Hlavní menu

Medical Information

Vaše zdraví a duševní pohoda jsou pro nás důležité a je naším cílem, abyste se na palubě našeho letu cítili co nejlépe. U většiny zdravotních problémů nepředstavuje let absolutně žádné riziko. Nicméně, máte-li jakékoli pochybnosti, prosím projděte si zde uvedené informace nebo konzultujte svůj zdravotní stav se svým lékařem. Budete-li mít další dotazy, prosím neváhejte kontaktovat Náš Tým zákaznických služeb.

Cestování s léky a zdravotními pomůckami

Některé zdravotní pomůcky je možné vzít si s sebou na palubu. Pokud však s sebou máte velké zdravotní zařízení nebo velké množství zdravotních pomůcek resp. léků, prosím kontaktujte nás a ujistěte se, že Vašim potřebám budeme schopni vyhovět.

Léky

 • Leky doporučujeme přepravovat v příručních zavazadlech
 • Vezměte si s sebou prosím písemné vyjádření svého lékaře, potvrzující o jaký typ léku jde a k čemu se užívá
 • Léky na palubě nejsme schopni chladit

Jehly

Jehly a stříkačky, sloužící k léčbě zdravotních potíží, si můžete vzít s sebou na palubu. V každém případě však zároveň buďte vybaveni vyjádřením svého lékaře, potvrzujícím o jaký typ léku jde a k čemu se užívá.

Potřebné injekce si během letu musíte aplikovat sami. Naše posádka není za žádných okolností schopna podávat jakékoli léky, včetně injekcí. Před užitím injekční jehly informujte posádku, aby vám připravila bezpečnou nádobu na ostrý odpad.

Lékařský kyslík

Pro cestující na palubě nejsme schopni dodávat lékařský kyslík k běžnému užití.

Můžete si však s sebou vzít vlastní lékařský kyslík pro osobní zdravotní účely, a to v jedné z následujících podob:

 • Stlačený kyslík v malých nádobách
 • Vzduchové pumpy
 • Kyslíkové koncentrátory na baterie

při splnění následujících podmínek:

 • Délka nádob nesmí přesahovat 50 cm a jejich průměr nesmí přesahovat 25 cm
 • Jsou povoleny nejvýše dvě nádoby na cestujícího, a to za předpokladu, že je lze uložit buď pod sedadlo naproti nebo do úložné skříňky nad sedadly. Potřebujete-li s sebou více než dvě nádoby, prosím kontaktujte nás.
 • Chemické generátory kyslíku na palubě přepravovat nelze.

U přepážky pro odbavení zavazadel se musí předložit lékařské potvrzení, že je ze zdravotních důvodů zapotřebí kyslík a že jste schopni cestovat.

Kardiostimulátory

Kardiostimulátory a další zařízení, včetně zařízení napájených lithiovými bateriemi, která jsou implantována v těle osoby nebo radioaktivní látky, obsažené v těle osoby v důsledku aplikace lékařských postupů, jsou povoleny.

Nosítka

Nosítka na žádném z našich letů nepřijímáme.

Cestování v těhotenství

Těhotné matky

I když těhotenství nepředstavuje zdravotní problém a můžete s námi cestovat až do pozdní fáze těhotenství, prosím vezměte na vědomí, že:

 • Pokud vaše těhotenství probíhá s komplikacemi, prosím konzultujte před cestou s námi svého lékaře
 • Čekáte-li jedno dítě, můžete s námi cestovat až do konce 35. týdne těhotenství
 • Čekáte-li více než jedno dítě, můžete s námi cestovat až do konce 32. týdne těhotenství

Těhotné matky, které si přejí cestovat s kojencem na klíně, tak mohou učinit.

