easyJet ferie - kun for personer med bopæl uden for Storbritannien

25.1 Dette punkt gælder for feriebestillinger, der foretages af personer med bopæl uden for Storbritannien.

25.2 For feriebestillinger foretaget af personer med bopæl i Storbritannien gælder følgende vilkår: holidays.easyJet.com/booking-conditions

25.3 Når du køber en ferie på easyJet Holidays hjemmeside (holidays.easyJet.com,) indgår du en aftale med os og forskellige leverandører, og din aftale er underlagt vores vilkår og hver leverandørs vilkår, for eksempel Hotelopia og disses leverandører af hoteller.  Navnet på den relevante leverandør vises under hele bestillingsproceduren, afhængigt af dine valg.  Den relevante leverandørs vilkår kan fås ved at kontakte os eller på leverandørens hjemmeside.

25.4 På tidspunktet et bestillingsnummer bliver oprettet, bliver det fulde beløb for din ferie trukket på dit kreditkort eller hævekort og opkrævet af os.

25.5 Med henblik på at beskytte penge, du har betalt for en ferie, har vi truffet aftale via International Passenger Protection Limited ("IPP"). Denne aftale giver sikkerhed for penge indbetalt af dig for din ferie og for udgiften til hjemtransport, hvis det usandsynlige skulle ske, at vi går konkurs.

25.6 Din aftale om en ferie oprettes, når du har modtaget en e-mail fra os og/eller en leverandør, der bekræfter, at der er oprettet et bestillingsnummer. Tjek venligst bekræftelsen meget grundigt. Hvis der er uoverensstemmelser eller det ikke er, hvad du mente at have bestilt, så kontakt straks vores kundeservice.

25.7 Vi planlægger arrangementer i meget god tid, og vi benytter os af ydelser fra leverandører, såsom hoteller og biludlejningsselskaber, som vi ikke har direkte kontrol med. Hvis vi har behov for at foretage ændringer eller at aflyse dine arrangementer, forbeholder vi os til enhver tid retten til at gøre dette. De fleste af sådanne ændringer er mindre væsentlige, og vi betaler ikke kompensation for mindre ændringer, men så snart det er muligt, vil vi oplyse dig om eventuelle mindre væsentlige ændringer. Vi er kun erstatningspligtige over for dig ved aflysning af eller væsentlige ændringer i din ferie. En væsentlig ændring er en ændring, vi foretager af din bestilling før din afrejse, og som vedrører et væsentligt vilkår i din bestilling, 25.8. Det er højst usandsynligt, at vi bliver nødt til at ændre eller aflyse din ferie. Hvis vi gør det, giver vi dig besked hurtigst muligt via e-mail, telefon eller SMS, og bruger den e-mail-adresse eller telefonnummer, som du oplyste os på det tidspunkt, hvor bestillingsnummeret blev oprettet.

25.9 Under forudsætning af, at det ikke strider mod gældende love eller forskrifter; hvor vi og/eller en leverandør foretager en væsentlig ændring eller aflyser din ferie, og der ikke er tid til at gøre dette før afrejsen, har du mulighed for at vælge mellem følgende muligheder:

(i) Hvis vi har foretaget en væsentlig ændring, kan du acceptere ændringen, eller
(ii) hvis vi har foretaget en væsentlig ændring eller aflyst din ferie, kan du købe en anden ferie af samme eller lignende standard, hvis en sådan ferie kan fås,
(iii) købe en anden ferie af lavere standard og modtage en tilbagebetaling af prisforskellen på den købte ferie og erstatningsferien, eller
(iv) afbestille eller acceptere aflysningen af din ferie og modtage fuld tilbagebetaling af alle de beløb, du har betalt os for ferien.
Disse muligheder findes ikke, hvis vores eventuelle ændring af din ferie er mindre væsentlig.

25.10 Ved meddelelse om aflysning eller en væsentlig ændring af din ferie, skal du oplyse os om dit valg inden for 5 dage efter modtagelse af e-mailen, brevet, telefonopkaldet eller SMS'en fra os, der giver dig besked om aflysningen/ændringen. Hvis du ikke giver os besked om dit valg inden for denne tidsramme, går vi ud fra, at du har valgt mulighed (iv).

