easyJet Homepage

Farligt gods

Af hensyn til såvel flyets som alle ombordværendes sikkerhed må passagerers indtjekkede bagage eller håndbagage ikke indeholde artikler eller stoffer, som kan udgøre en fare (med visse undtagelser), disse omfatter:

Se flere oplysninger nedenfor vedrørende ting eller stoffer, som ikke er tilladt om bord i hverken indskrevet bagage eller håndbagage:
 • Gascylindre som f.eks. stærkt nedkølede, brændbare, ikke-brændbare og giftige gasser inklusive butan, ilt og propan. Dette omfatter også butangas (f.eks. til brug med opvarmede jern til hår) campinggas og creme brulee brændere.
 • Små patroner til andet udstyr. Der kan ikke medbringes mere end fire små cylindre med kuldioxid eller anden passende ikke-brændbar ikke-giftig gas per person, og vandkapaciteten for hver cylinder må ikke overskride 50 ml. Bemærk: For kuldioxid svarer en gascylinder med en vandkapacitet på 50 ml til en patron på 28 gr.
 • Brændbare væsker og faste stoffer såsom lightere eller varmebrændstoffer, maling og tændstikker (ud over en enkelt æske tændstikker eller en genopfyldelig cigaretlighter som anført nedenfor). Bemærk, at passagerer kun må have en æske sikkerhedstændstikker eller en genopfyldelig cigaretlighter på sig. Personen skal bære dette på sig selv, og det er IKKE tilladt at bære genstandene i håndbagagen eller den indskrevne bagage. Det er under ingen omstændigheder tilladt at medtage engangslightere og "strike anywhere" tændstikker i flykabinen (på dig eller i håndbagagen) eller i den indskrevne bagage.
 • Giftstoffer, såsom insektbekæmpelsesmidler, ukrudtsmidler og cyanid.
 • Radioaktive stoffer, oxiderende stoffer og organiske peroxider såsom blegemidler, fiberglas og reparationsværktøj.
 • Smittefarlige stoffer såsom bakterier eller vira.
 • Ætsende stoffer såsom kviksølv, syrer, baser og batterier med vådelementer.
 • Håndvåben, skydevåben og våben som fx legetøjsvåben eller våbenattrapper (plast eller metal), slangebøsser, armbrøster, harpuner, alle skydevåben og dele af skydevåben, signalpistoler, startpistoler, luftpistoler, rifler og haglgeværer, professionelle bolt- og sømpistoler, instrumenter til human aflivning af dyr, strømpistoler eller chokgranater, lightere der er udformet som skydevåben, med undtagelse af skydevåben og ammunition til politi, jagt og sportsformål eller konkurrencer (se yderligere oplysninger nedenfor).
 • Skarpe/skærende våben/blankvåben og skarpe genstande som fx økser, håndøkser, pile, kastepile, klatrekroge, harpuner, spyd, isøkser og issyle, isskøjter, kødøkser, husholdningsbestik, knive med blade, alle længder, og macheter, ski og vandrestave, barberblade og skalpeller, professionelt værktøj, sabler, sværd og kårdestokke, sakse, injektionssprøjter (medmindre de ledsages af medicinsk begrundelse).
 • Stumpe instrumenter som fx boldtræ til sport, køer til billard, snooker eller pool, lacrosse og hockeystave, fiskestænger, kampsportsudstyr.

Ud over listen over farligt gods som anført ovenfor er det ikke tilladt at medtage følgende genstande på et easyJet-fly, hverken i kabinen eller lasterummet:

 • Eksplosive og brandfarlige stoffer:
    
  • Ammunition, eksplosive stoffer og sprænglegemer
  • Sprængkapsler
  • Detonatorer og tændsnore/lunter
  • Efterligninger af sprængstoffer eller sprænglegemer
  • Miner og andre eksplosive militære forsyninger
  • Fyrværkeri, signalpistoler og andre brand-, lys- og røgmidler
  • Granater, røgudviklende beholdere eller patroner
  • Brændbare væsker af enhver art
  • Sprøjtemaling, terpentin og farvefortynder
  • Alkoholiske drikke med en alkoholprocent over 70
 • Kemiske og giftige stoffer:
    
