easyJet Homepage

Nebezpečné předměty

Abychom zajistili bezpečnost letadla a osob na palubě, odbavená nebo příruční zavazadla cestujících nesmí obsahovat věci nebo látky, které mohou představovat nebezpečí (platí určité výjimky), mezi něž patří:
Další informace o předmětech nebo látkách nepovolených na palubě v příručních nebo odbavených zavazadlech získáte níže:
 • Lahve na stlačený plyn, jako jsou hluboce chlazené hořlavé, nehořlavé a jedovaté plyny včetně butanu, kyslíku a propanu. Patří sem rovněž butanový plyn (např. pro použití ve vyhřívaných spotřebičích pro úpravu účesu), kempingový plyn a kuchařské hořáky.
   
 • Malé náplně pro jiná zařízení. Maximálně čtyři malé lahve na stlačený oxid uhličitý nebo jiný vhodný nehořlavý a netoxický plyn na osobu a obsah vody v žádné lahvi nesmí překročit 50 ml. Poznámka: U oxidu uhličitého je láhev na stlačený plyn s obsahem vody 50 ml ekvivalentem 28g náplně.
   
 • Hořlavé kapaliny a pevné látky, jako jsou zapalovače nebo tekutá paliva, barvy a zápalky (s výjimkou jedné krabičky zápalek nebo jednoho plnitelného zapalovače na cigarety, jak je uvedeno níže). Upozorňujeme, že cestující u sebe mohou přepravovat pouze jednu krabičku bezpečnostních zápalek, nebo jeden plnitelný zapalovač na cigarety. Daná osoba je musí mít u sebe a NENÍ povoleno je přepravovat v příručním nebo v odbaveném zavazadle. Zapalovače na jedno použití a zápalky „které zapálíte o cokoliv“ NENÍ povoleno za žádných okolností přepravovat ani v kabině letadla (mít je u sebe nebo v příručním zavazadle), ani v odbaveném zavazadle.
   
 • Jedy, jako jsou insekticidy, prostředky na hubení plevele, arzén a kyanid.
   
 • Radioaktivní materiál, oxidační materiály a organické peroxidy, jako jsou bělidla a soupravy na opravu sklolaminátu.
   
 • Infekční látky, jako jsou baktérie a viry.
   
 • Žíraviny, jako je rtuť, kyseliny, zásady a baterie s články obsahujícími elektrolyt.
   
 • Pistole, střelné zbraně a zbraně, jako jsou hračky nebo repliky pistolí (plastové nebo kovové), katapulty, kuše, harpuny, všechny střelné zbraně a komponenty střelných zbraní, signální pistole, startovací pistole, vzduchové pistole, pušky a brokové pistole, nastřelovací pistole, nástroje pro bezbolestné usmrcování zvířat, omračující zbraně nebo prostředky způsobující šok, zapalovače ve tvaru střelných zbraní, avšak s výjimkou policejních, sportovních a soutěžních střelných zbraní a střeliva do nich (další podrobnosti naleznete níže). 
     
 • Špičaté/ostré zbraně a ostré předměty, jako jsou sekery, tomahavky, šípy, šipky, mačky, harpuny, oštěpy, cepíny a sekáčky na led, brusle, sekáčky na maso, nožířské výrobky používané v domácnosti, nože s čepelemi jakékoli délky a mačety, lyžařské a chodecké/turistické hole, žiletky a skalpely, nástroje maloobchodníků, šavle, meče a hole s mečem, nůžky, hypodermické injekční stříkačky (pokud nejsou podloženy důkazy o zdravotním stavu).
   
 • Tupé nástroje, jako jsou sportovní pálky, tága na biliár nebo kulečník, lakrosové pálky a hokejky, rybářské pruty, vybavení pro bojová umění.

Navíc k seznamu nebezpečného zboží, na které upozorňujeme výše, není povoleno přepravovat v letadlech easyJet následující předměty, ať již v kabině letadla nebo v zavazadlovém prostoru:

 • Výbušné a hořlavé látky:
  • střelivo, výbušniny a výbušná zařízení;
  • rozbušky;
  • detonátory a zápalná zařízení;
  • repliky nebo imitace výbušných materiálů nebo zařízení;
  • miny a jinou vojenskou výzbroj obsahující výbušniny;
  • zábavní pyrotechniku, světlice a jinou pyrotechniku;
  • granáty, dýmovnice nebo kouřové patrony;
  • hořlavé kapaliny jakéhokoli druhu;
  • barvy ve spreji, terpentýn a ředidlo nátěrových hmot;
  • alkoholické nápoje, jejichž objemový obsah alkoholu přesahuje 70 %.
     
