Farligt gods

Af hensyn til såvel flyets som alle ombordværendes sikkerhed må passagerers indtjekkede bagage eller håndbagage ikke indeholde artikler eller stoffer, som kan udgøre en fare (med visse undtagelser), disse omfatter:

Se nedenfor for flere informationer, eller du kan gå til CAA webstedets side

Det er ikke tilladt at medbringe følgende typer af farligt gods, uanset om det er i din håndbagage eller i din indtjekkede bagage:

  • Gasbeholdere såsom stærkt nedkølede brandfarlige, ikke-brændbare og giftige gasarter, herunder butan, ilt, propan og luftbeholdere til dykkere. Dette omfatter også butangas (fx til brug for opvarmede hår-artikler), campinggas, og kokkes blæselamper.
  • Brændbare væsker og faste stoffer såsom lightere eller varmebrændstoffer, maling og tændstikker (ud over en enkelt æske tændstikker eller en genopfyldelig cigaretlighter som anført nedenfor). Bemærk, at passagerer kun må have en æske sikkerhedstændstikker eller en genopfyldelig cigaretlighter på sig. Personen skal bære dette på sig selv, og det er IKKE tilladt at bære genstandene er i håndbagagen eller den indtjekkede bagage. Det er under ingen omstændigheder tilladt at medtage engangslightere og "strike anywhere" tændstikker i flykabinen (på dig eller i håndbagagen) eller i den indtjekkede bagage.
  • Giftstoffer, såsom insektbekæmpelsesmidler, ukrudtsmidler og cyanid.
  • Radioaktive stoffer, oxiderende stoffer og organiske peroxider såsom blegemidler, fiberglas og reparationsværktøj.
  • Smittefarlige stoffer såsom bakterier eller vira.
  • Ætsende stoffer såsom kviksølv, syrer, baser og batterier med vådelementer.
  • Skydevåben og eksplosive stoffer, såsom håndvåben, automatiske våben, krigsvåben, ammunition, herunder løse patroner og krudt, knaldhættepistoler, fyrværkeri, signalraketter, røghylstre og fyrværkeriknallerter. Undtagelse: Skydevåben og ammunition til jagt og sport kan accepteres som indtjekket bagage. Våben såsom antikke våben, sværd, knive og lignende genstande kan accepteres som indtjekket bagage. Maksimalt 5 kg ammunition (UN0012 eller UN0014) ledsaget af de behørige dokumenter kan medtages i indtjekket bagage, forudsat at der er plads, såfremt det oplyses ved indtjekning, og de skal aflades med sikringen aktiveret og i kasse eller sikker indpakning. Der accepteres kun et skydevåben pr. styk indtjekket bagage til transport (dvs. at sammensatte skydevåben skal pakkes separat).  Bemærk, at ammunition skal pakkes som en del af passagerens indtjekkede bagage og kan pakkes sammen med skydevåben, under forudsætning af, at det er sikkert pakket i kasser. Passagerer, der rejser med skydevåben, skal henvende sig til bagagedropskranken mindst 90 minutter før den planlagte flyafgang. Passagerer skal fremvise gyldig dokumentation, der beviser ejendomsret og lovhjemmel til at indehave skydevåbnet/våbnene. Uden denne dokumentation bliver skydevåben IKKE transporteret.

 Ud over listen med farligt gods som anført ovenfor må følgende genstande ikke medtages om bord, hverken på personer eller som håndbagage. 

Håndvåben, skydevåben og våben (med undtagelse af de ovenfor beskrevne - jagt og politi):

Legetøjsvåben eller våbenattrapper (plast eller metal)

Slangebøsser, armbrøster, harpuner

Alle skydevåben og dele af skydevåben

Signalpistoler, startpistoler, luftpistoler, rifler og haglgeværer

Professionelle bolt- og sømpistoler

Instrumenter til human aflivning af dyr, strømpistoler eller chokgranater

Lightere der er udformet som skydevåben

Skarpe/skærende våben/blankvåben og skarpe genstande:

Økser, håndøkser, pile, kastepile

Klatrekroge, harpuner, spyd, isøkser og issyle

Isskøjter

Kødøkser

Husholdningsbestik

Knive med blade (alle længder) og macheter

Ski og vandrestave

Barberblade og skalpeller

Professionelt værktøj

Sabler, sværd og kårdestokke

Sakse

Injektionssprøjter (medmindre de ledsages af medicinsk begrundelse)

Stumpe instrumenter:

Boldtræ til sport

Køer til billard, snooker eller pool

Lacrosse- og hockeystave

Pagajer til kajak og padleårer til kano

Fiskestænger

Kampsportsudstyr

Ud over listen over farligt gods som anført ovenfor er det ikke tilladt at medtage følgende genstande på et easyJet-fly, hverken i kabinen eller lasterummet: 

Eksplosive og brandfarlige stoffer

Ammunition, eksplosive stoffer og sprænglegemer

Sprængkapsler

Detonatorer og tændsnore/lunter

Efterligninger af sprængstoffer eller sprænglegemer

Miner og andre eksplosive militære forsyninger

Fyrværkeri, signalpistoler og andre brand-, lys- og røgmidler

Granater, røgudviklende beholdere eller patroner

Brændbare væsker af enhver art

Sprøjtemaling, terpentin og farvefortynder

Alkoholiske drikke med en alkoholprocent over 70

Kemiske og giftige stoffer:

Syrer og baser, ætsende eller blegende stoffer

Sprøjtevæsker, der invaliderer eller forårsager ukampdygtighed

Radioaktivt stof

Giftstoffer, smittefarlige stoffer eller biologisk problemmateriale

Ildslukkere

DENNE LISTE ER IKKE UDTØMMENDE, OG VI FORBEHOLDER OS RET TIL UDEN VARSEL AT ANFØRE ANDRE GENSTANDE PÅ LISTEN AF SIKKERHEDS- ELLER DRIFTSMÆSSIGE HENSYN.

Krøllejern med kulbrintegas

På alle fly med IATA-koden EZY, men ikke på fly med IATA-koden EZS, kan der medtages op til et (1) krøllejern med kulbrintegas i din håndbagage eller din indtjekkede bagage, under forudsætning af, at:

(a) sikkerhedsdækslet er anbragt sikkert over varmeelementet, og

(b) krøllejernet på intet tidspunkt bruges om bord på flyet.

Gaspatroner til krøllejern må ikke medtages af personen, i din håndbagage eller indtjekkede bagage på noget easyJet-fly. På fly med IATA-koden EZS er krøllejern og andet brændbart gasdrevet udstyr (og/eller opfyldningspatroner) ikke tilladt noget sted på flyet, hverken i flykabinen eller lasterummet.

 

Hvor skal du hen?

Hoteller

Har du brug for en udlejningsbil?