Hluboká žilní trombóza („DVT“)

Tento zdravotní problém souvisí s delšími časovými úseky nečinnosti a obvykle se projevuje u lidí létajících na dlouhé vzdálenosti. DVT se někdy říká „syndrom letů ekonomické třídy“, ale ohroženi jsou i lidé podnikající dlouhé cesty automobilem nebo vlakem j. Následující okolnosti mohou zvýšit vaši náchylnost k DVT:

 • Sklon ke srážlivosti krve;
 • Nedávná operace, zvláště operace nohou, zranění nebo otok v průběhu šesti týdnů před letem;
 • Dlouhá nehybnost, zvláště pak paralýza dolní(ch) končetin(y);
 • Dříve nebo v současnosti existující projevy DVT nebo rodinná anamnéza DVT;
 • Je-li vám více než 40 let;
 • Užívání orálních antikoncepčních tablet a některých dalších hormonálních přípravků;
 • Těhotenství;
 • Křečové žíly;
 • Nedávná choroba srdce;
 • Současná zhoubná nemoc nebo chemoterapie;
 • Poruchy krve;
 • Snížení obsahu tělních tekutin způsobující zhušťování krve; nebo
 • Pokud jste v průběhu 6 týdnů před letem prodělali mozkovou příhodu.

Protože největší riziko projevů DVT představuje nehybnost, k jeho snížení vám během letu doporučujeme následující:

 • Pohybovat se po kabině letadla;
 • Často měnit pozici;
 • Nekřížit nohy;
 • Provádět cviky v sedadle; a
 • Pít před letem, v jeho průběhu i po něm hodně vody. 

Jste-li k DVT náchylní, musíte se před letem nechat prohlédnout lékařem a mít s sebou stahovací punčochy s kompresí odpovídajícího stupně, heparin s nízkou molekulární hmotností nebo orální antikoagulační přípravek s warfarinem. Patříte-li do rizikové skupiny, neměli byste se při prevenci DVT spoléhat na aspirin.

Pokyny pro diabetiky

Máte-li cukrovku a je třeba, abyste během letu užívali injekce, musíte si injekce aplikovat sami a upozornit na váš zdravotní stav při nástupu do letadla posádku. Prosím ujistěte se, že si zásoby inzulínu nesete ve svých Příručních zavazadlech, nikoli v Cestovních zavazadlech. Při přepravě v zavazadlovém prostoru může vzhledem k nízkým teplotám dojít k deaktivaci inzulínu. Inzulínová pera diabetiků budou k přepravě přijata bez lékařské dokumentace.

Berete-li inzulín nebo dlouho působící sulfonylureáty, doporučujme vzít si s sebou na palubu dostatek sacharidů a dodržovat během letů svůj „domácí čas“.

Pokyny pro potápěče

Dekompresní nemoc

Prosím ujistěte se, že se 24 hodin před letem nebudete potápět, abyste minimalizovali riziko dekompresní nemoci.

Vzduchové bomby pro potápění na palubu nepřijímáme.

Alergie

Nejsme schopni garantovat prostředí bezpečné pro alergiky ani na palubě, ani v letištních prostorách provozovaných našimi partnery.

Trpíte-li jakoukoli alergií, která může způsobit anafylaktickou reakci, měli byste mít své léky (např.  antihistaminy, Epi-pen) s sebou ve svém příručním zavazadle.

Ořechy

Upozorňujeme, že na palubě prodáváme arašídy. Pokud však trpíte anafylaxí, prosím upozorněte na to při nástupu do letadla posádku a my zajistíme, aby se ořechy během letu neprodávaly. Požádáme také další cestující, aby nekonzumovali ořechy, které si s sebou případně přinesli; jejich chování v tomto směru ovšem nemůžeme garantovat.

