Nebezpečné předměty

Abychom zajistili bezpečnost letadla a osob na palubě, odbavená nebo příruční zavazadla cestujících nesmí obsahovat věci nebo látky, které mohou představovat nebezpečí (platí určité výjimky), mezi něž patří:

Nebezpečné předmětyNebezpečné předměty

Více podrobnosti se dozvíte níže nebo navštivte webové stránky CAA.

 

Následující nebezpečné předměty nelze přepravovat ani ve Vašich Příručních zavazadlech ani ve Vašich Cestovních zavazadlech:

  • Plynové bomby obsahující například hluboce chlazené hořlavé, nehořlavé a jedovaté plyny, včetně butanových, kyslíkových, propanových a potápěčských bomb. Do této kategorie spadají takové butanové plyny (např. pro použití v přístrojích pro horkou úpravu vlasů), plynová zařízení pro kempování a kuchařské opalovací lampy.
  • Hořlavé kapalné a pevné látky, jako např. palivo do zapalovačů nebo ohřívačů, barvy a zápalky (s výjimkou jedné krabičky zápalek nebo jednoho plnitelného zapalovače na cigarety, jak je uvedeno níže). Upozorňujeme, že cestující mohou u sebe mít pouze jednu krabičku zápalek se zápalným škrtátkem nebo jeden plnitelný zapalovač na cigarety. Tyto předměty musí mít osoba u sebe, NIKOLI v Příručním zavazadle nebo Cestovním zavazadle. Zapalovače na jedno použití nebo zápalky bez zápalného škrtátka (které lze zapálit o jakýkoli hrubý povrch) NESMÍ být za žádných okolností přepravovány v kabině letadla (ani přímo u cestujícího ani v jeho Příručním zavazadle) ani v Cestovním zavazadle.
  • Jedy jako insekticidy, herbicidy, arzén a kyanid.
  • Radioaktivní materiály, oxidující materiály a organické peroxidy jako bělidla, sklolamináty a opravářské soupravy.
  • Infekční látky jako bakterie a viry.
  • Žíraviny jako rtuť, kyseliny, alkálie a baterie s mokrými články.
  • Střelné zbraně a výbušniny jako ruční střelné zbraně, automatické zbraně, vojenské zbraně a střelivo, včetně slepých nábojů, kapslí do pistolí, ohňostrojů, signalizačních světel, dýmovnic a prskavek.

Výjimky: Střelné zbraně a střelivo pro lovecké a sportovní účely mohou být akceptovány jako Cestovní zavazadla. Zbraně jako starožitné střelné zbraně, meče, nože a obdobné předměty mohou být akceptovány jako Cestovní zavazadla. V Cestovních zavazadlech lez přepravovat maximálně 5 kg střeliva (UN0012 nebo UN0014), opatřeného příslušnými dokumenty a deklarovaného při odbavení a může být přepravováno pouze je-li v zavazadlovém prostoru volné místo a je-li vyjmuté ze zbraně, v zajištěném stavu a řádně zabalené v krabici nebo jinak. K přepravě bude akceptována pouze jedna zbraň na jedno Cestovní zavazadlo (tj. pokud cestující přepravuje více zbraní, musí být zabaleny zvlášť). Mějte na paměti, že střelivo musí být zabaleno jako součást odbavených zavazadel cestujícího a může být zabaleno spolu se střelnými zbraněmi, pokud je bezpečně uloženo v krabicích. Cestující, kteří cestují se střelnými zbraněmi, se musí dostavit k přepážce pro odbavení zavazadel minimálně 90 minut před plánovaným časem odletu. Přeprava střelných zbraní je přísně omezena. Cestující musí předložit platnou dokumentaci, prokazující vlastnictví a zákonný nárok na držení střelné(ých) zbraně(í). Bez těchto dokladů NEBUDOU střelné zbraně k přepravě přijaty.

