easyJet logo
Nebezpečné předměty
Abychom zajistili bezpečnost letadla a osob na palubě, odbavená nebo příruční zavazadla cestujících nesmí obsahovat věci nebo látky, které mohou představovat nebezpečí (platí určité výjimky), mezi něž patří:

Více podrobnosti se dozvíte níže nebo navštivte webové stránky CAA.

Následující nebezpečné předměty nelze přepravovat ani ve Vašich Příručních zavazadlech ani ve Vašich Cestovních zavazadlech:

  • Lahve na stlačený plyn, jako jsou hluboce chlazené hořlavé, nehořlavé a jedovaté plyny včetně butanu, kyslíku a propanu. Patří sem rovněž butanový plyn (např. pro použití ve vyhřívaných spotřebičích pro úpravu účesu), kempingový plyn a kuchařské hořáky.
    Malé náplně pro jiná zařízení. Maximálně čtyři malé lahve na stlačený oxid uhličitý nebo jiný vhodný nehořlavý a netoxický plyn na osobu a obsah vody v žádné lahvi nesmí překročit 50 ml. Poznámka: U oxidu uhličitého je láhev na stlačený plyn s obsahem vody 50 ml ekvivalentem 28g náplně.
  • Hořlavé kapalné a pevné látky, jako např. palivo do zapalovačů nebo ohřívačů, barvy a zápalky (s výjimkou jedné krabičky zápalek nebo jednoho plnitelného zapalovače na cigarety, jak je uvedeno níže). Upozorňujeme, že cestující mohou u sebe mít pouze jednu krabičku zápalek se zápalným škrtátkem nebo jeden plnitelný zapalovač na cigarety. Tyto předměty musí mít osoba u sebe, NIKOLI v Příručním zavazadle nebo Cestovním zavazadle. Zapalovače na jedno použití nebo zápalky bez zápalného škrtátka (které lze zapálit o jakýkoli hrubý povrch) NESMÍ být za žádných okolností přepravovány v kabině letadla (ani přímo u cestujícího ani v jeho Příručním zavazadle) ani v Cestovním zavazadle.
  • Jedy jako insekticidy, herbicidy, arzén a kyanid.
  • Radioaktivní materiály, oxidující materiály a organické peroxidy jako bělidla, sklolamináty a opravářské soupravy.
  • Infekční látky jako bakterie a viry.
  • Žíraviny jako rtuť, kyseliny, alkálie a baterie s mokrými články.
  • Střelné zbraně a výbušniny jako ruční střelné zbraně, automatické zbraně, vojenské zbraně a střelivo, včetně slepých nábojů, kapslí do pistolí, ohňostrojů, signalizačních světel, dýmovnic a prskavek.
  • Střelné zbraně a výbušniny, jako jsou ruční střelné zbraně, automatické zbraně, střelivo, munice včetně prázdných nábojnic, kapsle do pistolí, pyrotechnika, světlice, kouřové zásobníky a petardy. Výjimka: Střelné zbraně a střelivo pro lovecké a sportovní účely lze přijmout jako odbavená zavazadla. Zbraně, jako jsou starožitné střelné zbraně, meče, nože a podobné položky, lze přijmout jako odbavená zavazadla. V odbaveném zavazadle lze přepravovat maximálně 5 kg střeliva (UN0012 nebo UN0014) s odpovídajícími dokumenty pod podmínkou, že je při jeho nahlášení při odbavení k dispozici dostatek prostoru, musí se vykládat jako zajištěná zbraň a musí být bezpečně uloženo v krabicích nebo zabaleno. Pro přepravu v odbaveném zavazadle bude přijata jen jedna pistole na zavazadlo (tzn. více pistolí musí být zabaleno odděleně). Mějte na paměti, že střelivo musí být zabaleno jako součást odbavených zavazadel cestujícího a může být zabaleno spolu se střelnými zbraněmi, pokud je bezpečně uloženo v krabicích. Cestující, kteří provádí odbavení střelných zbraní, se musí odbavit alespoň 90 minut před plánovaným časem odletu. Přeprava střelných zbraní je přísně omezena. Cestující musí předložit originál platných dokumentů prokazujících vlastnictví a zákonné oprávnění k držení střelné zbraně (střelných zbraní), kopie těchto dokumentů nebudou akceptovány. Bez těchto dokumentů NEBUDOU střelné zbraně přepraveny.