Cestování po nemoci nebo operaci

Druh operace

Cestoval lze

Operace srdce

Po 14 dnech

Angioplastika

Po 5 dnech

Operace břicha

Po 10 dnech

Operace hrudníku

Po 6 týdnech

Odstranění mandlí

Po 14 dnech

Operace středního ucha

Ušní dutina je suchá a normálně provzdušněná (obvykle po 14 dnech)

Laserová operace kataraktu/rohovky

Po 1 dni

Po nedávné operaci se vyžaduje lékařské osvědčení potvrzující vaši způsobilost k letu

Druh zdravotní příhody

Cestovat lze

Srdeční příhody

Po 7 dnech, jde-li o událost malého rozsahu nebo bez komplikací

V případě rozsáhlých nebo komplikovaných srdečních příhod, infarktů atd. se poraďte se svým lékařem

Vyžaduje se lékařské osvědčení potvrzující vaši způsobilost k letu

Mozkové příhody

Po 10 dnech

Cestujete-li po 11 až 21 dnech po události, vyžaduje se lékařské osvědčení potvrzující vaši způsobilost k letu

Pneumotorax

Po hrudní drenáži a poté, co došlo k úplnému uvolnění plic (obvykle po 14 dnech)

Cestující musí mít doprovod

Vyžaduje se lékařské osvědčení potvrzující vaši způsobilost k letu

Hluboké zranění oka

Po 7 dnech

Druh onemocnění

Cestovat lze

Angina pectoris

Pouze je-li stav stabilizován

Infekce středního ucha

Po ústupu obtíží (obvykle po 7 dnech)

Zánět dutin

Po ústupu obtíží (obvykle po 7 dnech)

Chronická anémie

Létání není povoleno

Epilepsie

24 hodin po velkém záchvatu (záchvatu s výpadky vědomí a křečemi)

Astma

Cestování povoleno

Svůj inhalátor(y) musíte mít ve svém Příručním zavazadle

Těžké astma – vyžaduje se lékařské osvědčení o způsobilosti k letu

Rozprašovače jsou povoleny, pokud jejich součástí nejsou kyslíkové bomby  

Plicní onemocnění (chronické obstrukční plicní nemoci; cystická fibróza; bronchiektázie)

Pouze po předložení lékařského osvědčení o způsobilosti k letu

Doporučujeme konzultaci s lékařem, abyste se ujistili, zda během letu nebudete potřebovat kyslík

Cestující, u kterých je patrná dýchavičnost nebudou k letu přijati

Cestující, kteří cestují s lehčím infekčním onemocněním, zahrnující jakýkoli z následujících stavů, mohou letět v souladu s pokyny uvedenými v tabulce níže.

Infekční nemoci

Cestovat lze

Zarděnky

Po 4 dnech od objevení se vyrážky

Spalničky

Po 7 dnech od objevení se vyrážky

Příušnice

Poté, co všechny otoky ustoupily (obvykle po 7 dnech)

Plané neštovice

Po 7 dnech od objevení se poslední nového pupínku

Virové infekce (např. sezónní chřipka)

Poté, kdy skončí riziko nákazy

Cestující se závažnými infekčními chorobami (např. těžké infekce dýchacích cest, tuberkulóza, zápal plic) nebudou k přepravě přijati bez osvědčení od kvalifikovaného lékaře potvrzující jejich způsobilost k letu.

Cestující s meningitidou nebo s nákazou virem v důsledku pandemie jako např. SARS nebo H1N1 („prasečí chřipka“) nebudou k přepravě přijati.

Psychiatrické poruchy

Cestující s psychiatrickými poruchami s námi mohou cestovat za následujících podmínek:

 • Pokud trpíte poruchami, jako jsou fobie, úzkosti nebo deprese, můžete s námi letět, ale musíte nás informovat předem a také o vašem stavu při nástupu do letadla vyrozumět posádku;
 • Pokud jste v minulosti trpěli závislostí na drogách nebo alkoholu, musíte projít stabilizačním detoxifikačním programem a musíte předložit osvědčení od kvalifikovaného lékaře o způsobilosti k letu. Při cestě nesmíte být pod vlivem drog ani alkoholu;
 • Pokud usoudíme, že představujete nebo byste mohli představovat hrozbu pohodlí a bezpečnosti pro ostatní cestující, nebude vám let umožněn;
 • Pokud projevujete známky rušivého, nepředvídatelného, nebezpečného nebo agresivního chování, nebude vám let umožněn.