseret efter en afvænningsplan og du skal have en lægeerklæring til bekræftelse af, at du er rask nok til at flyve. Du må på rejsetidspunktet ikke være påvirket af stoffer eller alkohol.
 • Hvis vi mener, at du udgør eller kan udgøre en trussel for andre passagerers komfort eller sikkerhed, får du ikke lov til at rejse.
 • Du får ikke lov til at rejse, hvis du udviser en uforudsigelig, forstyrrende eller agressiv adfærd.