Kromě nebezpečných předmětů uvedených výše nesmí být na palubě letadla přepravovány (ani přímo u cestujícího ani v Příručních zavazadlech) následující předměty: 

Pistole, pušky, střelné a jiné zbraně (s výjimkou zbraní uvedených výše – sportovních a policejních):

Hračky a napodobeniny zbraní (z plastu nebo kovu)

Praky, kuše, harpuny

Veškeré střelné zbraně a jejich součásti

Signální pistole, startovací pistole, vzduchové pistole, pušky a vzduchovky

Průmyslové vytlačovací pistole na šrouby a hřebíky

Pistole k humánnímu porážení zvířat, zařízení k omráčení a způsobení šoku

Zapalovače ve tvaru střelných zbraní

Zbraně se špičkou/ostřím a jiné ostré předměty:

Sekyry a sekyrky, šípy, šipky

Horolezecká stoupací železa, harpuny, oštěpy a kopí, cepíny a sekáčky na led

Brusle

Sekáčky a nože na maso

Jídelní příbory

Nože s ostřím jakékoli délky a mačety

Lyžařské a turistické hůlky

Žiletky a skalpely

Řemeslnické náčiní

Šavle, meče a vycházkové hole s kordem nebo dýkou

Nůžky

Podkožní stříkačky (pokud nejsou nutné na základě lékařského potvrzení)

Tupé předměty:

Sportovní pálky

Tága na biliár, snooker nebo kulečník

Lakrosové a hokejové hole

Pádla na kajak a kánoi

Rybářské pruty

Vybavení pro bojová umění

Kromě nebezpečných předmětů uvedených výše nelze letadlem easyJetu přepravovat následující věci, a to ani v kabině letadla ani v zavazadlovém prostoru:  

Výbušné a hořlavé látky

Střelivo, výbušniny a výbušná zařízení

Rozbušky

Roznětky a zápalné šňůry

Repliky nebo imitace výbušných materiálů nebo zařízení

Miny a jiné vojenské zásoby výbušnin

Ohňostroje, světlice a ostatní pyrotechnika

Granáty, dýmovnice a zásobníky do nich

Veškeré hořlavé kapaliny

Aerosolové nátěry ve spreji, terpentýn a ředidlo

Alkoholické nápoje s více než 70% objemem alkoholu

Chemické a toxické látky:

Kyseliny a alkalické látky, korozivní a bělící látky

Omračující nebo obranné spreje

Radioaktivní materiály

Jedy, infekční nebo biologicky nebezpečné materiály

Hasicí přístroje

TENTO PŘEHLED NENÍ VYČERPÁVAJÍCÍ A VYHRAZUJEME SI PRÁVO JEJ Z BEZPEČNOSTNÍCH A/NEBO PROVOZNÍCH DŮVODŮ ROZŠÍŘIT O DALŠÍ POLOŽKY BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ.

 Vlasové kulmy obsahující uhlovodíkový plyn

 

Na všech Letech označených IATA kódem EZY, nikoli však na Letech označených IATA kódem EZS, lze přepracovat nejvýše jednu (1) vlasovou kulmu obsahující uhlovodíkový plyn na jednoho cestujícího v Příručním zavazadle nebo Cestovním zavazadle, za podmínky, že:  

(a) na topném tělese je dobře upevněný bezpečnostní kryt; a

(b) kulma není používána na palubě letadla. 

Přeprava plnicích plynových zásobníků pro vlasové kulmy není povolena žádným Letem easyJetu ani přímo u osoby ani v Příručním zavazadle nebo Cestovním zavazadle. Na Letech označených IATA kódem EZS není přeprava vlasových kulem a jiných zařízení vyhřívaných plynem (a/nebo jejich náhradních náplní) povolena nikde v letadle, tedy ani v kabině letadla ani v zavazadlovém prostoru.

 

Na co se nejvíc těšíte?

Hotely

Potřebujete si půjčit auto?