  • Syrer og baser, ætsende eller blegende stoffer
  • Sprøjtevæsker, der invaliderer eller forårsager ukampdygtighed
  • Radioaktivt stof
  • Giftstoffer, smittefarlige stoffer eller biologisk problemmateriale
  • Ildslukkere
 • Krøllejern med kulbrintegas På alle fly med IATA-koden EZY, men ikke på fly med IATA-koden EZS, kan der medtages op til et (1) krøllejern med kulbrintegas i din håndbagage eller din indskrevne bagage, under forudsætning af, at: (a) sikkerhedsdækslet er anbragt sikkert over varmeelementet, og (b) krøllejernet på intet tidspunkt bruges om bord på flyet. Gaspatroner til krøllejern må ikke medtages af personen, i din håndbagage eller indskrevne bagage på noget easyJet-fly. På fly med IATA-koden EZS er krøllejern og andet brændbart gasdrevet udstyr (og/eller opfyldningspatroner) ikke tilladt noget sted på flyet, hverken i flykabinen eller lasterummet.
DENNE LISTE ER IKKE UDTØMMENDE, OG VI FORBEHOLDER OS RET TIL UDEN VARSEL AT ANFØRE ANDRE GENSTANDE PÅ LISTEN AF SIKKERHEDS- ELLER DRIFTSMÆSSIGE HENSYN.

Se flere oplysninger på CAA webstedets side.

Andre restriktioner

 • Skydevåben og ammunition til jagt- og sportsformål anført i dette afsnit kan medbringes som indskrevet bagage, forudsat at de er forsvarligt pakket eller i en kasse. Læs venligst de specifikke krav nedenfor og ring til vores Kundeservice for at informere os, at du rejser med et skydevåben eller ammunition.

  Alle passagerer, som agter at rejse med skydevåben eller ammunition, skal sikre sig, at de har de(n) nødvendige:

  a) dokumentation og licenser;
  b) eksport-/importlicenser; og
  c) tilladelse fra lokale og nationale myndigheder.

  Bemærk, at nogle typer skydevåben ikke er tilladt i visse lande, og easyJet kan ikke acceptere skydevåben som indskrevet bagage til og inden for sådanne lande. Passageren alene er ansvarlig for, at krav (a) – (c) ovenfor opfyldes og er ajour angående alle skydevåben eller ammunition. Passageren skal også vise en gyldig form for dokumentation (fx et pas).

  Sørg for at henvende dig til bagageafleveringsskranken mindst 90 minutter før den planlagte flyafgang, så vi kan udføre alle nødvendige sikkerhedskontroller. Hvis du ankommer efter dette tidspunkt, vil du ikke få lov til at flyve.

  Bemærk, at følgende typer skydevåben er tilladt:
    
  • Jagtgeværer med løb, som er længere end 60 cm.
  • Rifler til sportsformål (inklusive luftbøsser) af enhver kaliber, men ikke halvautomatiske våben med en kaliber større end .22.
  • Håndvåben til sportsformål med ét skud med en kaliber på .22 eller derunder.
  • Alle rifler og håndvåben med en kaliber på .22 eller derunder.xxx
 • Skydevåben må ikke være ladte, og de skal være forsvarligt pakket i en passende våbentaske. Et maksimum på 5 kg ammunition er tilladt pr. passager og skal være pakket forsvarligt, helst i producentens beholder. Ammunition kan pakkes sammen med skydevåben, under forudsætning af, at det er forsvarligt pakket i kasser. Ammunition med eksplosive stoffer eller sprænglegemer er forbudt.

  Hvis du rejser med skydevåben til jagt- eller sportsformål, skal du være over 18 år gammel eller ledsaget af en person, som er over 18 år. Hvis du ønsker at rejse med skydevåben til jagt- eller sportsformål, vil du blive opkrævet et gebyr for sportsudstyr for hvert skydevåben for hvert fly.
    
 • E-cigarettes: alle elektroniske cigaretter og højst to ekstra batterier må kun medtages i håndbagagen..