25.11 Hvis vi bliver nødt til at meddele dig om en væsentlig ændring eller aflysning af din ferie, er vi ikke erstatningspligtige over for dig, hvis vi er tvunget til at foretage ændringen eller aflysningen som følge af usædvanlige og uforudsigelige omstændigheder, som vi eller vores leverandører ikke er herre over, og hvis konsekvenser ikke kunne være undgået, selv hvis al mulig omhu var udvist, såsom tilfælde af force majeure. Vi er heller ikke erstatningspligtige over for dig, hvis vi er tvunget til at foretage ændringen eller aflysningen på grund af din manglende betaling af beløb, du skylder os som en del af prisen for ferien.

25.12 Under forudsætning af, at det ikke strider mod gældende love eller forskrifter; hvis vi foretager en aflysning eller væsentlig ændring 14 dage eller derunder forud for afgangen, kan vi også give dig erstatning for op til maksimalt GBP 30, medmindre aflysningen ikke er sket på grund af omstændigheder som anført i 25.7.

25.13 Hele prisen for ferien forfalder på tidspunktet, hvor dit bestillingsnummer bliver oprettet. Følgende er ikke inkluderet i prisen:

 • Bagageovervægt (herunder gebyr for sportsudstyr),
 • Hurtig boarding eller hurtig boarding plus,
 • Rejseforsikring (som vi stærkt anbefaler, at du tegner før rejsen),
 • Børnesenge og mad til småbørn (skal normalt betales direkte til hotellet),
 • Måltider (medmindre andet er anført),
 • Transfers,
 • Udflugter eller entreudgifter (medmindre andet er anført),
 • Alle drikkepenge,
 • Tøjvask, 
 • Alle personlige genstande, såsom drikkevarer, udgifter til taxa og bus,
 • Udgifter til indkøb,
 • Pas,
 • Visum, 
 • Gebyrer for sikkerhedsudstyr,
 • Hotelparkering (hvis det findes), og
 • Udgiften for transport til og fra lufthavnen.

25.14 Hvis du ønsker at foretage ændringer i din ferie, fx ændre navnet på bestillingen eller nogle af de ydelser, du har bestilt, skal du give meddelelse om din anmodning snarest muligt til vores kundeservice.

25.15 Du kan desværre ikke foretage ændringer i afgangsdatoerne for ferien eller destinationer. For at gøre dette skal du aflyse dit nuværende bookingnummer og genbestille med de ændrede oplysninger.

25.16 Vi kan ikke garantere, at vi kan imødekomme eller acceptere ændringer i din ferie, når du anmoder herom. Ændringer, som du anmoder om, er underlagt leverandørers vilkår, som kan omfatte gebyrer for aflysning eller ændringer. Vores kundeservice kan oplyse dig om disse gebyrer. Du skal betale ethvert gebyr som er resulteret af ændringer eller aflysning fra din side.

25.17 Hvis du ønsker at afbestille dine rejsearrangementer af anden årsag end, at der er ændringer i prisen (punkt 25.11) eller andre væsentlige ændringer (punkt 25.7), skal du kontakte os.

25.18 Følgende gebyrer skal betales afhængigt af, hvornår meddelelse om aflysning modtages, og du kan være erstatningspligtig til at betale hotellet, billejen, et andet flyselskab eller andre gebyrer, der pålægges som følge af din aflysning:

Periode forud for afrejse, hvor meddelelse om aflysningen gives os

Din udgift, hvis du afbestiller din ferie

Mere end 8 dage før afgang

Den samlede flypris plus GBP 20

7 dage eller mindre før afgang

Den samlede flypris plus GBP 25 samt den første overnatning

25.19 De afbestillingsgebyrer som gælder for din rejse vises, når du er i gang med bestillingsproceduren, og hvad angår ferier med hotel, vises afbestillingsgebyret på dit bestillingsbevis. Der kan forekomme yderligere afbestillingsgebyrer for billejen, se punkt 24 ovenfor.

25.2 Hvis du har tegnet forsikring, kan du, alt afhængigt af forsikringsvilkårene, eventuelt få de ovenfor anførte afbestillingsgebyrer tilbagebetalt. Afbestillingsudgifter vises, når du er i gang med bestillingsproceduren og fremgår af din bekræftelse.

25.21 Hvis du ikke møder til dit fly rettidigt eller slet ikke møder op, eller ikke ankommer til hotellet, er du forpligtet til at betale et afbestillingsgebyr på 100% af det betalte beløb.

25.22 Hvis du har en klage, mens du er på ferie, skal du straks informere den relevante leverandør. Hvis du efter hjemkomsten stadig ikke er tilfreds, skal du straks, og ikke senere end 14 dage efter hjemkosten, kontakte vores Kundeservice.