Kromě nebezpečných předmětů uvedených výše nesmí být na palubě letadla přepravovány (ani přímo u cestujícího ani v Příručních zavazadlech) následující předměty: 

Pistole, pušky, střelné a jiné zbraně (s výjimkou zbraní uvedených výše – sportovních a policejních):

Hračky a napodobeniny zbraní (z plastu nebo kovu)

Praky, kuše, harpuny

Veškeré střelné zbraně a jejich součásti

Signální pistole, startovací pistole, vzduchové pistole, pušky a vzduchovky

Průmyslové vytlačovací pistole na šrouby a hřebíky

Pistole k humánnímu porážení zvířat, zařízení k omráčení a způsobení šoku

Zapalovače ve tvaru střelných zbraní

Zbraně se špičkou/ostřím a jiné ostré předměty:

Sekyry a sekyrky, šípy, šipky

Horolezecká stoupací železa, harpuny, oštěpy a kopí, cepíny a sekáčky na led

Brusle

Sekáčky a nože na maso

Jídelní příbory

Nože s ostřím jakékoli délky a mačety

Lyžařské a turistické hůlky

Žiletky a skalpely

Řemeslnické náčiní

Šavle, meče a vycházkové hole s kordem nebo dýkou

Nůžky

Podkožní stříkačky (pokud nejsou nutné na základě lékařského potvrzení)

Tupé předměty:

Sportovní pálky

Tága na biliár, snooker nebo kulečník

Lakrosové a hokejové hole

Pádla na kajak a kánoi

Rybářské pruty

Vybavení pro bojová umění

Kromě nebezpečných předmětů uvedených výše nelze letadlem easyJetu přepravovat následující věci, a to ani v kabině letadla ani v zavazadlovém prostoru:  

Výbušné a hořlavé látky

Střelivo, výbušniny a výbušná zařízení

Rozbušky

Roznětky a zápalné šňůry

Repliky nebo imitace výbušných materiálů nebo zařízení

Miny a jiné vojenské zásoby výbušnin

Ohňostroje, světlice a ostatní pyrotechnika

Granáty, dýmovnice a zásobníky do nich

Veškeré hořlavé kapaliny

Aerosolové nátěry ve spreji, terpentýn a ředidlo

Alkoholické nápoje s více než 70% objemem alkoholu

Chemické a toxické látky:

Kyseliny a alkalické látky, korozivní a bělící látky

Omračující nebo obranné spreje

Radioaktivní materiály

Jedy, infekční nebo biologicky nebezpečné materiály

Hasicí přístroje

TENTO PŘEHLED NENÍ VYČERPÁVAJÍCÍ A VYHRAZUJEME SI PRÁVO JEJ Z BEZPEČNOSTNÍCH A/NEBO PROVOZNÍCH DŮVODŮ ROZŠÍŘIT O DALŠÍ POLOŽKY BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ.

 Vlasové kulmy obsahující uhlovodíkový plyn

Na všech Letech označených IATA kódem EZY, nikoli však na Letech označených IATA kódem EZS, lze přepracovat nejvýše jednu (1) vlasovou kulmu obsahující uhlovodíkový plyn na jednoho cestujícího v Příručním zavazadle nebo Cestovním zavazadle, za podmínky, že:  

(a) na topném tělese je dobře upevněný bezpečnostní kryt; a

(b) kulma není používána na palubě letadla. 

Přeprava plnicích plynových zásobníků pro vlasové kulmy není povolena žádným Letem easyJetu ani přímo u osoby ani v Příručním zavazadle nebo Cestovním zavazadle. Na Letech označených IATA kódem EZS není přeprava vlasových kulem a jiných zařízení vyhřívaných plynem (a/nebo jejich náhradních náplní) povolena nikde v letadle, tedy ani v kabině letadla ani v zavazadlovém prostoru.

*Zápalky a zapalovače: povoleny pouze v případě, že je má osoba u sebe - v odbaveném nebo příručním zavazadle jsou zakázány.
*Baterie: pokud jsou volně pohozeny v tašce, mohou způsobit zkrat a vznítit se. Musí být chráněny proti kontaktu s jinými kovovými součástmi (musí být například umístěny v originálním obalu nebo v ochranném pouzdře) a přepravovány v příručním zavazadle. Zařízení, ve kterém jsou správně vloženy baterie, lze přepravovat v odbaveném zavazadle.