 • Chemické a toxické látky:
  • kyseliny a zásady, žíravé nebo bělicí látky;
  • zneschopňující nebo obranné spreje;
  • radioaktivní materiál;
  • jedy, infekční nebo biologicky nebezpečný materiál;
  • hasicí přístroje.
    
 • Natáčky na vlasy obsahující uhlovodíkový plyn U všech letů s IATA kódem EZY, nikoli však u letů s IATA kódem EZS, lze přepravovat až jedny (1) natáčky na vlasy obsahující uhlovodíkový plyn ve vašem příručním zavazadle nebo ve vašem odbaveném zavazadle na cestujícího za předpokladu, že: (a) na ohřívací článek je bezpečně připevněn ochranný kryt; a (b) natáčky na vlasy se nikdy nepoužívají na palubě letadla. U žádného letu easyJet není povoleno přepravovat plynové náplně do natáček na vlasy ani u sebe, ani ve vašem příručním zavazadle, ani ve vašem odbaveném zavazadle. U letů s IATA kódem EZS nejsou povoleny natáčky na vlasy ani žádná jiná zařízení na hořlavý plyn (a/nebo jejich náhradní náplně) nikde v letadle – ani v kabině letadla, ani v zavazadlovém prostoru.
TENTO SEZNAM NENÍ VYČERPÁVAJÍCÍ A VYHRAZUJEME SI PRÁVO BEZ OZNÁMENÍ PŘIDAT DO TOHOTO SEZNAMU Z BEZPEČNOSTNÍCH A/NEBO PROVOZNÍCH DŮVODŮ DALŠÍ POLOŽKY.

Více informací získáte na stránkách CAA.

Jiná omezení

 • Sportovní a soutěžní střelné zbraně uvedené v tomto článku a střelivo do nich jsou povoleny pro přepravu za předpokladu, že jsou bezpečně zabaleny nebo uloženy v krabicích. Přečtěte si níže uvedené konkrétní požadavky a zavolejte našemu týmu zákaznických služeb, abyste nás informovali o tom, že budete cestovat se střelnou zbraní nebo se střelivem.

  Všichni cestující, kteří mají v úmyslu cestovat se střelnými zbraněmi nebo se střelivem, musí zajistit, aby měli požadované:

  a) doklady a licence;
  b) vývozní/dovozní licence; a
  c) oprávnění od místních a vnitrostátních orgánů.

  Upozorňujeme, že některé typy střelných zbraní nejsou v určitých zemích povoleny a že společnost easyJet nemůže přijmout střelné zbraně pro přepravu do takových zemí a v nich. Cestující je výlučně zodpovědný za to, že výše uvedené požadavky (a) až (c) jsou správně splněny a jsou aktuální pro jakékoli střelné zbraně nebo střelivo. Cestující musí rovněž předložit platný průkaz totožnosti (např. cestovní pas).

  Zajistěte, abyste se dostavili k přepážkám pro odbavení zavazadel alespoň 90 minut před plánovaným odletem vašeho letu, abychom mohli provést všechny nezbytné kontroly. Pokud se dostavíte později, nebude vám dovoleno letět.

  Upozorňujeme, že povoleny jsou následující typy střelných zbraní:
  • sportovní brokovnice s hlavněmi delšími než 24 palců (60 cm);
  • sportovní pušky (včetně vzduchovek) jakékoli ráže, ale nikoli poloautomatické zbraně ráže větší než .22;
  • sportovní jednoruční střelné zbraně na jeden výstřel ráže .22 nebo menší;
  • jakékoli pušky a jednoruční střelné zbraně ráže .22 nebo menší.
 • Střelné zbraně musí být nenabité a řádně zabalené v tašce vhodné na zbraň. Na cestujícího je povoleno maximálně 5 kg střeliva a musí být bezpečně zabaleno, ideálně v balení od výrobce. Střelivo lze zabalit spolu se střelnou zbraní za předpokladu, že je bezpečně uloženo v krabicích. Střelivo s výbušnými či zápalnými projektily je zakázáno.

  Pokud cestujete se sportovními nebo soutěžními střelnými zbraněmi, musíte být starší 18 let, nebo vás musí doprovázet někdo, kdo je starší 18 let. Pokud budete chtít cestovat se sportovními nebo soutěžními střelnými zbraněmi, bude vám účtován dodatečný poplatek za sportovní vybavení za střelnou zbraň a let.

 • E-cigarety:
 • všechny elektronické cigarety a maximálně dvě náhradní baterie lze vzít pouze do příručního zavazadla.